Back to top

Identitat digital - Primària

 

Si volem prendre consciència sobre què és la identitat digital i reflexionar sobre la importància de cuidar-la i de protegir-nos a la xarxa, cal que dediquem un temps a reflexionar sobre què entenem per "identitat". I és que potser no en som del tot conscients, però la construcció de la identitat, del "jo", comença molt aviat (abans del primer any de vida), si bé es va allargant i modelant durant tot el cicle vital. 

Es tracta d'un terme sobre el qual la humanitat sempre ha reflexionat i al voltant del qual s'ha generat molt preguntes. Tanmateix, és un concepte al qual prestem molt poca atenció en el nostre dia a dia. Ara bé, l'aparició i l'expansió dels entorns virtuals, sembla que ha tornat a posar damunt la taula diverses preguntes sobre aquesta qüestió: per què estem tan pendents del que passa a la xarxa? Per què compartim tanta informació sobre allò que fem o pensem? Com ens relacionem entre pantalles? Necessitem espais de reflexió per escoltar-nos més i decidir com volem presentar, preservar i cuidar la nostra identitat, també en l'àmbit virtual. 

Precisament per això, amb aquest itinerari volem plantejar preguntes que ens ajudin a analitzar què projectem de nosaltres mateixos al món. Una projecció que sempre ha existit, però que avui dia, a través de les xarxes socials i del rastre que deixem amb les nostres accions al món virtual, podem seguir i resseguir, i no s'esborra ni desapareix. Per això, és més important que mai que prenguem consciència de com la identitat digital que ens construïm avui és pública i condiciona, de forma directa, la nostra imatge d'avui i de demà. Davant d'aquesta nova realitat, hem de tenir molt present que, fem el que fem a la xarxa, és indispensable actuar amb consciència. 

Icona d'una mà apuntant cap avall   A les pestanyes de sota trobareu la proposta d'activitats per complementar el treball de diverses unitats didàctiques des de la perspectiva de la identitat digital. Feu un cop d'ull a les diferents pestanyes per veure la seqüència de tot l'itinerari transversal i decidiu si seguir-lo tot o escollir alguna de les tres propostes.

Has utilitzat aquest itinerari o algun altre material eduCAC amb la teva classe? 

 

Símbol de 'vist'

Què és la identitat digital? La identitat digital és el conjunt d’informació sobre nosaltres publicada a la xarxa, que configura la imatge que projectem de cara als altres. Des de les nostres dades, imatges i publicacions fins als nostres comentaris, gustos, contactes i amistats. Tot plegat ens descriu i determina la nostra reputació digital. És a dir, es tracta del que som per als altres segons el que la xarxa diu de nosaltres.

Com funciona l'itinerari?

Amb aquest itinerari transversal us proposem treballar les unitats didàctiques eduCAC amb un fil conductor: la identitat digital. Hi trobareu propostes específiques per complementar el treball de les unitats didàctiques posant el focus en com es configura la nostra identitat digital. Per fer-ho, us proposem reflexionar sobre la configuració de la identitat en una generació que ha nascut i crescut en món plenament digital. També us proposem prendre consciència del funcionament dels algoritmes i com condicionen quines informacions i continguts ens arriben, fins al punt de poder fer-nos viure en bombolles de filtres. Finalment, us animem a consolidar el concepte d’identitat digital i reflexionar sobre com pot condicionar la nostra manera de comunicar-nos i relacionar-nos en aquest món de pantalles. 

una mà tocant un mirall amb un ditEl mòbil, jo i els altres / Dos mons, una sola realitat
Abans d’analitzar la nostra relació amb els dispositius mòbils i com ens comportem a les xarxes, reflexionarem sobre el propi concepte d’identitat, per situar, després, com els infants viuen en una única realitat, amb experiències personals i digitals.

Una noia bufant fent bombolles de sabóSaben el que volem? / Vivint en bombolles
Aprofundirem en el funcionament i conseqüències dels algoritmes per introduir el concepte de “bombolla de filtres” i reflexionar sobre els continguts que consultem. Per què ens arriben uns i no uns altres? Quins són els pros i contres de viure hiperconnectats?

