Back to top

04. Dins i fora de la xarxa

Dos joves consulten un portàtil i una tauleta

Què vol dir fer un bon ús del mòbil? I fer un bon ús de les xarxes socials? D’internet en general? Nosaltres, que ens relacionem a través de la xarxa i que ens resulta quasi impensable viure sense internet i prescindir de tots els nostres dispositius i aplicacions, sabem que hi ha usos que ens donen un gran ventall d’avantatges i d’altres que ens porten alguns maldecaps. Per aquesta raó, prendre’n consciència i saber quins usos ens beneficien és necessari per viure bé i tranquils.

Al projecte d’aula “Dins i fora de la xarxa” veurem i reflexionarem sobre recomanacions al voltant de l’ús d’internet en relació a termes com la seguretat, els hàbits, els valors o la identitat digital per tal de fer el nostre propi decàleg audiovisual. Perquè no hi ha una sola manera correcta d’actuar amb les eines digitals, cadascú ha de trobar la seva, però per trobar-la necessitem conèixer tots els escenaris i plantejar-nos certes preguntes constantment. Sóc i estic de la mateixa manera dins i fora de la xarxa? Pot ser una pregunta de partida. Deixem, però, que siguin els mateixos alumnes els que presentin les preguntes i, perquè no, els que comparteixin les seves respostes i recomanacions amb el seu llenguatge.

Esteu preparats? Donem play als decàlegs audiovisuals!

Icona d'una mà apuntant cap avall   A les pestanyes de sota, trobareu la proposta d'activitats per crear un decàleg en format audiovisual amb el vostre alumnat. Feu un cop d'ull a les diferents pestanyes per veure la seqüència de les tres sessions proposades. Trobareu els continguts relacionats i les pautes de desenvolupament de les activitats a la guia per al professorat

Has utilitzat aquest projecte d'aula o algun altre material eduCAC amb la teva classe? 

 

Què treballarem?

Símbol de 'vist'

 El nostre comportament dins i fora de la xarxa. 

Símbol de 'vist'

Les oportunitats i els riscos en l'ús d'internet i els dispositius mòbils.

Símbol de 'vist'

El procés d'elaboració d'un projecte audiovisual.

Com ho farem?

Símbol de 'vist'

Elaboració d'un decàleg de bones pràctiques sobre l'ús d'internet i els dispositius mòbils.

Símbol de 'vist'

Experimentació del procés de preproducció, producció i postproducció d'un projecte audiovisual.

Símbol de 'vist'

Visualització conjunta i publicació del material creat.

Àmbits competencials: 

 • Acció tutorial
 • Àmbit lingüístic
 • Àmbit tecnològic
 • Àmbit social
 • Àmbit artístic

Proposta de temporització: 3 sessions d'1 hora

Materials necessaris:

 • Guia per al professorat
 • Projector a l’aula
 • Accés a internet
 • Pissarra o suport digital
 • Ordinadors amb accés a internet i programari d'edició de vídeo
 • Dispositius mòbil que permeti l’enregistrament de vídeo i de so (càmera, telèfon intel·ligent, tauleta, etc.)
 • Cable de transmissió d’arxius (USB)

Materials complementaris del projecte d'aula:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la primera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat. 

1. Per començar...

Obrirem un debat a l'aula per reflexionar conjuntament sobre com ens comportem dins i fora de la xarxa. Per obrir el debat, us pot ajudar projectar algun o varis dels vídeos proposats al canal de Youtube Pantallas amigas. Seguidament, plantejarem a l'alumnat qüestions relacionades amb: la seguretat i dades personals a la xarxa, la necessitat de connexió, l'ús que fem del mòbil, el ciberassetjament i/o la  identitat digital. 

A partir d'aquest treball, els i les alumnes hauran de construir un decàleg de bones pràctiques sobre l’ús d’internet i les eines digitals. A l'apartat 1 de la guia per al professorat trobareu diverses opcions per fer-ho, entre les quals es recomana realitzar prèviament la Unitat didàctica 12. La meva finestra al món".

