EduMediaTest

El mes de setembre de 2020 el projecte EduMediaTest s'ha posat en marxa. 

I què és EduMediaTest? 

Símbol de 'vist'   És una eina per al professorat que pren la forma de qüestionari en línia i que ha de servir per conèixer el nivell de competència mediàtica dels estudiants d'entre 14 i 18 anys, a partir de la ponderació dels coneixements avaluats en cadascun dels sis indicadors que la defineixen segons Ferrés i Piscitelli (2012) [*].
Símbol de 'vist'   Els indicadors són sobre el llenguatge, la tecnologia, els processos d'interacció, els processos de producció i difusió, la ideologia i els valors i l'estètica. Cadascun d'ells s'aborda des de l'àmbit de l'anàlisi i l'expressió.
Símbol de 'vist'   L'objectiu de l'EduMediaTest és, doncs, incrementar el nivell de competència mediàtica -i el seu nivell de consciència- a partir d'una avaluació del seu estat per poder-la millorar. L'avaluació es durà a terme mitjançant el desenvolupament d'aquesta eina que es trobarà allotjada en un web. 
Símbol de 'vist'   Com a resultat de l'avaluació, es proposaran activitats de formació en educació mediàtica que els professors podran implementar a les seves aules a patir de les dades obtingudes i d'un dossier de material que se'ls facilitarà. 

logotip edumediatestL'EduMediaTest servirà per treballar la competència mediàtica juntament amb la informacional, i estarà disponible gratuïtament com a recurs per a estudiants i educadors a l'octubre del 2021. 

El projecte EduMediatest està liderat pel CAC i la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i finançat parcialment per la Unió Europea, dintre del seu programa Media Literacy for All. Hi participen, a més, quatre reguladors de l'audiovisual de quatre països europeus (Croàcia, Eslovàquia, França i Portugal) i dues institucions públiques amb competències en educació mediàtica a Irlanda i Grècia. 

El mes de maig del 2021 s'ha dut a terme una prova pilot a tots els països que participen del projecte. A Catalunya, més de 100 alumnes de diversos instituts han provat l'EduMediaTest. En l'actualitat, s'està treballant en les dades resultat del pilot per extreure'n la informació més rellevant. L'eina està previst que es pugui fer servir per part dels docents o dels centres educatius interessats a partir del setembre del 2021. Si vols més informació, contacta'ns. 

 

edumediatest

[*] Ferrés, J, i Piscitelli, A. (2012). La competència mediàtica: propuesta articulada de dimensiones e indicadores. Comunicar, 38, 75-82. DOI: 10.3916/C38-2011-02-08.