EduMediaTest

El mes de setembre de 2020 el projecte EduMediaTest s'ha posat en marxa. 

I què és EduMediaTest? 

Símbol de 'vist'   És una eina per al professorat que pren la forma de qüestionari en línia i que ha de servir per conèixer el nivell de competència mediàtica dels estudiants d'entre 14 i 18 anys, a partir de la ponderació dels coneixements avaluats en cadascun dels sis indicadors que la defineixen segons Ferrés i Piscitelli (2012) [*].
Símbol de 'vist'   Els indicadors són sobre el llenguatge, la tecnologia, els processos d'interacció, els processos de producció i difusió, la ideologia i els valors i l'estètica. Cadascun d'ells s'aborda des de l'àmbit de l'anàlisi i l'expressió.
Símbol de 'vist'   L'objectiu de l'EduMediaTest és, doncs, incrementar el nivell de competència mediàtica -i el seu nivell de consciència- a partir d'una avaluació del seu estat per poder-la millorar. L'avaluació es durà a terme mitjançant el desenvolupament d'aquesta eina que es trobarà allotjada en un web. 
Símbol de 'vist'   Com a resultat de l'avaluació, es proposaran activitats de formació en educació mediàtica que els professors podran implementar a les seves aules a patir de les dades obtingudes i d'un dossier de material que se'ls facilitarà. 

logotip edumediatestL'EduMediaTest servirà per treballar la competència mediàtica juntament amb la informacional, i estarà disponible gratuïtament com a recurs per a estudiants i educadors a l'octubre del 2021. 

El projecte EduMediatest està liderat pel CAC i la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i finançat parcialment per la Unió Europea, dintre del seu programa Media Literacy for All. Hi participen, a més, quatre reguladors de l'audiovisual de quatre països europeus (Croàcia, Eslovàquia, França i Portugal) i dues institucions públiques amb competències en educació mediàtica a Irlanda i Grècia. 

Aquest mes de maig del 2021 hem iniciat una prova pilot. L'eina està previst que es pugui fer servir de forma autònoma per part dels docents o dels centres educatius interessats a partir del setembre del 2021.

 

edumediatest

[*] Ferrés, J, i Piscitelli, A. (2012). La competència mediàtica: propuesta articulada de dimensiones e indicadores. Comunicar, 38, 75-82. DOI: 10.3916/C38-2011-02-08.