IX Premis el CAC a l'escola

Categoria A. Alumnat i Centres Educatius
    Educació infantil i primària cicle inicial
Primer premi
Autor/s: Escola Tibidabo (Barcelona)
Títol: Joc joc
Resum:

Premi ex aequo. Treball de realització d’un curtmetratge audiovisual en què es reflexiona i debat el tema de joc. En l’elaboració del vídeo, l’alumnat ha après a utilitzar el llenguatge oral i escrit, així com tècniques plàstiques manuals.

 Treball presentat

 Vídeo

Autor/s: Escola Tibidabo (Barcelona)
Títol: La mare robot
Resum:

Premi ex aequo. Projecte amb un guió adequat a l’edat de l’alumnat, que aborda l’educació en comunicació audiovisual a partir d’una temàtica de proximitat. Mitjançant la ficció es contribueix a l’aprenentatge al voltant de les relacions familiars i de les tasques i de les activitats quotidianes dels infants.

 Treball presentat

  Vídeo

Segon premi
Autor/s: Escola Josep Dalmau Carles (Girona)
Títol: Càmera i... acció!
Resum:

Treball en el qual l’alumnat ha après a utilitzar diferents llenguatges audiovisuals, com ara el de la ficció o el de la publicitat. Abans de dur a terme una determinada producció de vídeo, l’alumnat reflexiona sobre el format que utilitzarà i hi adeqüa la realització i l’estructura de la història. Destaca la implicació dels diversos grups d’edat en un procés participatiu.

 Treball presentat

  Vídeo

Tercer premi
Autor/s: Escola de Bordils (Bordils)
Títol: Els nostres avis
Resum:

Projecte que s’acosta a la figura dels avis a través d’un treball audiovisual que se centra en el retrat, abastat des d’una perspectiva visual en què s’integren fotografies, veu en off dels alumnes, entrevistes i dibuixos. Es valora el plantejament seqüencial i de seguiment a partir d’un storyboard, així com la voluntat de fomentar el diàleg intergeneracional.

 Treball presentat

  Vídeo


    Educació primària cicle mitjà i cicle superior
Primer premi
Autor/s: Escola Josep Pallach (Figueres)
Títol: Els curts d'animació
Resum:

Treball interdisciplinari que, per mitjà de la realització de dos curtmetratges i a partir de les possibilitats expressives de l’animació, construeix un discurs audiovisual fonamentat des de la guionització i coherent amb les convencions dels dos formats escollits: el concurs televisiu i la ficció.

 Treball presentat

  Vídeo

Segon premi
Autor/s: Escola Sant Josep Oriol (Barcelona)
Títol: Som el que fem, fem el que som
Resum:

Projecte que inclou la ideació, la realització i el muntatge d'un noticiari televisiu. És un treball que segueix els criteris i els procediments dels teleinformatius, i també hi incorpora l'element vivencial de les activitats de l'escola, en particular, de l'apadrinament entre cursos.

 Treball presentat

  Vídeo

Tercer premi
Autor/s: Escola Josep Dalmau Carles (Girona)
Títol: L'Eram a l'escola
Resum:

Treball d’educació en comunicació audiovisual de l’escola, que aprofita la vinculació amb l’ERAM (Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia) per implicar l’alumnat en les possibilitats narratives i tecnològiques que ofereixen els mitjans audiovisuals en relació amb diversos tipus de continguts: informació, ficció i publicitat.

 Treball presentat

  Vídeo


    Educació secundària obligatòria - primer cicle
 
Primer premi: Desert
Segon premi: Desert
Tercer premi
Autor/s: Institut Roseta Mauri (Reus)
Títol: Fem un magazine
Resum:

Premi ex aequo. Projecte interdisciplinari on els alumnes aprenen com redactar escrits per ser llegits a la ràdio i també com cal interpretar-los davant el micròfon. Amb aquest projecte es pretén que l’alumnat integri el treball audiovisual en la seva vida quotidiana. A final de curs, amb els textos escollits, s’elabora un magazin de ràdio.

 Treball presentat

  Magazín

Autor/s: Institut Roseta Mauri (Reus)
Títol: Fem una ràdio novel·la
Resum:

Premi ex aequo. El treball és una ràdio novel·la confeccionada íntegrament per l’alumnat. A partir del guió radiofònic de la Guerra dels mons d’Orson Welles, l’alumnat crea un guió radiofònic, tenint en compte els diferents elements que integren el llenguatge radiofònic.

 Treball presentat

  Radio novel·la


    Educació secundària obligatòria - segon cicle
Primer premi
Autor/s: Institut Castelló d'Empúries (Castelló d'Empúries)
Títol: Trencant tòpics. Els valors dels adolescents
Resum:

Reportatge que construeix, de manera gairebé etnogràfica, una obra coral que busca l’espontaneïtat dels testimonis en el registre audiovisual. Crea una certa simbiosi entre el llenguatge immediat de la càmera a mà i l’autoretrat dels adolescents.

 Treball presentat

  Vídeo

Segon premi
Autor/s: Institut Maria Aurèlia Capmany (Cornellà de Llobregat)
Títol: Un dia diferent
Resum:

Proposta de ficció que recull una part significativa de la tradició cinematogràfica dels gèneres de suspens i de terror per construir un relat que emfasitza aquests codis de gènere tant des del tractament del guió com dels recursos del llenguatge audiovisual.

