VIII Premis el CAC a l'escola

Categoria A. Alumnat i Centres Educatius
    Educació infantil i primària cicle inicial
Primer premi
Autor/s: Escola Labandària (Sant Andreu de Llavaneres)
Títol: Fem premsa!!!
Resum: Treball d'aula on s'ensenya a l'alumnat de cicle infantil a analitzar els continguts propis de la premsa escrita i el seu procés d'elaboració per a, finalment, contribuir en la producció de notícies pròpies que, posterioment, es publiquen en la revista trimestral del centre.

 Treball presentat
Segon premi
Autor/s: Escola Josep Dalmau Carles (Girona)
Títol: La ràdio a l'escola en el context del projecte d'immersió lingüística de centre
Resum: Projecte on els nens i nenes d'infantil i de cicle inicial participen en una experiència radiofònica; l'àrea de llengua catalana es relaciona amb la ràdio mitjançant una metodologia analítica i experimental, amb una posterior fase de creació de petites produccions.

 Treball presentat
Tercer premi
Autor/s: Escola Tibidabo (Barcelona)
Títol: La girafa Marta i El cavaller Edu i la princesa Alamina
Resum:

Premi atorgat ex aequo. Es presenten dos treballs on els nens i nenes d'educació infantil, 4 i 5 anys, treballen el procés d'enregistrament d'una animació; amb aquesta activitat l'alumnat es familiaritza amb el llenguatge audiovisual i s'estimula la seva capacitat perceptiva, analítica, etc.

 Treball presentat


    Educació primària cicle mitjà i cicle superior
Primer premi
Autor/s: Escola Joan Maragall (Arenys de Mar)
Títol: Sisè parla
Resum:

Experiència radiofònica amb alumnes de sisè de primària; el treball incideix en la percepció, l'anàlisi i la producció, amb la finalitat de millorar la competència comunicativa audiovisual, i potenciant les capacitats crítica i argumentativa.

 Treball presentat

Segon premi
Autor/s: Escola Daniel Mangrané i Escardó (Jesús - Tortosa)
Títol: Magnetisme
Resum: Es presenta el procés de treball de l'adaptació cinematogràfica d'un conte; destaca la reflexió sobre les adaptacions literàries al cinema amb la finalitat de descobrir el llenguatge cinematogràfic i la seva relació directa amb la literatura.

 Treball presentat
Tercer premi
Autor/s: Escola Josep Dalmau Carles (Girona)
Títol: La publicitat i els valors
Resum: Aquest projecte duu a terme activitats d'anàlisi i de reflexió sobre el llenguatge publicitari i sobre els valors implícites de la publicitat, per acabar elaborant espots publicitaris estàtics i dinàmics.

 Treball presentat

    Educació secundària obligatòria - primer cicle
 
Primer premi: Desert
Segon premi: Desert
Tercer premi: Desert

    Educació secundària obligatòria - segon cicle
Primer premi
Autor/s: Escola SOLC (Barcelona)
Títol: Projecte de recerca en comunicació a 4t d'ESO
Resum:

Projecte global on es donen les pautes perquè alumnes de 4t d'ESO analitzin críticament diversos formats de televisió, tot estimulant l'experimentació amb els continguts audiovisuals de manera organitzada i sistemàtica.

 Treball presentat

Segon premi
Autor/s: Institut de Castelló d'Empúries (Castelló d'Empúries)
Títol: L'Ull viu, el programa de televisió de l'Institut de Castelló d'Empúries
Resum: Treball dirigit a conèixer i valorar de manera coherent i eficaç el mitjà televisiu a través de la recerca d'informació, l'anàlisi i la producció d'un programa de 25 minuts de durada i que s'emet mensualment durant el curs escolar.

 Treball presentat
Tercer premi
Autor/s: SES Morelló (Esterri d'Àneu)
Títol: Les valls d'Àneu i el pallarès
Resum: Es presenta un documental fruit d'un treball de recerca sobre la situació real del dialecte pallarès a les valls d'Àneu; l'experiència desenvolupa amb rigor un gènere televisiu complex com és el documental.

 Treball presentat
Quart premi
Autor/s: Institut Roseta Mauri (Reus)
Títol: La ràdio a l'escola una eina de treball
Resum:

Premi atorgat ex aequo. Després d'un procés de recollida d'informació i d'anàlisi, els alumnes que participen en aquest projecte desenvolupen petites produccions radiofòniques, fet que possibilita l'assoliment significatiu dels objectius i dels continguts audiovisuals tractats.

 Treball presentat

Autor/s: SES Serra de Noet (Berga)
Títol: Llegim, actuem ...
Resum: Premi atorgat ex aequo. Aquest treball recorre als mitjans de comunicació audiovisuals amb l'objectiu de fomentar el gust per la lectura. De forma transversal, es treballa el llenguatge televisiu i radiofònic, entre d'altres, fins arribar a la producció d'un reportatge videogràfic.

 Treball presentat

    Educació secundària postobligatòria
Primer premi
Autor/s: Xènia Serrat Alcàcer - Institut La Garrotxa (Olot)
Títol: Els guardians de la llibertat
Resum: Treball de recerca que estudia el tractament dels programes de televisió relacionats amb els telenotícies, centrant-se en l'àmbit de la immigració i de la joventut.

 Treball presentat
Segon premi
Autor/s: Jordi Prieto Luján - Institut Jaume Mimó (Cerdanyola del Vallès)
Títol: Les sèries de ficció juvenils i els guions de televisió
Resum: Treball de recerca que té per objectiu conèixer el funcionament de les televisions, aprofundint en el gènere d'entreteniment de les sèries televisives i en la seva influència en la població més jove, fins arribar a produir el pilot d'una sèrie.

 Treball presentat
Tercer premi
Autor/s: Rubén Llorach Turrión - Institut Juan Manuel Zafra (Barcelona)
Títol: TR: La pel·lícula
Resum: Treball de recerca que consisteix en l'elaboració d'un documental sobre el propi treball de recerca, amb una gran qualitat formal i originalitat.

 Treball presentat
   Categoria B. Professorat
    Professorat
Primer premi
Autor/s: Júlia Hurtado López - Col·legi Montserrat (Barcelona)
Títol: La televisió de la comunitat educativa: www.think1.tv
Resum: Canal web televisiu on es mostren els treballs d'educació en comunicació del centre i un recull d'entrevistes, reportatges i propostes relatives al món de la innovació educativa. Enllaç amb Think1.tv: http://www.think1.tv/

 Treball presentat
Segon premi
Autor/s: Joan Carles Tagua Jiménez - Institut Ramón Turró i Darder (Malgrat de Mar)
Títol: Teleturró
Resum: Es presenta un conjunt de projectes d'ús dels mitjans audiovisuals que convergeixen en una plataforma web en format televisiu, Teleturró; totes les experiències s'integren en l'àmbit curricular i amb altres projectes del centre. Enllaç amb Teleturró: http://teleiesmalgrat.blogspot.com/

 Treball presentat
Tercer premi
Autor/s: Eloïsa Valero Antón - Institut Gabriel Ferrater i Soler (Reus)
Títol: Publicitat televisiva
Resum: Experiència de treball sobre la publicitat televisiva que es basa en l'anàlisi, la reflexió i la producció com a metodologia de treball, afavorint la creació i la participació de l'alumnat.

 Treball presentat