Far Vus (Per què?) Viatge a les tenebres de la Xoà

  • documental
  • racisme
  • xenofòbia
  • homofòbia
  • jueu
  • treball de recerca
  • TDR
  • batxillerat
  • secundària postobligatòria
  • holocaust

Treball de recerca que contextualitza la Xoà, buscant informació a través de diverses fonts per elaborar un documental que aprofundeix en el moment històric de la persecució als jueus.