Unes mans aguantant un mòbil fent una selfieProjecte d'aula: Dins i fora de la xarxa / Xarxa pública i vida privada
Treballem a fons els conceptes d’identitat digital i rastre digital, i com poden condicionar la nostra manera de comunicar-nos i relacionar-nos. Us proposem incorporar aquestes reflexions al decàleg audiovisual del Projecte d’aula “Dins i fora de la xarxa”.


Materials complementaris de l'itinerari:

A continuació trobareu la seqüència de les dues sessions de la proposta 'Dos mons, una sola realitat'. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament completes a la guia per al professorat.

Aquesta proposta didàctica pot treballar-se de forma autònoma o pot també constituir un treball previ per endinsar-nos, després, en la Unitat didàctica 11. Primària. El mòbil, jo i els altres i abordar-la d'una manera molt més completa.

1. Contextualitzem

Qui sóc jo? Començarem llançant a l'aula aquesta pregunta i l'anirem guiant amb altres preguntes relacionades: Com sóc? Què em caracteritza? Què em defineix? Aquestes preguntes ens seran útils per guiar la reflexió de l'alumnat, fins aconseguir que cada alumne/a apunti en un paper les característiques que cregui que defineixen la seva pròpia identitat.

Definim la identitat personal. A través de la visualització d'un vídeo explicatiu, concretarem la definició del concepte 'identitat' i 'identitat personal'. 

A la guia per al professorat trobareu unes definicions sobre els conceptes d'identitat i identitat personal i unes pautes per explicar-los a l'aula. 

Definim la identitat digital. Ens organitzarem en grups de 3-4 persones i demanarem que cada grup pensi quins elements poden determinar la identitat d'una persona a l'espai virtual, és a dir, a la xarxa. Cal que cada grup faci una llista amb aquests elements o ítems. A continuació, repartirem a cada grup una taula amb dues columnes: identitat personal i identitat digital. Han d'omplir els buits amb els elements que consideren que conformen la identitat digital. A la guia per al professorat trobareu la taula per repartir, un exemple de com podria quedar omplerta i unes instruccions més detallades. 

2. Construïm la nostra identitat

La meva identitat a la xarxa. Començarem reflexionant sobre quines són les característiques que defineixen la nostra identitat a la xarxa. A la guia per al professorat trobareu recollits els elements essencials que haurien de sortir durant el diàleg, com ara el nom d'usuari o sobrenom, l'avatar, allò que publiquem, comentem o que indiquem que ens agrada, els serveis que utilitzem, etc.

Comparem identitats. Per començar, ens imaginem que tenim 14 anys, disposem de telèfon mòbil i ja naveguem per internet de forma bastant autònoma. Això implica que hem d'anar prenent una sèrie de decisions, les quals sabem què condicionaran la nostra identitat digital. Plantejarem a l'alumnat les següents qüestions, en format debat, amb l'objectiu d'arribar a un consens entre tota la classe respecte a cada pregunta: 

 • Nick o sobrenom. Utilitzarem el nostre nom i cognoms reals o crearem un nom d'usuari diferent? A vegades utilitzarem el nostre nom real i a vegades un de fictici. De què dependrà?
 • Avatar. Utilitzarem una imatge nostra real o una fictícia, com una caricatura, un personatge, un símbol, etc.? Si volem utilitzar una imatge nostra real, quin tipus de fotografia escollirem?

A la guia per al professorat trobareu més preguntes i les pautes per dinamitzar aquesta activitat. 

Internet: realitat o ficció? A continuació, visualitzarem el vídeo següent a l'aula.

A la guia per al professorat trobareu una sèrie de preguntes per reflexionar amb l'alumnat sobre el vídeo.

Conclusions. Per tancar la sessió i plantejar algunes conclusions de forma conjunta, proposem realitzar una dinàmica d'aula, farem un joc de posicions. A la guia per al professorat trobareu les instruccions detallades sobre el funcionament d'aquesta dinàmica.


