El tractament informatiu sobre les vacunes de la COVID-19

Després de mesos esperant la notícia, finalment, una mica abans de tancar l’any 2020, l’Agència Europea del Medicament ha donat el seu vistiplau a la primera de les vacunes contra la COVID-19 que ha superat totes les fases de desenvolupament. El procés de vacunació ja ha començat.

Tot i ser una fita científica de cabdal importància i vital pel control de la pandèmia, la velocitat amb què s’han dut a terme les investigacions ha generat dubtes en part de la població. De fet, segons el darrer baròmetre del 2020 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el percentatge de les persones que afirmen que es vacunarien de manera immediata de la COVID-19 està al voltant del 40%.

En aquest sentit, el paper dels mitjans de comunicació quan informen sobre les vacunes adquireix un rol preeminent. Amb la finalitat d’aportar eines als professionals de la comunicació per a un tractament acurat sobre les vacunes i la vacunació i evitar la desinformació, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, juntament amb el Departament de Salut, el Consell del Col·legi de Metges de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de Catalunya han presentat unes recomanacions als mitjans de comunicació en relació amb els continguts audiovisuals sobre les vacunes de la COVID-19.

En el document Continguts audiovisuals sobre les vacunes de la COVID es donen fins a dotze recomanacions sobre el tractament informatiu que fóra bo que els mitjans observessin i que, traslladades a l’aula, poden servir per a fer un exercici d’anàlisi informatiu sobre un tema que afecta i preocupa també als més joves:

  • S’informa sobre els procediments altament regulats que precedeixen l’autorització de la vacuna?
  • Es dóna veu a persones expertes i se’ls hi dóna espai suficient per a la divulgació?
  • S'utilitzen dades oficials o es difonen especulacions interessades no analitzades per la comunitat científica?
  • Com s’equilibra la informació científica versus les veus del negacionisme?

Són tan sols alguns dels paràmetres que es recullen a les recomanacions i que són útils per treballar-ho amb l'alumnat de secundària. El document, a més, incorpora un recull de referències a agències de medicaments, societats científiques i organismes especialitzats en matèria de vacunes, com a recursos informatius i documentals.