La publicitat de joguines en l'era de les xarxes socials

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha presentat dos informes amb relació a la campanya de joguines de Nadal 2020-2021. Un analitza la publicitat de joguines a través de perfils d’influenciadors infantils a xarxes socials com YouTube, Instagram, Twitter i TikTok. L’altre se centra en la publicitat de joguines a través de la televisió convencional, i estudia la representació dels estereotips de gènere.

D’entrada, cal destacar que a la televisió, l’emissió de publicitat ha estat molt inferior a la registrada en anys anteriors (en una mostra comparable, s’emet un 44% menys de publicitat de joguines que l’any anterior, i un 67,7 menys que en la campanya 2018-2019).

En contraposició, els perfils influenciadors analitzats a les xarxes socials mostren un increment notable, tant pel que fa a seguidors com quant a visualitzacions dels seus vídeos. L’informe del CAC analitza 100 vídeos amb continguts publicitaris de 25 perfils diferents, i tan sols aquesta mostra ja suma prop de 32 milions de visualitzacions entre el 15 de novembre de 2020 i el 19 de gener de 2021.

La xifra és prova del transvasament d’audiència de la televisió a altres plataformes dels infants i joves, que consumeixen cada cop més audiovisual a través de xarxes. Malauradament, a internet no hi ha els mecanismes de protecció dels mitjans regulats per la normativa audiovisual, com destaca el president del CAC, Roger Loppacher. Per exemple, el 75% dels vídeos amb promoció de joguines analitzats no inclouen cap tipus d’advertiment que informi sobre la presència de publicitat.

nen jugant amb cotxes
Photo by Sandy Millar on Unsplash

Des de la perspectiva de gènere, pel que fa a la publicitat televisiva, la dada positiva d’aquesta campanya és que la representació d’estereotips es redueix, i que hi ha un increment d’espots que presenten jocs compartits, com ara els jocs de taula. Això afavoreix la formulació d’un relat publicitari més igualitari entre nenes i nens. La dada negativa, malgrat això, és que el gruix d’estereotips presents continuen sent femenins: elles riuen i ploren i tenen cura, ells es preparen, activen i guanyen.

La publicitat feta per tiktokers, instagramers, youtubers o streamers se serveix de la confiança que li concedeixen els seus seguidors per atorgar-hi credibilitat i es presenta sota formats que poden passar desapercebuts per infants i joves. Tenir recursos per aprendre a reconèixer els diversos tipus de publicitat i les seves finalitats, i com ens influeixen de forma conscient o inconscient, és fonamental per prendre decisions de forma crítica.

D’altra banda, la representació dels nens i nenes a la publicitat a vegades està basada en prejudicis i estereotips sexistes. Cal aprendre a reconèixer-los i detectar-los per combatre’ls.

A l’eduCAC us proposem treballar tots dos aspectes a través de la unitat 'Això també és publicitat' i a través de l’itinerari Perspectiva de gènere, i l’eix 'Anuncis no sexistes'. Als informes del CAC que us enllacem trobareu dades rellevants que us poden ser útils per contextualitzar amb dades recents el treball a l’aula.