Back to top

Dins i fora de la xarxa - Primària

Dues noies assegudes en un banc, una estira els braços i l'altra mira el mòbil

Què vol dir fer un bon ús del mòbil? I fer un bon ús de les xarxes socials? I d'internet en general? Nosaltres, que ens relacionem a través de la xarxa i que ens resulta quasi impensable viure sense internet i prescindir dels nostres dispositius i aplicacions, sabem que hi ha usos que ens donen un gran ventall d'avantatges i d'altres que ens porten alguns maldecaps. Per aquesta raó, és important prendre'n consciència i saber quins usos ens beneficien i quins no són recomanables. 

El Projecte d'aula 'Dins i fora de la xarxa' us proposa obrir aquesta reflexió amb l'alumnat com a pas previ necessari per tal de crear un decàleg de bones pràctiques en format audiovisual. Apostar pel format audiovisual, tot convidant a l'alumant a posar imatges sobre allò que creu que és important tenir en compte a l'hora de fer ús d'internet i de les eines digitals, pensem que és una bona opció tant per motivar-los a crear el decàleg com per ajudar a reflexionar a aquelles persones que després vegin el vídeo. 

Així doncs, l'objectiu és que siguin els mateixos alumnes els que desenvolupin un decàleg de bones pràctiques sobre l'ús d'internet i les eines digitals. 

Esteu preparats? Donem play als decàlegs audiovisuals!

Icona d'una mà apuntant cap avall   A les pestanyes de sota, trobareu la proposta d'activitats per crear un decàleg en format audiovisual amb el vostre alumnat. Feu un cop d'ull a les diferents pestanyes per veure la seqüència de les tres sessions proposades. Trobareu els continguts relacionats i les pautes de desenvolupament de les activitats a la guia per al professorat. 

Has utilitzat aquest projecte d'aula o algun altre material eduCAC amb la teva classe? 

 

Què treballarem?

Símbol de 'vist'

 El nostre comportament dins i fora de la xarxa. 

Símbol de 'vist'

Les oportunitats i els riscos en l'ús d'internet i els dispositius mòbils.

Símbol de 'vist'

El procés d'elaboració d'un projecte audiovisual.

Com ho farem?

Símbol de 'vist'

Elaboració d'un decàleg de bones pràctiques sobre l'ús d'internet i els dispositius mòbils.

Símbol de 'vist'

Experimentació del procés de preproducció i producció d'un projecte audiovisual.

Símbol de 'vist'

Visualització conjunta i publicació del material creat.

Àmbits competencials: 

 • Àmbit lingüístic
 • Àmbit digital
 • Àmbit de coneixement del medi
 • Àmbit d'educació en valors
 • Àmbit d'aprendre a aprendre
 • Àmbit artístic
 • Acció tutorial

Proposta de temporització: 3 sessions d'1 hora

Materials necessaris:

 • Guia per al professorat
 • Projector a l’aula
 • Accés a internet
 • Pissarra o suport digital
 • Ordinadors amb accés a internet
 • Dispositius mòbil que permeti l’enregistrament de vídeo i de so (càmera, telèfon intel·ligent, tauleta, etc.)
 • Cable de transmissió d’arxius (USB)

Materials complementaris del projecte d'aula:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la primera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat. 

PROPOSTES DE TREBALL

Si no heu treballat mai aquest tema amb el vostre alumnat, us recomanem que dediqueu una sessió prèvia per a reflexionar sobre les bones pràctiques amb l'ús del mòbil i la gestió de la xarxa. 

Conceptes clau que recomanem treballar abans: identitat personal, identitat digital, petjada digital, la construcció del jo, selfies i likes, ciberassetjament. A les pàgines 10 i 11 de la guia per al professorat trobareu les referències concretes per treballar cada un d'aquests conceptes. 

En general, trobareu informació, activitats i recursos per treballar tots aquests conceptes amb el vostre a l'alumnat a partir d'altres materials didàctics d'eduCAC, com ara: 

1. Per començar...

Obrim un debat. Expliquem a l'aulmnat que la idea d'avui és reflexionar conjuntament sobre com ens comportem dins i fora de la xarxa. Proposem tocar el tema des de diverses perspectives: en relació a la seguretat, a la necessitat de connexió, a l'ús que li donem al mòbil, als casos de ciberassetjament i a la identitat digital. Per fer-ho, podeu utilitzar un seguit de preguntes que trobareu a la guia per al professorat.

Fem un decàleg. A partir de les diverses preguntes plantejades a l'aula, el vostre alumnat, organitzat en grups, haurà d'anar construint un decàleg de bones pràctiques sobre l'ús d'internet i les eines digitals. Podeu optar per centrar el decàleg en un sol tema específic o, en canvi, podeu optar per crear un decàleg més general, que reculli un o dos punts sobre cadascuna de les qüestions tractades a l'aula. 

