La competència digital a primària

L’accés a la tecnologia és cada cop més prematur. Segons dades d’Internet Segura, mes de la meitat dels infants entre 4 i 5 anys naveguen per internet, i ho fan pràcticament tots quan arriben als 10 o 12 anys. Tot i que de petits prefereixen la tauleta, entre els 7 i 8 anys el 48% de nens i nenes fan servir el mòbil de mares, pares o germans grans, i entre els 10-12 ja comencen a tenir mòbil propi (o a demanar-lo!). 

Aquest ús precoç dels dispositius no els converteix automàticament en competents digitalment. Des de casa cal acompanyar als infants en el seu camí cap a l’autonomia en l’ús de la tecnologia i de la xarxa, però l’escola també juga un rol fonamental en guiar aquest aprenentatge. 

Les dades d’ús ho recolzen, a cicle mitjà i superior de primària ja és un bon moment per plantejar el treball de la competència digital en aquests termes. L’eduCAC compta amb materials per a primària desenvolupats amb l’objectiu d’afavorir la reflexió sobre la gestió autònoma del mòbil, les xarxes socials i les dinàmiques de la xarxa. Un d’aquests materials és la unitat didàctica “El mòbil, jo i els altres”, que tot seguit us expliquem. 

ud11 primària


 
El mòbil, jo i els altres per primària compta amb tres sessions diferenciades:

1.    Sessió 1: vull un mòbil! Per què vull un mòbil? Per a fer què? Si ja el tinc, per a què el faig servir? La sessió planteja un debat al voltant d’aquestes preguntes, també incorporant la perspectiva familiar: per què a casa me’l volen (o no me’l volen) comprar? L’objectiu és arribar a obtenir plegats un argumentari a favor o en contra de tenir-ne i reflexionar sobre els riscos i les oportunitats dels telèfons mòbils i internet, i també facilitar la descoberta d’aspectes de l’ús d’internet que segurament no s’havien plantejat. La sessió compta amb les pautes per a guiar la reflexió a través del debat, un d’ells a través d’un Kahoot.

2.    Sessió 2: cercles d’influència i xarxes socials. Inicialment es proposa a l’alumnat l’exercici individual de representar mitjançant cercles amb qui es relacionen en el seu dia a dia per a després reflexionar sobre la rellevància que atorguen a cada cercle i com els hi influencia o afecta les seves opinions. A continuació, amb el visionat d’alguns fragments de l’Especial mòbils del programa InfoK de TV3 s’introdueix l’ús de les xarxes socials i com ens afecta si tenim molts o pocs likes, molts o pocs seguidors, molts o pocs amics virtuals amb qui jugar en línia ... Es proposa una fitxa que han d’emplenar després d’haver reflexionat i compartit opinions sobre el tema per poder arribar a conclusions de manera individual i grupal.

3.    Sessió 3: identitat virtual i ciberassetjament: ens comportem diferent a les xarxes que a la vida real? Per què a internet de vegades duem a terme accions que gairebé segur no faríem fora de les xarxes socials? A través d’un dels recursos audiovisuals de la campanya “De aquí no pasas” de Save the Children es reflexiona sobre la quantitat d’informació personal que compartim a la xarxa i l’impacte que poden tenir les nostres accions.

Totes les sessions compten amb recursos audiovisuals pensats per guiar i/o incentivar el debat, així com pautes per dinamitzar-los a classe i una graella que pot servir per a l'observació del docent, així com altres materials d'ampliació que poden ser útils en cas de voler aprofundir. Mestres de primària, animeu-vos a treballar les dimensions de la competència digital amb eduCAC!