Back to top

Fem periodisme

Una noia subjecta una càmera

Siguem periodistes per uns dies! La professió periodística es dedica a captar i tractar informació per tal que la societat pugui estar al corrent del que passa al món. Fer de periodistes, doncs, vol dir informar.

En aquest projecte d’aula explorarem aquesta professió amb profunditat, realitzant una notícia, un canal de notícies a Youtube, un reportatge o un documental, segons el nivell educatiu de l'alumnat. Aprendrem a seguir tots els passos per generar un contingut informatiu en format audiovisual: escollir el tema, informar-nos, seleccionar la informació, planificar què gravarem, gravar-ho i editar-ho... Un procés que ens portarà a posar-nos a la pell dels i les periodistes i a mostrar la nostra realitat a través del llenguatge audiovisual. Esteu preparats? Silenci, càmera i... acció!

Icona d'una mà apuntant cap avall   A les pestanyes de sota, trobareu la proposta d'activitats per generar continguts informatius en format audiovisual amb el vostre alumnat. Feu un cop d'ull a les diferents pestanyes per veure la seqüència de les tres sessions proposades. Trobareu els continguts relacionats i les pautes de desenvolupament de les activitats a la guia per al professorat. 

Has utilitzat aquest projecte d'aula o algun altre material eduCAC amb la teva classe? 

 

Què treballarem?

Símbol de 'vist'

El periodisme i el llenguatge informatiu.

Símbol de 'vist'

Diferents gèneres periodístics: la notícia, el reportatge i/o el documental.

Símbol de 'vist'

El procés d'elaboració d'un projecte audiovisual. 

Com ho farem?

Símbol de 'vist'

Reflexió i debat sobre les funcions dels i les periodistes i la difusió de la informació.

Símbol de 'vist'

Experimentació del procés de preproducció, producció i postproducció d'un projecte audiovisual.

Símbol de 'vist'

Visualització conjunta i publicació del material creat.

Àmbits competencials: 

 • Acció tutorial
 • Àmbit lingüístic
 • Àmbit tecnològic
 • Àmbit social
 • Àmbit artístic

Proposta de temporització: 3 sessions d'1 hora

Materials necessaris:

 • Guia per al professorat
 • Projector a l’aula
 • Accés a internet
 • Pissarra o suport digital
 • Ordinadors o dispositius amb accés a internet i programari d'edició de vídeo
 • Dispositiu mòbil permeti l’enregistrament de vídeo i de so (càmera, telèfon intel•ligent, tauleta, etc)
 • Cable de transmissió d’arxius (USB)

Materials complementaris del projecte d'aula:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la primera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat. 

1. Per començar..

Per endinsar-nos en el món del periodisme, preguntarem si sabem qui són i què fan els periodistes, per intentar definir, entre tots i totes, el concepte de periodisme.

Proposem el projecte. Un cop sabem què fan els periodistes, ens posarem a la seva pell per uns dies!

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 5è o 6è de primària
Ens dividirem en grups de 5 per elaborar notícies sobre el centre educatiu en format audiovisual.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 1r o 2n d’ESO
La classe es convertirà en l’equip darrere d’un canal de notícies a Youtube. Definirem amb el grup-classe el públic objectiu, l’abast del canal i els temes a tractar i farem grups de 5 per l’elaboració de cada notícia.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 3r i 4t d’ESO
En grups de 5 treballarem en profunditat un tema concret del nostre entorn. Així, cada grup farà un reportatge sobre el tema consensuat. O, en cas que vulguem apostar per un format més creatiu, proposarem elaborar un documental.

2. Primer la idea

Abans d’endinsar-nos en la preproducció del nostre projecte audiovisual, visualitzarem el vídeo següent i prendrem nota dels aspectes clau que s’hi indiquen:

Reunió d'equip i pluja d'idees. Un cop visualitzat el vídeo, els equips de treball es reuniran per seguir els passos proposats per a l’elaboració dels nostres continguts informatius.

El títol i la sinopsi. Com hem vist al vídeo, haurem de tenir en compte la pluja d'idees, el públic objectiu, la duració i el gènere, per decidir quina és la nostra idea.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 5è o 6è de primària
Deixarem de banda aquest pas i passarem directament a l’activitat 3, en què desenvoluparem les nostres notícies.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 1r o 2n d'ESO
Començarem a documentar-nos per a l’elaboració de les notícies de cada equip de treball i intentarem sintetitzar la notícia en una frase, que ens pot servir com a titular.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 3r o 4t d'ESO
Començarem a desenvolupar la nostra idea per al reportatge o per al documental a través de la definició del títol i de la sinopsi.

