La protecció dels menors en les plataformes per compartir vídeos

Una de les preocupacions de les famílies és que els nens i nenes accedeixin a continguts perjudicials per al seu desenvolupament. La gran quantitat de dispositius electrònics que s'han convertit en instrumentals per a la nostra vida quotidiana i la popularitat de plataformes d'intercanvi de vídeo com YouTube fa que sigui més fàcil que mai que els nens i els joves es troben accidentalment amb audiovisual inadequat per a la seva edat, ja que estan dissenyades per a un públic ampli. 

Molts serveis com YouTube o TikTok estableixen requisits d'edat d'accés, però què fan per garantir que els usuaris més joves no accedeixin a contingut perjudicial? 

A la Unió Europea la protecció de menors en plataformes de compartir vídeos es troba regulada per la Directiva revisada sobre serveis de mitjans audiovisuals. Per aquest motiu, recentment la Comissió Europea ha recopilat en un informe les mesures posades en marxa per aquestes plataformes per garantir la protecció de nens i nenes, en particular pel que fa a la verificació de l'edat i el control parental. 

D'aquest informe, destaca el fet que hi ha una variació notable en l'edat en què els menors d'edat poden donar el consentiment de tractament de les seves dades per utilitzar les plataformes. També difereixen les mesures de verificació de l'edat, presents en algunes plataformes i absents en d'altres, que tendeixen a confiar en l'autodeclaració dels usuaris durant la fase del registre. Segons la informació que recopila l'informe, s'identifiquen cinc mètodes de verificació de l'edat:

  • ús de documents oficials d'identificació;
  • selfies;
  • estimació de l'edat facial basada en vídeo selfie;
  • aval social, 
  • i ús d'altres documents com la targeta d'identificació escolar o la targeta de fidelització d'empresa. 

També hi ha d'altres mesures que no depenen de l'acció de l'usuari, com ara l'ús de l'IA per trobar i eliminar comptes menors d'edat, l'ús de dades de tercers. 

Pel que fa al control parental, només la meitat de les plataformes examinades proporcionen mesures d'aquest tipus, algunes robustes i personalitzades, d'altres més fràgils. 

L'estudi també mostra una manca d'iniciativa evident pel que fa a la majoria de proveïdors de pornografia per implementar mesures que impedeixin als nens accedir als seus serveis i estar exposats al seu contingut. Aquestes mesures insuficients, no solament exposen als nens i joves al fet que trobin aquesta mena de contingut, sinó que també permeten als usuaris ser creadors de contingut, cosa que augmenta el risc d'explotació sexual infantil. 

Pel que fa als influencers, l'estudi tampoc no ha trobat evidència en les legislacions de cada país d'obligacions de control parental específicament adreçat a aquests creadors de continguts, però sí que s'observen moltes normes o directrius dirigides a aquests personatges destinades a garantir la divulgació de continguts comercials i protegir els menors de certs tipus de comunicacions comercials nocives. 

A escala estatal, la Comissió Nacional del Mercats i la Competència ha publicat una consulta pública sobre els criteris per garantir que les mesures de verificació de l'edat de les plataformes siguin adequades, i estan en marxa iniciatives per desenvolupar solucions tecnològiques (amb la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre i els principis rectors de l'Agència Nacional de Protecció de Dades) que serveixin per verificar l'edat dels usuaris, i es preveu que estigui operativa a mitjans de 2024. 

Pel que fa a les edats d'accés en l'àmbit espanyol, moltes de les plataformes no estan sota a jurisdicció d'Espanya, la majoria han imposat un requisit mínim de 13 anys, a excepció de Vimeo que són 16, i BitChute i OnlyFans que són 18. La majoria dels sistemes de verificació requereixen que els usuaris indiquin la seva data de naixement, sense verificacions addicionals, o inclouen la càrrega d'un document d'identitat o d'una targeta de crèdit. 

En relació amb el control parental, es poden trobar diverses mesures, com ara el bloqueig i filtratge, el registre d'activitats, la limitació del temps d'ús i l'historial de visualització. 

El panorama no és gaire engrescador pel que fa a confiar que la indústria ofereixi mesures que realment verifiquin l'edat d'accés i imposin restriccions. Recentment, va tenir lloc la jornada "Com protegir els infants i adolescents de l'accés a la pornografia", organitzada per la Secretaria d'Infància, Adolescència i Salut del Departament de Drets Socials. Hi van assistir professionals de diversos perfils, i tots van coincidir en una direcció: tot i que cal buscar com regular i com sancionar tots els webs que infringeixin les lleis que exigeixen mesures de verificació d'edat dels menors, l'educació en l'entorn digital i l'educació mediàtica és clau per garantir la protecció dels menors. I les famílies tenim un rol fonamental en acompanyar l'ús de la tecnologia i el consum audiovisual.