Com parlen les xarxes socials i els mitjans de comunicació del cas de “La manada”?

En les darreres setmanes, un dels temes més presents en l’agenda dels mitjans de comunicació ha estat el judici als membres del grup autoanomenat “La manada”, acusats d’una presumpta violació en grup durant els Sanfermines del 2016.

Aquest cas s'ha mediatitzat de tal manera que posa damunt de la taula molts elements que es poden analitzar des del punt de vista de l'educació en comunicació. Per què el judici de "La manada" ocupa tant espai informatiu i, en canvi, altres judicis per casos igualment greus o polèmics no transcendeixen? És adequat el tractament que n'estan fent els mitjans? Quin tipus d'informació s'està prioritzant en el relat dels fets? Estem rebent una informació rigorosa o més aviat espectacularitzada?  

Les reaccions a les xarxes socials han estat múltiples, des de diversos punts de vista i, en molts casos, de gran abast i amb repercussió als mitjans generalistes. Al mateix temps, algunes proves admeses durant el judici, com ara els vídeos extrets directament dels mòbils dels acusats o el seguiment del rastre a les xarxes socials de la víctima dies després dels fets, ens recorden que la nostra identitat digital forma part de la nostra realitat, i no pas d'un món paral·lel.

Noia jove amb mòbil

 

La mediatització d'aquest cas i les múltiples polèmiques que acompanyen aquest judici des de bon començament plantegen una bona oportunitat de treball a l'aula, per entendre com el periodisme i la manera d'enfocar les notícies condicionen la nostra percepció de la realitat. Aquesta és una qüestió clau per ser ciutadans crítics, que us proposem treballar a partir dels recursos que trobareu dins del bloc d'informació d'eduCAC.

 • Unitat didàctica 1. De què parlem?
  • Com s'escull què és i què no és notícia? Els temes que ens presenten els mitjans poden marcar les nostres preocupacions i les temes dels quals parlem.
 • Unitat didàctica 2. L'espectacle dels fets
  • El sensacionalisme i l'espectacularització de la informació estan cada vegada més presents als mitjans. Reaccionem únicament per impactes?
 • Unitat didàctica 3. A qui em crec?
  • En un mon de sobreinformació i uns mitjans que lluiten per captar la nostra atenció, hem d'aprendre a discernir entre les notícies rigoroses, els rumors, les mitges veritats, etc.
 • Unitat didàctica 4. Periodisme ciutadà
  • Els dispositius tecnològics amb què convivim ens permeten interactuar amb els mitjans i generar els nostres propis continguts. Aprenem a aprofitar aquesta oportunitat!
 • Projecte d'aula 1. Fem periodisme!
  • Posem-nos en la pell dels i les periodistes! Us proposem convertir l'aula en un equip d'informatius per elaborar notícies, reportatges i/o documentals sobre el nostre entorn més proper.

El tractament mediàtic del cas de "La manada" ens permet, a més, incorporar la perspectiva de gènere en l'educació en comunicació. La violència contra les dones és un problema estructural que cal afrontar des de diversos àmbits. Des de l'enfocament de l'educació en comunicació, eduCAC posa a l'abast del professorat l'itinerari "Perspectiva de gènere", pensat perquè l'alumnat aprengui a llegir la informació, la publicitat, la ficció..., tot identificant els estereotips sexistes que es segueixen reproduint. Perquè cal educar obrint l'objectiu de la càmera, fomentant l'esperit crític envers tots els missatges que rebem dels mitjans de comunicació i posant fonaments en la lluita contra les desigualtats per raó de sexe i/o gènere.