Materials complementaris de l'itinerari:

A continuació trobareu la seqüència de les dues sessions de la proposta 'Vivint en bombolles'. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament completes a la guia per al professorat.

Aquesta proposta enllaça amb l’última sessió de la ‘Unitat didàctica 10. Primària. Saben el que volem?’, en què ens fixem, entre altres coses, en la publicitat que rebem a través d’internet i com, a través del big data i dels algoritmes, les marques poden arribar més directament als seus públics. En aquesta proposta anem una mica més enllà i no només ens fixem en la publicitat, sinó en com els algoritmes també condicionen tota la informació que ens arriba a través de la xarxa.

1. La informació que rebem

Preguntes inicials. Demanarem a l'alumnat que aixequi la mà qui conegui o hagi sentit a parlar sobre: els algoritmes i el 'big data'. Seguidament, preguntarem: Algú pot explicar què és un algoritme? Què és el 'big data'?

Animarem aquells alumnes que, més o menys, tenen una idea sobre a què fan referència aquests termes perquè intentin plantejar algun tipus de definició. Seguidament, organitzarem l'alumnat en grups de 4-5 persones i projectarem el vídeo següent, elaborat per Magic Markers:

Després de veure el vídeo, cada grup haurà de compartir, internament, què han entès que és un algoritme i hauran de: consensuar una definició d'algoritme i explicar com s'utilitzen els algoritmes en el món virtual. 

A continuació, projectarem el vídeo següent, elaborat pel canal ComputerHoy:

Un cop vist el vídeo, cada grup haurà de comentar i respondre conjuntament: 

 • Quan i per què sorgeix el 'big data'?
 • Per què utilitzen el 'big data' les empreses? Per a què els resulta útil?
 • En quins altres àmbits (més enllà de l'empresarial) es pot fer servir el 'big data'?

Després, cada grup haurà d'escollir un/a portaveu i compartirem amb tota la classe les reflexions generades i les respostes.

Convivint amb l'algoritme. Projectarem uns minuts del vídeo 'Big Data, conviviendo con el algoritmo', realitzat pel programa 'Documentos TV', de Televisió Espanyola (TVE). L'aturarem en moments determinats per tal de poder comentar algunes qüestions amb l'alumnat. A la guia per al professorat trobareu les pautes per dinamitzar aquesta activitat.

Arribem a conclusions. A continuació, demanarem a l'alumnat que, organitzats en grups, reflexionin i responguin les qüestions següents: Quins poden ser els avantatges i els perills en relació al 'big data'? De què ens pot servir recollir i gestionar tota aquesta gran massa de dades per millorar el món? Per ajudar-los en l'organització de les idees, podem imprimir i repartir la taula que trobareu a la guia per al professorat.

TREBALL FORA DE L'AULA

De manera individual, haurem de fer una cerca per internet i fixar-nos en les recomanacions que rebem. Per fer-ho, haurem d’utilitzar l’ordinador, tauleta o dispositiu mòbil que utilitzem habitualment. A la propera sessió compartirem els resultats. A la guia per al professorat trobareu tota la informació detallada sobre aquesta activitat. 

2. Internet, camp de llibertat?

Compartim els resultats. Posarem en comú tota la informació recollida en el treball previ fora de l’aula, compartint i comentant els resultats que hem trobat a Youtube. A tall d’exemple, al final hauríem d’aconseguir generar a la pissarra una taula similar a la que trobareu a la guia per al professorat, on hi ha recollits alguns dels temes que poden sorgir.

Preguntes inicials. Un cop posats en comú tots els resultats, plantejarem les preguntes següents:

 • Per què ens apareixen unes recomanacions i no unes altres?
 • Per què sovint les recomanacions són diferents en funció de la persona? I per què de vegades s’assemblen? 
 • Com sap internet qui som o què ens agrada?

