La identitat digital a través dels itineraris eduCAC

Els itineraris transversals de l’eduCAC serveixen per reflexionar, des de l’educació en comunicació, com els continguts i mitjans audiovisuals i la tecnologia afecten la nostra forma de veure i viure el món. Seguint el fil d’un tema concret, cada itinerari s’estructura en tres propostes diferents que uneixen el contingut propi del tema escollit amb les unitats o els projectes d’aula eduCAC.

En aquesta atípica tornada a l’activitat lectiva en què la comunitat educativa reprèn el curs en unes condicions no gaire fàcils, i amb l’aprenentatge i la relació amb l’alumnat reubicats forçosament en l’esfera virtual, sembla un bon moment per parlar de la identitat digital.

Des del programa eduCAC, us proposem aproximar-vos a aquest concepte a través de l’itinerari, que el situa en tres eixos. En aquesta ocasió, ens centrem en el que té a veure amb la configuració de la identitat d’una generació que ha nascut i crescut en un món plenament digital.

dos mons una sola realitat

Quins conceptes treballa la proposta didàctica Dos mons, una sola realitat?

Es planteja una doble reflexió amb l'alumnat: 

  • Sobre el concepte de la pròpia identitat (pas previ necessari): ve definida per naturalesa? Com es construeix? La podem modificar si no ens agrada? Quines  característiques la defineixen?
  • Sobre la identitat digital: què la configura? Coincideix amb la nostra identitat física? Ens mostrem igual en tots dos entorns i en les nostres relacions amb els altres?

Amb quines activitats es concreta?

  • Reflexió sobre la identitat a través de la visualització d'un reportatge amb el filòsof Xavier Antich per debatre a l'aula. 
  • Anàlisi comparatiu de la nostra identitat "física" i a la xarxa.

A través de diverses dinàmiques l’alumnat extraurà les seves pròpies conclusions sobre què projecten d’ells mateixos al món. Una projecció que sempre ha existit, però que amb les xarxes socials i el rastre que deixen les nostres accions al món virtual, s’amplifiquen i condicionen la nostra imatge d’avui i de demà.

Per aprofundir amb la relació amb el mòbil i prevenir casos de ciberassetjament, l’itinerari proposa enllaçar amb la unitat didàctica El mòbil, jo i els altres

Us convidem a endinsar-vos amb el vostre alumnat en aquest eix de l’itinerari. Trobareu tota la informació i recursos a educac.cat.