Under advertising stereotypes. Advertising influence in youth

  • publicitat
  • advertising
  • treball de recerca
  • TDR
  • batxillerat
  • secundària postobligatòria

Treball de recerca desenvolupat en anglès que se centra en la influència dels mitjans de comunicació a la joventut, amb l'objectiu de determinar les causes i les conseqüències dels estereotips imposats per la publicitat.