Manifest dels drets digitals de la infància i l'adolescència de Catalunya

 • Una comunicació més entenedora, clara i accessible. 
 • Alternatives constructives enlloc de prohibicions. 
 • Mesures de seguretat a les xarxes socials. 

Aquestes són algunes de les demandes expressades pels infants i adolescents de Catalunya que recull el Manifest dels drets digitals de la infància i l'adolescència de Catalunya

El Manifest és el resultat d'un projecte participatiu de reflexió i reivindicació entorn dels drets digitals impulsat per la Direcció General de Societat Digital del Govern de Catalunya i relacionat amb la Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals. Durant els cursos 20/21 i 21/22 vora un miler d'infants i joves d'arreu de Catalunya van reflexionar plegats a través de grups focals sobre aspectes lligats a la seva identitat a les xarxes socials, l'edat d'accés, els controls parentals, etc. També sobre la seva forma de relacionar-se a les xarxes, el paper d'internet com a facilitadora o no de les relacions, el dret a desconnectar-se el mòbil com a eina de càstig. 

El resultat d'aquesta experiència pilot és el Manifest, que es va presentar en societat el passat mes de març al Museu d'Història de Barcelona en un acte organitzat i liderat pels protagonistes del document, i ara a l'abril s'ha presentat també a Brussel·les

El Manifest està dividit en cinc grans apartats, cadascun dels quals inclou les aportacions dels infants i joves i un breu context. Els temes que recull són:

 • Protecció i privacitat de dades personals: es reflexiona sobre la privacitat de les dades, en un entorn digital en mans de grans empreses tecnològiques que basen el seu negoci en l'explotació de la nostra informació de navegació i altres. Es demana que els termes legals i les condicions d'ús de les aplicacions siguin més clares i accessibles. 
 • Autonomia i acompanyament adequats: l'entorn digital és canviant, i genera constantment reptes i potencials situacions de risc. Per això els infants i joves reclamen un acompanyament adequat quan se'ls proporciona un dispositiu. 
 • Formació sobre eines digitals: és essencial que infants, joves, I les seves persones de referència tinguin els coneixements necessaris per a poder fer front als avenços tecnològics. La formació en l'àmbit escolar ha d'arribar abans, i no pot limitar-se a les habilitats tècniques, sinó també les substancials, és a dir, aquelles que permeten treure profit de les eines digitals i usar críticament les tecnologies. 
 • Accés a dispositius digitals i internet: vivim en una societat profundament tecnològica, i per això és fonamental que tots els infants i joves, quan estiguin preparats, puguin accedir als dispositius digitals i internet, per desenvolupar-se de forma plena. 
 • Xarxes socials més segures: les xarxes socials són una part essencial de la vida relacional, especialment en l'etapa adolescent. Per això, els joves demanen que es reforcin les mesures de protecció i també els filtres de contingut, per evitar l'accés a continguts que els puguin fer mal. 
manifest drets digitals infants i adolescents
 • Millores en la protecció de la privacitat i les dades personals.
 • No prohibicions sinó alternatives.
 • Més suport o autonomia en funció de l'edat, la maduresa i la situació emocional.
 • Formació en competència digital que ajudi a desenvolupar el pensament crític i a pensar en la tecnologia com una eina de treball i aprenentatge més que com una eina d'entreteniment immediat.
 • Suport a les famílies perquè puguin acompanyar adequadament als infants.
 • Acompanyament en l'ús de les xarxes socials. 
 • ...

Sembla que els infants i joves tenen clares les seves necessitats! Des de l'eduCAC aplaudim el Manifest i desitgem que arribi a a tothom que tingui capacitat d'incidència sobre la protecció, la promoció i la difusió dels drets digitals de la infància i l'adolescència en l'entorn digital.