Nous recursos a les unitats didàctiques de secundària

Si una cosa que sempre falta durant el curs és temps... temps per cobrir tota la matèria del currículum, però també per donar resposta a les necessitats emocionals de l'alumnat, i tantes altres tasques que implica la feina de mestres i professors/es. I més encara, en un curs tan complicat de planificar com aquest. 

Per això us hem preparat una seqüència didàctica breu de les unitats de secundària, pensada perquè es pugui dur a terme en una sessió. 

Les fonts d'informació digital, la credibilitat de la informació a les xarxes, els estereotips de gènere en el món digital, els influenciadors, la publicitat i les cookies, la identitat digital, la hiperconnexió, els videojocs... sobre tots aquests continguts i molts altres les trobareu, publicades en cadascuna de les unitats a la pestanya "Tens poc temps?", on es detalla el contingut a tractar, el plantejament de la sessió i on trobar l'activitat en el cos de la unitat. 

quadre amb proposta curta ud1

També de cascuna de les dotze unitats descobrireu un mapa conceptual, que us ha de permetre fer-vos una idea ràpida del contingut de cada unitat. Us suggerim que consulteu el mapa abans d'introduir-vos en el material. 

A les unitats descobrireu activitats didàctiques engrescadores per l'alumnat, perquè parteixen d'un entorn proper i motivador per ells i elles. Es tracta d'entrar en el món que dominen des de l'autoconeixement, per fomentar una gestió responsable de la ciutadania digital. 

mapa conceptual ud1