Descobrim la bombolla de filtres. Per endinsar-nos en quines conseqüències pot tenir aquest sistema de filtres present a les plataformes que utilitzem per accedir als continguts a la xarxa, projectarem a l’aula el vídeo següent:

A la guia per al professorat trobareu una proposta d'adaptació per comentar aquest vídeo amb el vostre alumnat de primària. Un cop vist el vídeo, i perquè l’alumnat interioritzi bé el concepte de bombolla de filtres proposarem que cada alumne/a dibuixi la seva bombolla de filtres. 

Reflexions finals. Finalment, recollirem tot el que hem treballat durant aquesta sessió i l’anterior i plantejarem a l’alumnat unes qüestions per tal d’activar un debat final que ens permeti repassar tot el que hem après:

 • Quins avantatges i quins riscos té que internet preseleccioni la informació que ens ofereix?
 • Aquestes bombolles de filtres diferencien entre si som dona o home, nena o nen? O l’edat que tenim?
 • Com podrem descobrir un estil de música diferent si les pàgines d’internet només ens recomanen allò que s’assembla al que ja ens agrada?
 • Què podem fer per trencar aquestes bombolles de filtres?

Materials complementaris de l'itinerari:

A continuació trobareu la seqüència de les dues sessions de la proposta 'Xarxa pública, vida privada'. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament completes a la guia per al professorat.

Aquesta proposta didàctica serveix com a treball complementari al Projecte d’aula 4. Dins i fora de la xarxa, ens ofereix moltes més eines i més informació per elaborar el decàleg audiovisual de bones pràctiques que es planteja al projecte d’aula, inclou consells i reflexions sobre com cuidar la nostra identitat digital. 

1. Descobrim la nostra identitat digital

Què és la identitat digital? Començarem llançant a l'aula les preguntes següents: Què és la identitat digital? I la petjada digital? Deixarem una estona per compartir les respostes en veu alta i mirarem de treure, entre tots i totes, una definició o una explicació sobre el que ens suggereixen.

Definim els conceptes. A continuació, veurem un vídeo en què es defineix de manera entenedora el concepte de petjada digital i es mostren algunes claus per gestionar-la. Es tracta d’un vídeo del Campus Virtual d’Educació Digital Intec, del Ministeri d’Educació de la Ciutat Autònoma de Buenos Aires:

Un cop vist el vídeo, comentarem, entre tots i totes, algunes de les idees clau i les anirem apuntant a la pissarra. Amb tot plegat, haurem de construir un quadre on classificarem, per una banda, què configura la meva petjada digital i, per l'altra, què puc fer per gestionar i cuidar la meva identitat digital. 

Reflexionem en grup. Reflexionarem plegats sobre quina és la gestió que estan fent els usuaris sobre la seva activitat a la xarxa i ens plantejarem com ens agradaria a nosaltres controlar o tenir en compte la nostra petjada digital i la nostra reputació digital. A la guia per al professorat trobareu unes preguntes per guiar aquesta reflexió conjunta. 

TREBALL FORA DE L'AULA

Finalment, plantejarem a l'alumnat que preguntin als adults de casa (pares, mares, tiets, avis o àvies, germans/es més grans) si coneixen els conceptes d'identitat digital, petjada digital i reputació digital i quines mesures de seguretat o prevenció prenen per tal de navegar per internet de forma segura i per tal de cuidar la seva reputació. Per fer-ho, proposarem que els facin respondre un qüestionari. A la guia per al professorat trobareu el qüestionari que us proposem. 

2. Intimitat compartida

Compartim els resultats. Començarem aquesta segona activitat compartint els resultats dels qüestionaris que han obtingut els i les alumnes.

Consells per moure'ns i navegar. Per fer aquest exercici, organitzarem l'alumnat en grups de 4-5 alumnes. Cada grup d'alumnes haurà de compartir quines normes o consells segueixen quan van sols i soles pel carrer i elaboraran una llista conjunta. Després, a través d'un/a portaveu, compartirem les observacions de tots els grups i les anirem anotant a la pissarra, en format llista. A continuació, demanarem als grups que pensin quin seria el paral·lelisme d'aquests mateixos consells aplicats a la xarxa. Podem ordenar la llista de consells en un quadre com el que trobareu a la guia per al professorat. 