Proposem el projecte. Un cop ja tenim el decàleg, anem a transformar-lo en un contingut audiovisual per poder compartir-lo i que serveixi per generar reflexions i enviar-se consells entre els mateixos adolescents.
Per generar idees entre el vostre alumnat, us pot ser útil consultar i presentar a l’aula el còmic 'Nus a la xarxa', elaborat per l’entitat Espais Humans i disponible dins del web www.ciberassetjament.cat.

Per fer els decàlegs, ens dividirem en grups i cada equip haurà de transformar un punt del decàleg en contingut audiovisual.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 5è o 6è de primària
La duració d’aquest vídeo haurà de ser d’entre 30 segons i 1 minut. Haurà d’exemplificar, ja sigui per bo o per dolent, el punt del decàleg escollit i cada grup haurà de decidir una frase per incorporar al vídeo que serverixi per conscienciar aquells qui ho mirin.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 1r o 2n d’ESO
La duració d’aquest vídeo ha de ser d’entre 1 i 2 minuts. Haurà de mostrar el punt escollit del decàleg de manera que mostri la recomanació de com actuar correctament en contraposició a aquelles accions que no creiem adequades. Podem escollir una frase que ens ajudi a reafirmar el missatge que volem transmetre.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 3r o 4t d’ESO
La duració d’aquest vídeo haurà de ser de 5 minuts com a màxim. En aquest cas, donarem total llibertat a l’alumnat. Podem fer, com en la resta de nivells educatius, un seguit d’escenes que mostrin els diferents punts del decàleg amb frases que ajudin a reafirmar el missatge. Però també apostar per altres fórmules com ara fer un reportatge, fer entrevistes, utilitzar una història de ficció per mostrar tot el decàleg o diverses històries que mostrin els diferents punts, etc.

2. Primer la idea

Visualitzarem el vídeo següent i prendrem nota dels aspectes clau que s’hi indiquen:

 • Reunió d'equip i pluja d'idees. Ja dividits en grups, i un cop visualitzat el vídeo, començarem a seguir els passos proposats per tal de decidir quina quina és la nostra idea per a la història que desenvoluparem en llenguatge audiovisual.  Per fer-ho, haurem de tenir en compte la pluja d'idees, el nostre públic objectiu, la duració i el gènere.
 • El títol i la sinopsi. Un cop tenim clara la idea, treballarem en la sinopsi del nostre vídeo: el resum de la història que volem explicar

3. Desenvolupem la nostra idea

A continuació, haurem de fer el guió literari i l’storyboard, per convertir la nostra idea en un projecte audiovisual.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 5è o 6è de primària
Realitzarem un guió esquemàtic amb els textos i idees clau i ens centrarem en l’elaboració de l’storyboard.

 • El guió literari. Partint de la sinopsi, realitzarem el nostre guió literari, descrivint cadascuna de les accions que hi veurem, incloent-hi les converses dels nostres personatges, en el cas que vulguem que hi hagi diàlegs. En trobareu un exemple a l'apartat 3.1 de la guia per al professorat. 
 • L'storyboard. Ens imaginarem com es visualitzarà el nostre anunci dibuixant en ordre cronològic cada pla que volem que es vegi en el nostre vídeo. En trobareu algunes pautes i una petita plantilla a l'apartat 3.2 de la guia per al professorat. 

4. Finalment, preparem el rodatge

Un cop tinguem la nostra proposta ben desenvolupada, planificarem el rodatge.

 • Pensarem en quin ordre gravarem cada pla per tal de facilitar la feina de la propera sessió.
 • Ens apuntarem tot allò necessari per al rodatge, per tal de repartir-nos les tasques entre els membres de l’equip i preparar-ho i tenir-ho tot llest per a la sessió següent dedicada al rodatge.

Pla de rodatge. Un cop ho tenim tot en ment, traslladarem tots aquests elements a un document anomenat pla de rodatge, que recull aquests elements bàsics necessaris per desenvolupar el nostre anunci. En trobareu una plantilla a l'apartat 4 de la guia per al professorat. 


Materials complementaris del projecte d'aula:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la segona sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 1r a 4t d'ESO
En funció de la temàtica escollida, o si volem més temps per aprofundir en la definició del decàleg o en la fase de preproducció, podem apostar per realitzar el rodatge fora del centre educatiu i fora de l’horari lectiu. El rodatge fora del centre ens pot permetre ubicar els projectes en espais diferents i potenciar les relacions i vincles entre els adolescents al voltant d’un repte educatiu.

