Què t'hi jugues que t'interessa?

L’eduCAC ha començat l’any amb el projecte Què t’hi jugues?, Una proposta que s’endinsa en el context dels videojocs i els jocs d’aposta en línia des de l’expertesa de l’alumnat. És fruit de la col·laboració entre el CAC a través del programa eduCAC, la Unitat de joc patològic del HUB i l’institut de recerca IDIBELL.

Què t’hi jugues? consisteix, d'una banda, en un estudi per conèixer els hàbits de l’alumnat del cicle superior de l’ESO relacionats amb videojocs i jocs d’aposta en línia;  i de l’altra en un programa d’intervenció a l’aula per promoure un consum crític i responsable. El programa d’intervenció és la unitat didàctica Què t’hi jugues, creada ex professo per aquest projecte. Ha estat dissenyada per treballar des de l’expertesa de l’alumnat i a partir del seu entorn proper.

Participen en el projecte dos centres educatius: l’Institut Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat i l’Escola Virolai de Barcelona,tots dos molt conscienciats amb la necessitat d’introduir l’alfabetització mediàtica en el currículum de l’alumnat. Consideren que el context dels videojocs facilita situacions reals i motivadores per treballar les competències necessàries en l’entorn digital.

S’està duent a terme una prova pilot en els dos centres educatius que es desenvoluparà en tres fases: una fase inicial de preavaluació  (qüestionaris), una fase d’intervenció a l’aula (unitat didàctica Què t’hi jugues i una fase final de postavaluació  (qüestionaris).

A cada centre educatiu s’han definit dos grups d’alumnes: un grup experimental  i un grup control. Ambdós grups respondran els qüestionaris, però les fases d’intervenció la faran en moments diferents. El grup experimental ja ha començat  la intervenció que durarà fins al mes de març  i quan aquest grup acabi, es farà la intervenció  amb el grup control. D’aquesta manera, a la fase final es podran comparar els resultats i comprovar si s’han produït, o no,  canvis cognitius que es puguin relacionar amb el programa d’intervenció.

Des de l’eduCAC es farà un seguiment didàctic i pedagògic de la fase d’intervenció a l’aula que compta amb el suport de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona  i que inclourà observacions no participatives a l’aula i trobades en línia amb els docents per recollir  dades que permetin  millorar la seqüència didàctica i la temporització. 

La fase inicial de preavaluació va tenir lloc els dies 11 i 14 de gener.  L’alumnat de cicle superior de l’ESO que participa en l’estudi va respondre els qüestionaris psicomètrics amb l’assessorament  dels experts de la Unitat de joc patològic del HUB.

Des del dia 17 de gener s’està desenvolupant la fase d’intervenció a l’aula a través de la unitat didàctica Què t’hi jugues? Les activitats  fan propostes per afavorir l’anàlisi crítica de la realitat de l’alumnat per tal de conduir-lo cap a l’autoconeixement  i el consum responsable dels videojocs i dels continguts digitals. Descobrireu la unitat didàctica al web de l’eduCAC en una versió inicial que modificarem a partir dels resultats  de les valoracions dels docents que participen en el pilot. Un cop finalitzada l’acció, es programarà la unitat didàctica a partir de l’àmbit de Cultura i valors ètics, àmbit des del qual ha està conceptualitzada. Si s’escau, també es modificarà la seqüència didàctica en funció de les observacions i aportacions dels docents.

Durant el mes de febrer, les persones de l’equip eduCAC farem observacions no participatives a les aules dels centres educatius pilot. En aquest moment ja hem fet la primera visita  a l’Institut Bellvitge, a la classe de l’Elvira Fernàndez i la  Mar Rosso que han creat aquest site en el qual es presenten  les activitats tant a l’alumnat com a la resta dels docents. A més, han generat un aula virtual per poder gestionar les tasques i l’avaluació. Va ser molt interessant poder observar les interaccions i els debats que se suscitaven a l’aula i prendre nota de tot allò que ens permetrà ajustar les activitats teòriques a la realitat.

Properament, anirem a l’escola Virolai. 

Des de l’eduCAC volem posar en valor la feina, la il·lusió i la motivació de totes les persones docents que col·laboren en el projecte Què t’hi jugues?  Els volem donar les gràcies per permetre’ns aterrar les activitats que hem dissenyat  a l’aula. Aquesta  és l’única manera de validar i comprovar l’eficàcia i la funcionalitat de les  propostes didàctiques. Així, podrem tenir un model adaptat a les necessitats reals dels docents i dels centres educatius i aconseguir que eines validades per la mateixa comunitat docent. 

Finalment, i per assolir la implicació de les famílies, s'han sessions informatives per tal d’explicar l’estudi en el qual participen els seus fills i filles. 
Si ets docent, des de l’eduCAC volem convidar-te a conèixer la nova unitat didàctica Què t’hi jugues? Ens agradarà molt que ens facis arribar la teva opinió i/o la teva valoració en el cas que decideixis fer alguna activitat a l’aula.

T’interessa? Doncs juga!