Educar en l'ús del mòbil a primària i secundària

Els infants i joves se senten segurs en l'ús de la tecnologia, en especial del mòbil. Hi conviuen des que són petits, no sembla tenir cap secret per ells. Tanmateix, com en qualsevol altre àmbit de la vida, necessiten l'acompanyament dels adults. Tant a casa com a l'escola, cal que els ajudem a reflexionar sobre els riscos associats, com poden ser la hiperconnexió, el postureig i la sobreexposició aparellada, o el ciberassetjament. L'objectiu és clar, i compartit per tota la comunitat educativa: que aprenguin a fer un ús crític i el més saludable possible

Com podem ajudar a infants i joves a reflexionar sobre l'ús que fan del mòbil des dels centres educatius? 

A l'eduCAC us oferim diversos materials didàctics per treballar-ho tant a primària com a secundària (i no caldrà que tinguin el mòbil entre mans). Per secundària us recomanem: 

  • La meva finestra al món: en aquesta unitat didàctica es proposen activitats per guiar la reflexió individual sobre la relació amb el mòbil: cal estar sempre en línia? Passa res si em desconnecto? L’activitat de tancament –consensuar deu accions o normes relacionades amb com hauria de ser un bon ús del mòbil– té per objectiu ajudar-los a trobar l’equilibri entre una utilització abusiva, i una de saludable. És una activitat plantejada per grups i, amb el resultat, es proposa que elaborin un decàleg audiovisual o un pòster digital que puguin compartir amb la resta del centre.
  • El mòbil, jo i els altres: aquí parlem de com ens relacionem a través del mòbil: fem postureig? Què mostrem i com ens pot condicionar a curt o mitjà termini? A través de diverses situacions es tracten els conceptes d’identitat digital (que us recomanem ampliar aquí), els riscos de sobreexposar-se, i el ciberassetjament (totes les bromes fan gràcia?). En la darrera sessió, es planteja que facin un seguiment d'allò que mostren en alguna xarxa social de la seva elecció, per tal que prenguin consciència de la gestió que en fan. 

tres nens utilitzant el mòbilI a primària? Els mòbils arriben cada cop més aviat i, tot i que no és la norma, alguns nens i nenes de 3r o 4t ja en gaudeixen d'un en propietat. En tinguin ja o no, i si els ajudem a reflexionar sobre per què el necessitenEl mòbil, jo i els altres per primària inclou activitats per seguir aquesta línia de reflexió, amb un Kahoot inclòs. 

En aquesta unitat didàctica també trobareu pautades sessions per treballar com es construeix el jo a través de com ens veuen els altres (lligat amb l’ús de les xarxes socials), amb una proposta final sobre el ciberassetjament.

I com es pot treballar des del currículum? A secundària, la matèria de Tecnologia i Digitalització pot ser un bon espai, per complementar els cinc blocs de sabers, en especial els relacionats amb seguretat i benestar digital i ciutadania digital crítica

De forma transversal, els materials que us oferim us serviran per completar el treball de les competències ciutadana i digital, que al currículum tenen un plantejament més instrumental. 

Escriviu-nos si us cal suport!