Les meves dades personals. Per últim, demanarem a cada grup que pensin què és una dada personal i facin una altra llista. Seguidament, els hi demanarem que pensin quines d'aquestes dades portarien penjades en un cartell públicament, i preguntarem: 

 • Mentre caminem pel carrer, portaríem penjat en un cartell el nom de la nostra escola?
 • I la direcció de casa nostra?
 • I els noms i cognoms dels nostres pares?

Comunicació no hostil. Finalment, projectarem a l'aula el vídeo següent: 

Un cop vist el vídeo, compartirem les impressions que ens ha generat a l'aula: Què hem entès? Quin missatge ens està enviant?

A continuació, explicarem que aquest vídeo forma part d'una campanya que es va engegar a Itàlia, a través de l'associació Parole O_Stili. Aquesta associació té com a objectiu acabar amb les expressions d'odi a internet, denuncien els comportaments inapropiats i ens animen a utilitzar les paraules correctament per aconseguir una comunicació clara i respectuosa. En la mateixa línia, han elaborat un Manifest amb 10 punts bàsics. Us recomanem que projecteu els 10 punts a la classe, els llegiu i comenteu amb el vostre alumnat.


Materials complementaris de l'itinerari:

Identitat digital

Vídeo de l'itinerari "Identitat digital" dirigit a secundària, que té per objectiu generar debat sobre com ens relacionem a través de les xarxes socials.
Aplicació: ampliació sobre la identitat digital i el comportament a les xarxes.
Nivell educatiu: Cicle superior de primària.

Gnu Gnu - Huawei's Story for P Smart

Peça comercial (2018) sobre un animal de ficció (Gnu Gnu) i les implicacions de fotografiar-lo i compartir la imatge.
Aplicació: per reflexionar sobre les implicacions del nostre comportament a la xarxa.
Nivell educatiu: cicle superior de primària.

Cuatro razones para cuidar nuestras huellas digitales

Vídeo, elaborat per Internet Society, que explica detalladament les característiques, els avantatges i els inconvenients de les petjades digitals.
Aplicació: Per complementar la unitat 'Xarxa pública, vida privada'.
Nivell educatiu: Cicle Superior de Primària.

Maldita.es

Pàgina web, creada per professionals del periodisme, que té com a objectiu aportar informació contrastada i assenyalar les notícies que són falses.
Aplicació: Aquest recurs pot ser útil per introduir el tema de les 'fake news'.
Nivell educatiu: Documentació per al professorat

Interland - Sé genial en internet

Interland és un recurs educatiu que ens ofereix jocs d'aventures sobre seguretat i ciutadania digital. Són jocs online, interactius i divertits, dirigits a infants.
Aplicació: Per aprofundir sobre qüestions relacionades amb la seguretat a la xarxa.
Nivell educatiu: Tots els cursos de primària.

Petits clicks

Blog creat per Anna Codina en el que presenta recursos, curiositats i idees per educar i jugar amb els infants, aprofitant les opcions que ens ofereix l'univers digital.
Aplicació: Aquest blog ens pot donar idees per treballar diversos recursos digitals a l'aula.
Nivell educatiu: Documentació per al professorat

Big Data

Vídeo, elaborat per TIVITSynapsis, que explica d'una manera molt entenedora què és i com funciona el 'Big data'.
Aplicació: Aquest vídeo pot ser útil per complementar la sessió 1 de la unitat didàctica 'Vivint en bombolles'.
Nivell educatiu: Cicle Superior de Primària.

Por los likes

Vídeo del canal Fred Lammie, animador i director creatiu a Barcelona, que ironitza i ens fa reflexionar sobre què estem disposats a fer per tenir més "likes".
Aplicació: El vídeo pot complementar la unitat didàctica 'Xarxa pública, vida privada'.
Nivell educatiu: Cicle Superior de Primària