"Què hi veus? Fixa-t'hi bé" Una mirada més àmplia a la realitat

  • fotografia
  • càmera fotogràfica
  • emocions
  • imatge
  • alfabetització
  • infantil segon cicle
  • P4

Projecte d'alfabetització de la imatge que treballa l'anàlisi de les emocions a partir de les fotografies i de l'ús de la càmera fotogràfica.