En aquest cas, dedicaríem aquesta segona sessió a repassar o aprofundir en els punts treballats durant la sessió anterior i a introduir l’alumnat en la fase de producció i rodatge partint del vídeo proposat a continuació i repassant conjuntament els passos i recomanacions que s’hi indiquen tot seguit. Així, l’alumnat ho podrà tenir en compte durant la gravació fora del centre educatiu.

5. Per començar...

Visualitzarem el vídeo següent i prendrem nota dels aspectes clau que haurem de tenir en compte en aquesta fase del procés: el rodatge.

 

6. Primer, tenir-ho tot a punt

Ens disposarem en grups per fer una reunió d’equip on haurem de:

 • Repassar el guió, l’storyboard i el pla de rodatge elaborat a la sessió anterior per saber què hem de fer i en quin ordre.
 • Recordar els rols de cadascú.
 • Mirar si tenim tot el material que necessitem.

7. Després, gravem!

Gravem les imatges. Sense perdre de vista el nostre guió, gravarem totes aquelles imatges previstes, tenint en compte que:

 • Hem de ser endreçats per tal de no oblidar-nos de cap imatge.
 • Hem de mirar bé el lloc que tenim davant per tal de decidir què gravem exactament.
 • Podem utilitzar trípode per ajudar a estabilitzar la imatge.
 • Hem d’intentar no fer zoom per no perdre qualitat de la imatge i gravar amb bona llum per tal que la imatge no quedi ni massa fosca ni massa clara. Sobretot, evitar gravar a contrallum.
 • Procurem que se senti bé. Podem utilitzar micròfons o, si no en tenim o no sabem utilitzar-los, situar el dispositiu a prop de la persona que parla per tal que se senti bé. Si gravem sense micròfons, recordem comprovar si el que hem gravat se sent bé abans de donar el pla per acabat!
 • Hem d’intentar no aturar-nos a visualitzar cadascun dels vídeos que fem. Si no estem segurs de si ens ha quedat del tot bé, podem gravar un mateix pla més d’un cop. Les comprovacions de si ens agraden o no les farem en la fase de postproducció i edició del vídeo.

Gravem el so. Un cop tenim totes les imatges que necessitem, gravarem, si així ho hem pensat, la veu en off (la veu que se sent, però no es veu qui parla i que ens ajuda a donar aquella informació rellevant). Per fer-ho, podem utilitzar els mateixos dispositius ja que, normalment, ofereixen l’enregistrament de so.

8. Finalment guardem el material

Haurem de guardar bé tot el material un cop el tinguem gravat. Per fer-ho, necessitarem, un cable USB que ens permeti passar tot el material del dispositiu a un ordinador. També podem utilitzar una memòria externa o guardar-ho en alguna carpeta compartida al núvol, com ara Dropbox o Drive.


Materials complementaris del projecte d'aula:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la tercera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat.

9. Per començar...

Visualitzarem el vídeo següent i prendrem nota dels aspectes clau que haurem de tenir en compte en aquesta fase del procés: l’edició.

10. Editem

Per realitzar l'edició del nostre material, necessitarem un programa o aplicació que ens permeti fer-ho. Us proposem algunes opcions gratuïtes com Windows Movie Maker, iMovie, VideoPad, FilmoraGo o Splice, entre d'altres.

Escollim els vídeos: En primer lloc, hem de seleccionar els clips de vídeo. És important visualitzar-ho tot i fer una selecció dels plans que ens agraden més.

