Professorat

eduCAC posa al vostre abast un ampli ventall de recursos per facilitar, i potenciar, que l’educació audiovisual entri a l’escola.

L'estructura dels materials didàctics d'eduCAC compta amb quatre enfocaments diferenciats per tal de respondre a les necessitats diverses dels centres educatius:

  • Unitats didàctiques per fomentar l'anàlisi crítica dels mitjans, centrades en informació, entreteniment, publicitat i bones pràctiques a internet.
  • Itineraris transversals per treballar valors a través dels materials didàctics.
  • Projectes d'aula per posar en pràctica els coneixements apresos i potenciar la producció audiovisual escolar.
  • Mòduls instrumentals de suport, per facilitar el desenvolupament de les activitats pràctiques.

Estructura de les unitats didàctiques

En Gener de 2021 hem publicat les noves unitats eduCAC. La principal novetat és que estan programades a partir de les competències transversals (Digital, i Personal i social) del currículum de secundària. Per incorporar-ho al treball a l'aula, només cal afegir la contextualització de la matèria d'acord amb el curs i els objectius específics

Com sabeu, les unitats didàctiques de l'eduCAC estan estructurades en quatre grans blocs: informació, entreteniment, publicitat i bones pràctiques amb el mòbil i internet

Ara cada unitat compta amb una part introductòria comuna al bloc per contextualitzar-la millor, i on s'indiquen per quins recursos està integrada i aportant alguns conceptes- bàsics abans de posar-nos en matèria. 

A la secció De què tracta aquesta unitat, trobareu tota la informació necessària per implementar les sessions: conceptes bàsics, persones expertes en el tema tractat i recursos externs i propis de l'entorn eduCAC. 

captura graella

També trobareu definit l'objectiu competencial i un glossari que inclou els conceptes relacionats amb l'educació mediàtica. I tot recollit en una pàgina resum al final de la secció amb el detall dels àmbits transversals, les dimensions i les competències que es treballen. 

Abans d'entrar en matèria, hem afegit la Seqüència d'activitats i una Guia de la programació, on es relacionen els criteris d'avaluació, els indicadors, les dimensions i les competències i els continguts clau amb les activitats eduCAC proposades en relació amb l'objectiu competencial. 

En el cos de la unitat, trobareu tota la informació necessària per implementar les activitats, que inclouen una part ombrejada adreçada al professorat per poder guiar l'activitat, i una part adreçada a l'alumnat.