Un món normal

En un món normal no existirien les desigualtats, ni les discriminacions, ni les violències de cap tipus per raó d’edat, sexe, raça, ètnia, cultura, ideologia, religió o qualsevol altra condició o circumstància. Les dones, malauradament, tot i ser la meitat de la població mundial aproximadament, no viuen en un món normal. En ple segle XXI, encara hi ha enormes desigualtats que condicionen la seva vida: invisibilització, precarietat, cosificació, hipersexualització, pressió estètica... les dones pateixen moltes formes de discriminació, i l’audiovisual també n’és responsable de perpetuar-les. 

L’objectiu de la proposta didàctica Un món normal és prendre consciència d’elements presents a l’audiovisual, als informatius, a la ficció, a les xarxes socials, que contribueixen a perpetuar aquesta discriminació, per lluitar-hi en contra, i fer entre tots, dones i homes, una societat més igualitària en la que la normalitat sigui la millor per a totes les persones. 

portada un mon normal