 • Tallem-los: Un cop seleccionats els clips, eliminarem del clip original les parts que no ens interessen: un moment en que se sent un so que no volem, una part on ens hem equivocat, algun moment que es veu borrós o mogut, etc.
 • Ordenem els clips: Un cop escollits i tallats els clips, els ordenarem perquè el nostre vídeo tingui el sentit que li volem donar. És important tenir en compte que l’ordre que escollim determina el significat de la imatge i que la duració total del vídeo ha de ser d’entre 30 segons i 1 un minut.
 • Posem-hi transicions:Una transició és el recurs que utilitzem per enllaçar dos clips, i en funció del tipus de transició que triem pot donar-li un efecte diferent del nostre vídeo. És important pensar i decidir quina és la transició més convenient en cada cas en funció del que volem transmetre.
 • Introduïm el so: Partint de les imatges que hem escollit i ordenat, introduirem tot el material extra que té a veure amb l’àudio: la veu en off, la música i els efectes de so.
 • Posem els títols: Amb el suport dels programes d'edició, inclourem text per tal de complementar les imatges i el so. A més, ens pot ser útil per escriure el títol, per reforçar algun concepte o per posar-hi els crèdits, per exemple.
 • Per acabar, exportem: Exportar vol dir guardar el vídeo que hem fet de manera que ja no es pugui editar, i que el puguem veure i compartir sense problemes. Els millors formats són avi, mpeg, mov i mp4. Per fer-ho, hem de clicar a 'Arxiu > Exportar' i seleccionar el format que volem. Un cop fem clic a acceptar, haurem de ser pacients i esperar els moments que triga el vídeo en estar a punt.

A la guia per al professorat trobareu més detallades les pautes de desenvolupament d'aquesta activitat. 

11. Després, mirem-ho!

Visualitzarem els vídeos dels companys i posarem en comú les nostres conclusions, a partir de, per exemple, les preguntes següents:

 • Com s’han tractat els temes i missatges que ens havíem proposat?
 • Les imatges gravades estan ben escollides per explicar el tema? És a dir, s’adeqüen al contingut?
 • Hi ha relació del text (ja sigui veu en off o títols) amb les imatges?
 • El muntatge està ben resolt?
 • Què és el que més ens ha agradat?
 • Què milloraríem?
 • Quines han estat les nostres sensacions durant l'experiència? Hem tingut algun problema, sorpresa o anècdota durant el procés?

12. Compartim-ho!

Si ens agrada el resultat que hem obtingut podem penjar els nostres vídeos a través de xarxes com Youtube o Vimeo o, fins i tot, al Facebook i/o l’Instagram de l’escola. En el cas que ho feu, no dubteu en fer-nos-ho arribar a eduCAC!


Materials complementaris del projecte d'aula:

Recomanacions per a un bon ús d’internet

Vídeos educatius del CAC amb recomanacions per aconseguir un bon ús d’internet.
Aplicació: Aquests vídeos ens poden ser útils per mostrar exemples audiovisuals de consells sobre l’ús d’internet.
Nivell educatiu: Cicle superior d’educació primària i tota l’ESO.

Consells per educar en la privacitat en línia

Article del CCCB Lab que dóna eines per l’acompanyament dels nadius digitals en l’ús dels dispositiu i, sobretot, de les xarxes.
Aplicació: Documentació per al professorat
Nivell educatiu: Cicle superior d’educació primària i tots els nivells d’ESO.

Ciberseguretat a l’aula

En aquest apartat del web del CESICAT trobareu vídeos per a reflexionar a l’aula sobre qüestions relacionades amb la seguretat a Internet.
Aplicació: Documentació per al professorat
Nivell educatiu: Cicle superior d’educació primària i tots els nivells d’ESO.

Internet segura

Web de la Generalitat de Catalunya que facilita recursos i recomanacions per a la seguretat a la xarxa. A més, compten amb un canal de Youtube amb vídeos relacionats.
Aplicació: Documentació per al professorat.
Nivell educatiu: Cicle superior d’educació primària i tots els nivells d’ESO.

Pantallas Amigas

Web per a la promoció de l'ús segur i saludable de les noves tecnologies entre infants i joves.
Aplicació: Els seus vídeos poden ser exemples audiovisuals de consells sobre l’ús del mòbil.
Nivell educatiu: Cicle superior d’educació primària i tota l’ESO.

Seguretat a la xarxa

Web de la Generalitat de Catalunya que facilita recursos i recomanacions per a la seguretat a la xarxa.
Aplicació: Documentació per al professorat.
Nivell educatiu: Cicle superior d’educació primària i tots els nivells d’ESO.