Un passeig pels oficis: un projecte audiovisual amb vocació de servei

  • documental
  • indústria
  • treball de recerca
  • TDR
  • secundària postobligatòria
  • batxillerat

Treball de recerca sobre la creació d'un documental que serveixi per donar a conèixer als i les joves les oportunitats que ofereixen els cicles formatius.