 Treball presentat

  Bloc

 

Tercer premi
Autor/s: Institut Roseta Mauri (Reus)
Títol: El naixement d'un institut
Resum:

El projecte, en forma de documental, és la culminació de l’aprenentatge per part de l’alumnat de les convencions d’aquest gènere, incloent-hi el coneixement de l’abast expressiu que té l’hora d’explicar una història, en aquest cas, les noves instal·lacions de l’institut.

 Treball presentat

  Vídeo


    Educació secundària postobligatòria
Primer premi
Autor/s: Natàlia Sellés Guillaumes - Institut Castelló d'Empúries (Castelló d'Empúries)
Títol: Rawiora
Resum:

Treball de recerca sobre l’obra del director cinematogràfic Tim Burton que combina un marc conceptual d’anàlisi rigorosa amb una pràctica artística d’un nivell elevat. El curtmetratge exemplifica com l’estudiant ha fet les seves pròpies marques d’autor amb una intenció estètica coherent amb l’original.

 Treball presentat

  Vídeo

Segon premi
Autor/s: Míriam Bonastre Tur - Institut Euclides (Pineda de Mar)
Títol: Procés de creació d'un curtmetratge animat
Resum:

Treball de recerca ben estructurat i rigorós sobre la història i les tècniques d’animació. El projecte culmina amb la realització d’un curtmetratge animat de qualitat, detallista i creatiu amb una adaptació personal del conte de Hansel i Gretel.

 Treball presentat

  Vídeo

 

Tercer premi
Autor/s: Ana Millán Rodríguez - Institut Jaume Mimó (Cerdanyola del Vallès)
Títol: Aplicació pràctica dels criteris de publicitat de dues marques, Cocacola i Estrella Damm, a la creació d'un anunci d'un producte fictici
Resum:

Treball de recerca que té l’objectiu d’entendre els mecanismes i criteris que s’utilitzen a la publicitat televisiva. L’autora fa una aproximació teòrica i documental sobre la publicitat i, després, una anàlisi comparativa de vuit anuncis de televisió. Finalment, posa en pràctica la recerca realitzada amb la creació d’un anunci fictici coherent amb els arguments defensats. 

 Treball presentat

  Vídeo

Quart premi
Autor/s: Guillem Beltrà Bach - Institut Castell de Quer (Prats de Lluçanès)
Títol: Imatge estereoscòpica
Resum:

Treball de recerca ben desenvolupat que consta d’una part teòrica on s’expliquen, de manera pertinent, les bases de la imatge estereoscòpica, la seva història i les tècniques bàsiques, i d’una part pràctica en què s’aplica la teoria 3D amb una producció audiovisual sobre les Fonts del Llobregat, un curtmetratge de ficció i diverses fotografies.

 Treball presentat

  Vídeo

   Categoria B. Professorat
    Professorat
Primer premi
Autor/s: Marta Calm Mir i Cèlia Pasadas Martín - Institut La Garrotxa (Olot)
Títol: Ull, canvi i acció (Txaló-txaló i El meu avi viu a Cuba)
Resum:

El projecte Ull, canvi i acció neix a l’Institut La Garrotxa el curs 2006-2007 com una manera de treballar el fet migratori i la interculturalitat a través del llenguatge audiovisual. A més del producte audiovisual, en què es presenten dos reportatges de gran qualitat, tant tècnica com de contingut, es valora el projecte educatiu.

 Treball presentat

  Vídeo Txaló-Txaló

  Vídeo El meu avi viu a Cuba

 

Segon premi
Autor/s: Montserrat Planella Serra - Institut Castell d'Estela (Amer)
Títol: Del cinema a la publicitat
Resum:

Treball dinàmic en el qual, a partir de la selecció d’exemples audiovisuals breus com ara anuncis o fragments de pel·lícules, s’estimula un debat, tant ètic com estètic, que es pot aplicar a diferents matèries del currículum.

 Treball presentat

  Bloc

 

Tercer premi
Autor/s: Anna Rodón Borràs - Institut Euclides (Pineda de Mar)
Títol: Teràpia de xok, el nostre programa
Resum:

Premi ex aequo. Teràpia de xok, el nostre programa s’emmarca en el projecte audiovisual del centre, Euclides TV, que té l’objectiu de formar consumidors audiovisuals crítics. Aquesta iniciativa treballa de manera profunda les competències de l’alumnat, dins l’àmbit de l’educació en comunicació audiovisual.

 Treball presentat

  Teràpia de xok

Autor/s: Laura Riera Casellas - Institut Castelló d'Empúries (Castelló d'Empúries)
Títol: L'ull viu, el programa de televisió de l'Institut Castelló d'Empúries
Resum:

Premi ex aequo. L’ull viu, el programa de televisió de l’Institut Castelló d’Empúries és un informatiu mensual que inclou reportatges, entrevistes i opinió sobre l’actualitat de l’institut. El projecte, que implica tot el centre, fomenta l’educació en comunicació audiovisual i potencia el treball competencial.

 Treball presentat

  Web