Segueix el cicle, recicla

  • Publicitat
  • cultura audiovisual
  • producció audiovisual
  • medi ambient
  • batxillerat

Treball desenvolupat en el context de cultura audiovisual, els alumnes realitzen una campanya publicitària de conscienciació sobre el medi ambient.