L'institut Celestí Bellera i la cultura mediàtica a l'ESO amb eduCAC

Durant el curs 2017-2018 l'Institut Celestí Bellera de Granollers va ser un dels quatre centres pilot del programa eduCAC. 

Van treballar les bones pràctiques en l'ús del mòbil a 1r d'ESO a partir de la unitat didàctica La meva finestra al món i el projecte d'aula Dins i fora de la xarxa. Des de la direcció del centre es va considerar que aquest era un tema important a treballar a primer per tal de fomentar un bon ús dels dispositius mòbils i de les xarxes. 

Després de diverses sessions a l'aula per debatre i consensuar idees, els alumnes van treballar en grup l'elaboració d'uns decàlegs de bones pràctiques en l'ús del mòbil. Aquests decàlegs es van enregistrar i es van compartir amb altres companys i companyes de l'institut. 

decàleg celestí bellera
Mostra de decàleg elaborat per l'alumnat

El professorat que va participar en aquesta prova pilot, especialment l'equip de 1r d'ESO que el va implementar a l'aula, va destacar l'alta motivació de l'alumnat per treballar el llenguatge audiovisual dins de l'aula. També va ressaltar que aquesta proposta els va permetre aprofundir en el foment de valors positius i tenir els incentius per reflexionar sobre temes actuals. Un altre aspecte que van destacar va ser la utilitat dels mòduls instrumentals com a element molt útil per introduir a l'alumnat en la creació audiovisual. 

Durant el curs 2018-2019 ha continuat la col·laboració entre el Celestí Bellera i l'eduCAC, el centre continua utilitzant els materials, i també han participat en els tallers "Aprenem periodisme i a detectar fake news". Al mateix temps, l'equip docent comença a treballar en l'elaboració d'una programació competencial amb els continguts eduCAC amb la finalitat d'implementar-la durant el curs següent. 

Amb el nou curs en marxa, l'institut inicia una prova pilot amb la plataforma audiovisual de gravació col·laborativa Watchity, i en paral·lel es planteja aprofundir en el desplegament de les competències transversals, personals i social, digital, i cultura i valors com a objectiu operatiu del projecte general anual de centre. 

Una de les actuacions d'aquest objectiu operatiu és la introducció sistemàtica de la cultura mediàtica a l'ESO a través dels continguts del programa eduCAC. La cultura i valors és, en si mateixa, una matèria, però l'institut l'enfoca com una competència transversal en considerar que cal treballar-la des de tots els àmbits. 

La distribució del curs 19-20 serà la següent:

Nivell

Proposta a partir de continguts eduCAC

Què treballem

1 ESO

Unitat didàctica La meva finestra al món, per introduir l’alfabetització mediàtica, i després el projecte d'aula Dins i fora de la xarxa, que incorpora la part audiovisual.

Conscienciar de l’ús del mòbil:

  • dedicació horària
  • dependència.

2 ESO

Unitat didàctica El mòbil, jo i els altres

L'exposició de la vida íntima i personal:

  • Assetjament
  • Ciberassetjament.

3 ESO

Itinerari: Identitat digital.

Prendre consciència de la identitat digital i reflexionar sobre la importància de cuidar-la i de protegir-nos a la xarxa.

4 ESO

Unitats didàctiques:

L'espectacle dels fets.

Periodisme ciutadà.

Reflexionar sobre quin paper fa cadascú davant d’un fet divers. Com actuem? Difonem imatges, intervenim? Amb quina informació ens quedem? A què li donem importància?

Optativa 4t

Projecte d’aula Stories!

Mòduls instrumentals

Producció audiovisual. 

Projecte Internacional

Watchity: plataforma de producció de directes i edició al núvol.

Retransmissió en  directe de les diferents activitats de l’Erasmus + Brewise

BATXILLERAT

1BAT: Stories!

 

Producció audiovisual. 

Projectes Artístics

Watchity: plataforma de producció de directes i edició al núvol.

 

 

Mòduls instrumentals.

Retransmissió en  directe dels diferents processos creatius i d’ activitats dins i fora d’aula.

Preproducció, producció i postproducció.

Les evidències de l'avaluació seran les activitats diana, les tasques a lliurar, els productes creats, siguin audiovisuals o d'altres tipus, les observacions d'aula ... 

En l'àmbit del centre, la directora Alicia Moreno comenta que "hem de poder mesurar mitjançant els indicadors oportuns, quin és l'impacte que aquestes actuacions estan tenint sobre el nostre alumnat tant a escala de l'assoliment de la competència personal i social com de la digital. També hem de poder mesurar si aquestes actuacions han permès reduir el nombre d'incidents relacionats amb el mal ús dels dispositius mòbils o relacionats amb les comunicacions establertes a través de les xarxes". 

I afegeix "l'educació mediàtica no es tracta d'una moda o una tendència imposada sense reflexió. Els qui pensen això potser desconeixen la realitat d'un institut normal com pot ser el nostre. Malgrat els esforços a treballar els valors des de tots els àmbits, ens trobem cada cop més amb dificultats provocades pel mal ús dels dispositius mòbils, de les xarxes o del Whatsapp. És impossible prohibir les xarxes i és qüestionable prohibir taxativament el mòbil a l'institut. La resposta només pot ser educativa. Desconec com serà el món d'aquí 4 o 5 anys però les xarxes no desapareixeran. Els hem d'ajudar a caminar en aquest món mediàtic que els envolta i hem d'impregnar de valors aquest univers paral·lel on ells desenvolupen una part de la seva vida. Tots els esforços són necessaris".