Proposem el projecte audiovisual. Una vegada tots els grups ja tinguin el decàleg pensat i escrit, haurem de transformar-lo en un contingut audiovisual. Demanarem als grups que escullin només un dels punts del seu decàleg per transformar-lo en contingut audiovisual. A la guia per al professorat trobareu algunes pautes per a generar idees entre l'alumnat sobre com transformar el punt del seu decàleg a format audiovisual.

2. La idea, imprescindible

Visualitzarem el vídeo següent i prendrem nota dels aspectes clau que s’hi indiquen:

 • Reunió d'equip i pluja d'idees. Ja dividits en grups, i un cop visualitzat el vídeo, començarem a seguir els passos proposats per tal de decidir quina quina és la nostra idea per a la història que desenvoluparem en llenguatge audiovisual.  Per fer-ho, haurem de tenir en compte la pluja d'idees, el nostre públic objectiu, la duració i el gènere.
 • El títol i la sinopsi. Un cop tenim clara la idea, treballarem en la sinopsi del nostre vídeo: el resum de la història que volem explicar

3. Desenvolupem la nostra idea

Per convertir la nostra idea en un projecte audiovisual haurem de fer el guió il·lustrat (storyboard). Es tracta d'un document on, com en un còmic, es dibuixa en ordre cronològic cada pla que volem que es vegi en el nostre vídeo. Trobareu algunes pautes i una plantilla per fer el vostre storyboard a l'apartat 3.2. de la guia per al professorat.

Un cop tinguem la nostra proposta ben desenvolupada, planificarem el rodatge, ja que ho haurem de tenir tot a punt per a la propera sessió:

 • Atrezzo. Haurem de pensar quin material volem utilitzar com a decoració i vestuari.
 • Personatges. Un cop tenim clar quins personatges sortiran al nostre vídeo, pensarem qui els representarà i si necessitem comptar amb alguna persona que no és del nostre equip. 
 • Lloc. És important decidir el lloc on gravarem el nostre vídeo i demanar el permís corresponent per saber si està disponible i si ens deixen anar-hi. 

Pla de rodatge. Traslladarem tots aquests elements a un document anomenat pla de rodatge, que recull els elements bàsics necessaris per desenvolupar el nostre projecte. En trobareu una plantilla a l'apartat 4 de la guia per al professorat. 


Materials complementaris del projecte d'aula:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la segona sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat.

5. Per començar...

Visualitzarem el vídeo següent i prendrem nota dels aspectes clau que haurem de tenir en compte en aquesta fase del procés: el rodatge.

6. Repassem, ho tenim tot a punt?

Per comprovar que ho tinguem tot a punt, farem una reunió d'equip per repassar la feina feta durant la sessió anterior: 

 • Repassarem l'storyboard i el pla de rodatge per recordar què hem de fer i en quin ordre.
 • Recordarem els rols de cadascú.
 • Comprovarem si tenim tot el material que necessitem: des de l'atrezzo fins el dispositiu amb què gravarem a punt.

7. Gravem!

Gravem les imatges. Sense perdre de vista el nostre guió, gravarem totes aquelles imatges previstes, tenint en compte que:

 • Cada vegada que gravem una escena deixarem un impàs d'entre 3 i 5 segons entre que la persona que s'ocupa de la càmera prem 'rec'  els actors i les actrius comencen a actuar. L'ordre és el següent: La persona que grava prem 'rec', l'ajudant de direcció crida "3, 2, 1, acció!", a continuació, els actors i les actrius comencen a actuar. 
 • Hem de gravar en format horitzontal.
 • Hem de ser endreçats/des per tal de no oblidar-nos de cap imatge.
 • Podem utilitzar trípode per ajudar a estabilitzar la imatge.
 • Hem d’intentar no fer zoom per no perdre qualitat de la imatge i
 • Hem d'intentar gravar amb bona llum per tal que la imatge no quedi ni massa fosca ni massa clara. Sobretot, evitar gravar a contrallum.
 • Procurem que se senti bé. Podem utilitzar micròfons o, si no en tenim o no sabem utilitzar-los, situar el dispositiu a prop de la persona que parla per tal que se senti bé. 
 • Hem d’intentar no aturar-nos a visualitzar cadascun dels vídeos que fem. Si no estem segurs de si ens ha quedat del tot bé, podem gravar un mateix pla més d’un cop. Les comprovacions de si ens agraden o no les farem en la fase de postproducció i edició del vídeo.

