Famílies eduCAC

eduCAC i COVID-19

Materials d'eduCAC

eduCAC està integrat per unitats didàctiques, itineraris transversals, projectes d'aula i mòduls instrumentals, així com també formació per al professorat i altres activitats.

 • Nois amb mòbil

  Unitats didàctiques

  Pensades per fomentar l'anàlisi crítica dels mitjans, i centrades en informació, entreteniment, publicitat i bones pràctiques amb internet.

 • noia amb mòbil asseguda

  Itineraris transversals

  Desenvolupats per incorporar la perspectiva del treball en valors a les unitats didàctiques.

 • nois amb ordinador i tauleta

  Projectes d'aula

  Creats amb l'objectiu de portar a la pràctica els coneixements apresos.

eduCAC