This is me

  • música
  • plàstica
  • educació en comunicació
  • secundària

Aquest projecte es desenvolupa des de l'àrea de Visual, Plàstica i Música pel concert de Nadal, que es prepara al voltant d'un tema escollit pels alumnes, amb diverses cançons i un muntatge audiovisual. En aquest cas el leit-motiv són els prejudicis i els estereotips de gènere. Els alumnes participen de tot el procés creatiu fins arribar a la realització del muntatge audiovisual.