Petjades sense rastre

  • documental
  • reportatge
  • treball de recerca
  • secundària postobligatòria
  • treball de recerca
  • batxillerat
  • refugiat
  • exiliat

Treball de recerca sobre els conflictes armats i els refugiats que es completa amb la producció d'un documental.