Més mirades sobre l'ús de la tecnologia

A Catalunya el debat social i les aportacions de diferents sectors a l'ús de la tecnologia no s'aturen.

Per exemple, el passat mes de desembre, el Consell Escolar de Catalunya lliurava al Departament d'Educació un informe sobre la regulació de l'ús del mòbil als centres educatius, elaborat després d'un procés participatiu engegat per indicació de la consellera d'Educació, Anna Simó (i amb el qual l'eduCAC vam tenir l'oportunitat de participar).

La principal conclusió del procés participatiu és que cal que Educació estableixi un marc general de regulació que es pugui adaptar a la realitat de cada centre en coherència amb el seu projecte. Es proposa que primària sigui una etapa lliure de mòbils, i que la regulació sigui més restrictiva a l'ESO i menys als ensenyaments postobligatoris. 

ull de nena que mira una pantallaTambé la Societat Catalana de Pediatria ha elaborat el document Salut digital a l'edat pediàtrica, publicat aquest mes de gener, i fruit de la XIII Jornada Multidisciplinària: Salut digital en pediatria que va tenir lloc a finals de novembre. 

El document valora positivament les oportunitats que genera la tecnologia, però també assenyala els riscos que pot comportar en la salut l'ús en l'edat pediàtrica. Es donen consells generals d'ús de pantalles i recomanacions per etapa madurativa, 0-3, 3-6, 6-12 i 12-16. 

D'altra banda, els professionals de la psicologia clínica especialitzats en addiccions comportamentals de Catalunya han fet públic un manifest sobre l'ús de pantalles on es reclama que l'Administració constitueixi un grup interdisciplinari d'experts assessor al servei de les institucions per donar resposta a les necessitats de la població, i que es destinin recursos per a la formació d'habilitats i competències digitals a disposició de les famílies, docents, i altres professionals en contacte amb infants i adolescents, entre altres punts. 

El manifest també recull una sèrie de consideracions rellevants, com ara els aspectes positius de l'ús de tecnologia pel que fa a la comunicació i l'aprenentatge, però remarcant la importància de regular-ne l'ús per tal que no interfereixin en el desenvolupament de l'infant i l'adolescent. També assenyala la necessitat que les institucions públiques garanteixin la implementació d'un codi ètic per part de la indústria tecnològica que implica la revisió de la legislació actual per tal d'impedir l'ús de tècniques i estratègies susceptibles de generar problemes de salut mental i addicció. 

Tots tres documents comparteixen vocabulari: supervisar, limitar, respectar les recomanacions per edat, explicar riscos i beneficis, acompanyament digital, implicació dels centres educatius, de les famílies, de l'administració, etc. Coneixem els ingredients de la recepta de l'ús saludable de la tecnologia. Ara cal que ens hi posem. 

Des de l'eduCAC us recomanem la lectura de tots tres documents. Cadascun des del seu enfocament, tots ens aporten i enriqueixen la nostra mirada vers l'ús de la tecnologia.