Famílies

En aquesta secció del web del CAC trobareu informació i recursos relacionats amb l'educació en comunicació des de diverses perspectives:

  • Recursos per a l'ús i el consum dels audiovisuals de forma segura, com ara les càpsules amb recomanacions sobre determinats comportaments a internet:

  • Eines de control parental
  • Accés al formulari del CAC per fer arribar queixes, suggeriments, etc. 
Imatge formulari queixa

També comptarà amb propostes específiques de treball amb les famílies i altres continguts que s'aniran definint a mesura que el projecte eduCAC es vagi consolidant.