XII Premis el CAC a l'escola

Categoria A. Alumnat i Centres Educatius
    Educació infantil segon cicle i educació primària cicle inicial
 
Primer premi
Autor/s: Escola l'Estació (Sant Feliu de Guíxols) - Curs: 1r A
Títol: El meu poble: Sant Feliu de Guíxols al llarg del temps
Resum:

Projecte que integra l’ús de diversos elements tecnològics (mòbils, tauletes i aplicacions per treballar amb la realitat augmentada), així com l’aprofitament del llenguatge audiovisual i del coneixement del medi. El jurat en valora molt positivament la creativitat dels nens i nenes i la seva espontaneïtat en la participació, així com el tractament de la diversitat que se’n fa.

  Treball presentat

  Treball premiat

Segon premi
Autor/s: Escola Garbí Pere Vergès (Badalona) - Curs: el roserar, la conreria, Sant Mateu, Santa Cecília i Sant Nicolau
Títol: El conte encadenat
Resum:

Projecte interescolar desenvolupat per dos centres de l’Escola Garbí (Badalona i Esplugues de Llobregat) que treballen en la creació d’un conte. El jurat remarca l’equilibri aconseguit entre l’objectiu proposat i el resultat final així com la clara participació dels nens i nenes en el procés col•laboratiu i la creació narrativa.

  Treball presentat

  Treball premiat


    Educació primària cicle mitjà i cicle superior
 
Primer premi
Autor/s: Escola Sant Josep Oriol (Barcelona) - Cursos: 6è
Títol: Valors d'escola
Resum:

Projecte interdisciplinari que desenvolupa els valors de l’escola de forma creativa i amb un treball visual molt acurat, amb l’objectiu d’utilitzar els diversos tipus de llenguatge així com aprendre a utilitzar de forma autònoma els mitjans audiovisuals per obtenir informació, comunicar-se, i elaborar produccions didàctiques. El jurat destaca la qualitat de la producció tècnica de la filmació així com la utilització de la música en els quatre tràilers.

  Treball presentat

  Treball premiat

Segon premi
Autor/s: Escola Guilleries (Sant Hilari Sacalm) - Curs: cicle mitjà i cicle superior
Títol: El trencaclosques
Resum:

Activitat realitzada en col·laboració amb la ràdio municipal Ràdio Sant Hilari, amb l’objectiu d’aprendre sobre diverses temàtiques i fer-ho preparant ells continguts per a un programa radiofònic, amb el resultat d’un programa setmanal. El jurat en destaca la seva trajectòria, professionalitat, serietat i continuïtat, així com la bona preparació de les entrevistes. Mereix especial referència el nivell tècnic assolit, en un mitjà no tan vistós com la televisió.

  Treball presentat

  Treball premiat


    Educació secundària obligatòria
 
Primer premi
Autor/s: Institut La Garrotxa (Olot) - Curs: 4t A, B i C
Títol: Mai sol
Resum:

Projecte desenvolupat des de l’àrea de visual i plàstica, que es prepara al voltant d’un tema escollit pels alumnes, amb diverses cançons i un muntatge audiovisual. El leit-motiv són els murs reals o metafòrics que de vegades aixequen les persones; el jurat en destaca l’ús creatiu del llenguatge audiovisual, la bona integració de formats i gèneres i el tractament de la temàtica escollida, amb una simbologia ben treballada i que transmet emocions i sentiments.

  Treball presentat

  Treball premiat

Segon premi
Autor/s: Institut Tarragona (Tarragona) - Curs: 4t
Títol: La incertesa
Resum:

Activitat treballada des de l’optativa d’educació visual i plàstica, que es planteja la creació d’un vídeo original a partir de qualsevol temàtica. En aquest cas, se’n premia la temàtica arriscada i la claredat amb la qual s’afronta la transsexualitat com a temàtica. El jurat remarca específicament la capacitat de síntesi de la història, la tensió que manté durant tot el curtmetratge així com la convicció i la força que transmet.

  Treball presentat

  Treball premiat


    Educació secundària postobligatòria
 
Primer premi
Autor/s: Institut Antoni de Martí i Franquès (Tarragona) - Curs: 1r de batxillerat
Títol: Imatges per canviar el mon
Resum:

Activitat desenvolupada en la matèria de Cultura Audiovisual, que té per objectiu utilitzar els audiovisuals com a eina per a que els alumnes puguin expressar el seu punt de vista sobre els problemes que els són propers. Es tracta d’un projecte amb una gran implicació de l’alumnat, del qual cal destacar la sensibilitat amb la qual es tracten les temàtiques escollides així com la intencionalitat estètica que es desprèn.

  Treball presentat

  Treball premiat

Segon premi
Autor/s: Institut Can Puig (Sant Pere de Ribes) - Curs: 1r de batxillerat
Títol: Realització d'un bodydub a l'Institut Can Puig
Resum:

Treball desenvolupat en el marc de l’assignatura de Cultura Audiovisual i que es premia per la seva translació del ritme al format audiovisual, així com pel treball de coordinació, planificació i implicació de tot el col·lectiu de l’institut i pels valors positius que transmet.

  Treball presentat

  Treball premiat


   Categoria A. Treballs de recerca
 
Primer premi
Autor/s: Maria del Mar Martínez Peñalver - Escola Pia Nostra Senyora (Barcelona) 
Títol: La immigració dels senegalesos: les seves reflexions
Resum:

Aproximació a la realitat del col·lectiu dels senegalesos immigrants des del punt de vista dels que ja hi són a Catalunya i també dels que estan al seu país d’origen. El jurat premia la qualitat de la producció audiovisual, la bona articulació del documental i el bon ús dels recursos, així com l’experiència educativa i vital que aporta l’alumna.

  Treball presentat

  Treball premiat

Segon premi
Autor/s: Jordina Torné Oliveras - Institut Celestí Bellera (Granollers)
Títol: skateboarT
Resum:

Documental en forma de bloc sobre el mon de l’skate, del qual el jurat en destaca la seva creativitat en l’ús dels diversos recursos lingüístics i audiovisuals, i en subratlla la força que transmet el treball en conjunt, tant el bloc com l’audiovisual, fruit de la pròpia experiència de l’alumna.

  Treball presentat

  Treball premiat


   Categoria B. Professorat
                                      
Primer premi
Autor/s: Imma Oliva Adroher - Jesuïtes Casp - Sagrat Cor de Jesús (Barcelona)
Títol: Lectura 2.0. De videolits i booktrailers (de la literatura escrita a l'audiovisual)
Resum:

Experiència didàctica desenvolupada a 1r de batxillerat en el marc de l’assignatura de llengua i literatura catalanes, per la necessitat de replantejar la lectura i la comprensió de la poesia i la novel·la. El jurat premia aquest treball per la creativitat amb la integra llenguatge literari i audiovisual.

  Treball presentat

  Treball premiat

Segon premi
Autor/s: Joan Riera Boada - Escola Daina Isard SCCL d'Ensenyament (Olesa de Montserrat)
Títol: When I'm gone cover
Resum:

Projecte audiovisual que treballa de forma transversal les competències comunicatives, artístiques, audiovisuals i digitals dels alumnes. El jurat destaca el treball interdisciplinari d’integració de la música, la ciència i l’audiovisual de forma imaginativa i amb un plantejament vivencial i engrescador.

  Treball presentat

  Treball premiat