Recursos per al professorat

eduCAC està integrat per unitats didàctiques, itineraris transversals, projectes d'aula i mòduls instrumentals, així com també formació per al professorat i altres activitats.

 • Comandament a distància

  Unitats didàctiques

  Pensades per fomentar l'anàlisi crítica dels mitjans, i centrades en informació, entreteniment, publicitat i bones pràctiques amb internet.

 • Joves encercles una càmera amb els peus

  Itineraris transversals

  Desenvolupats per incorporar la perspectiva del treball en valors a les unitats didàctiques.

 • Una noia enfoca amb la càmera del mòbil

  Projectes d'aula

  Creats amb l'objectiu de portar a la pràctica els coneixements apresos.