Gravem el so. En qualsevol projecte audiovisual, el so és tan important com la imatge. Per això, quan gravem, haurem de vigilar molt que: 

 • No hi hagi sons o soroll d'ambient que puguin distorsionar la nostra gravació (trànsit al carrer, un fort vent, altres nens i nenes jugant al pati, persones circulant pels passadissos, etc.).
 • Si no disposem de micròfons i estem gravant directament amb el dispositiu, també hem de tenir en compte que aquest no pot estar molt lluny dels actors i actrius perquè sinó no se'ls sentirà bé. Per tant, en els moments de diàleg o d'expressió oral, hem d'intentar no fer plans generals.

Si en el nostre vídeo hem previst que hi hagi veu en off o algun efecte sonor, haurem de gravar també aquests elements sonors. Podem fer-ho amb dispositius mòbils o amb una gravadora. 

8. Finalment, guardem el material

Un cop tinguem tot el material gravat, l'haurem de guardar bé per tenir-lo a punt per a la pròxima sessió, que dedicarem a l'edició del nostre vídeo.

 

Necessitarem, doncs, un cable USB que ens permeti passar tot el material del dispositiu a un ordinador. També podem utilitzar una memòria externa o guardar-ho en alguna carpeta compartida al núvol, com ara Dropbox o Drive. En qualsevol dels casos, és recomanable posar-ho tot a una carpeta i, si tenim temps, ordenar els arxius i indicar-hi el nom del projecte. 


Materials complementaris del projecte d'aula:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la tercera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat.

9. Per començar...

Visualitzarem el vídeo següent i prendrem nota dels aspectes clau que haurem de tenir en compte en aquesta fase del procés: l’edició.

10. Editem

Si els nens i nenes han realitzat un vídeo senzill i amb una durada d'entre 30 segons i 1 minut és probable que no necessitin editar. 

Tot i això, si voleu més informació sobre com dur at erme el procés d'edició, podeu consultar la sessió 3 del 'Projecte d'aula: Dins i fora de la xarxa', per secundària. 

 

11. Després, mirem-ho

Un cop tinguem els vídeos llestos, mirarem els resultats de la feina que hem fet entre tots i totes! Visualitzarem els vídeos amb el decàleg i els comentarem conjuntament en un debat final amb el grup classe. Per dinamitzar-ho, podem llançar al grup les preguntes següents: 

 • Com s'han tractat els valors o el missatge que es volia transmetre? Ens agrada el punt de vista que mostra el vídeo?
 • Les imatges gravades estan ben escollides per explicar el tema?
 • L'ordre, les transicions, el so... reforcen el missatge a transmetre?
 • Ens ha impactat o generat alguna reflexió? Quina?
 • Què és el que més ens ha agradat?
 • Què milloraríem?

12. Compartim-ho

Per compartir els resultats de la nostra feina amb el món, podem penjar els vídeos als canals del centre educatiu: la web, el seu canal de Youtube o de Vimeo, xarxes socials com Facebook, Twitter o Instagram. I, en tot cas, no dubteu a fer-nos-ho arribar a eduCAC!


Materials complementaris del projecte d'aula:

Notícies falses a internet

Vídeo didàctic, elaborat per 'Magic Markers', que explica com podem reconèixer notícies falses a internet i ens recomana què fer al respecte.
Aplicació: Pot completar l'apartat de reflexió sobre com ens comportem dins de la xarxa.
Nivell educatiu: Cicle superior de primària

Ànima lliure i les relacions a la xarxa

La youtuber Juliana W. ens dóna alguns consells per evitar-nos mals moments a la xarxa.
Aplicació: Els seus consells ens poden ser útils per complementar la reflexió a l'aula a l'inici de la sessió.
Nivell educatiu: Cicle superior de primària

Recomanacions per a un bon ús d'internet

Vídeos educatius del CAC amb recomanacions per aconseguir un bon ús d'internet.
Aplicació: Aquests vídeos ens poden ser útils per mostrar exemples audiovisuals de consells sobre l'ús d'internet.
Nivell educatiu: Cicle superior de primària

Ciberseguretat a l'aula

En aquest apartat de la web Internet Segura trobareu vídeos per a reflexionar sobre qüestions relacionades amb la seguretat a internet.
Aplicació: Podem projectar aquests vídeos durant la primera sessió per reflexionar sobre els usos d'internet.
Nivell educatiu: Cicle superior de primària

Internet Segura

Web de la Generalitat de Catalunya que facilita recursos i recomanacions per a la seguretat a la xarxa. A més, compten amb un canal de Youtube amb vídeos relacionats.
Aplicació: Documentació per al professorat
Nivell educatiu: Cicle superior de primària

Pantallas amigas

Web per a la promoció de l'ús segur i saludable de les tecnologies i els recursos digitals entre infants i joves.
Aplicació: El seus vídeos poden servir d'exemples audiovisuals per donar consells sobre l'ús del mòbil.
Nivell educatiu: Cicle superior de primària