En un projecte audiovisual, tenir el títol del projecte ens pot ajudar a definir millor la nostra idea i quin enfocament li donem. Un cop tinguem clara la idea, treballarem en la sinopsi del nostre reportatge o documental: el resum del que explicarem. 

3. Desenvolupem la nostra idea

A continuació, ens centrarem en l’elaboració de les nostres peces informatives i ens imaginarem com les visualitzarà el públic. El primer que hem de fer per desenvolupar els nostres continguts informatius és buscar informació i documentar-nos sobre el tema que tractarem.
En funció del nivell educatiu de l’alumnat, ens centrarem en l’elaboració de les notícies, dels reportatges o documentals. A la guia per al professorat trobareu les característiques concretes per a cada cas. 

 • El guió. Pensarem en les imatges que volem que s’hi vegin, els textos de la veu en off i les declaracions que volem incorporar, en cas que vulguem recollir el punt de vista de testimonis o experts. A la guia per al professorat trobareu un exemple de guió profesional.
 • L'storyboard. Es tracta d’un document on, com en un còmic, es dibuixa en ordre cronològic cada pla que volem que es vegi en el nostre vídeo. A sota de cada dibuix podem escriure la veu en off, les declaracions que tenim pensat recollir, les anotacions que creguem necessàries (què ha de sonar, què ha de passar, etc.). A la guia per al professorat trobareu una plantilla d'storyboard.

4. Finalment, preparem el rodatge

Un cop fet el desenvolupament de la proposta, ens prepararem per al rodatge. Haurem de pensar en quin ordre gravarem cada pla per tal de facilitar la feina de la propera sessió. També ens apuntarem tot allò necessari per al rodatge, per tal de repartir-nos les tasques entre els membres de l’equip i preparar-ho tot per a la sessió següent. Podeu utilitzar la taula que trobareu a la guia per al professorat que recull aquests elements bàsics i necessaris per desenvolupar el nostre projecte. 


Materials complementaris del projecte d'aula:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la segona sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat. 

5. Per començar..

Visualitzarem el vídeo d’eduCAC sobre el procés de producció i prendrem nota dels aspecte clau a tenir en compte. 

6. Primer, tenir-ho tot a punt

Ens disposarem en grups per tal de fer una reunió d’equip per repassar la feina feta durant la sessió anterior:

 • Repassar el guió, l'storyboard i el pla de rodatge per saber què hem de fer i en quin ordre.
 • Recordar els rols de cadascú.
 • Mirar si tenim tot el material que necessitem.

7. Després, gravem!

Gravem les imatges. Sense perdre de vista el nostre guió, gravarem totes aquelles imatges previstes, tenint en compte que:

 • Hem de ser endreçats per tal de no oblidar-nos de cap imatge.
 • Hem de mirar bé el lloc que tenim davant per tal de decidir què gravem exactament.
 • Podem utilitzar trípode per ajudar a estabilitzar la imatge.
 • Hem d’intentar no fer zoom per no perdre qualitat de la imatge i gravar amb bona llum per tal que la imatge no quedi ni massa fosca ni massa clara. Sobretot, evitar gravar a contrallum.
 • Procurem que se senti bé. Podem utilitzar micròfons o, si no en tenim o no sabem utilitzar-los, situar el dispositiu a prop de la persona que parla per tal que es pugui escoltar bé. Si gravem sense micròfons, recordem comprovar si el que hem gravat se sent bé abans de donar el pla per acabat!
 • Hem d’intentar no aturar-nos a visualitzar cadascun dels vídeos que fem. Si no estem segurs de si ens ha quedat del tot bé, podem gravar un mateix pla més d’un cop. Les comprovacions de si ens agraden o no les farem en la fase de postproducció i edició del vídeo.

Gravem el so. Un cop hem gravat totes les imatges, hem de gravar la veu en off. Per fer-ho, podem utilitzar els mateixos dispositius, ja que, normalment, ofereixen l’enregistrament de so.
Per altra banda, en el cas del reportatge i del documental, podem utilitzar la música per fer el nostre contingut més amè o per emfatitzar algunes emocions.

8. Finalment guardem el material

Un cop tinguem tot el material gravat, l’haurem de guardar bé per tenir-lo a punt per a la pròxima sessió, que dedicarem a l’edició del nostre vídeo. Necessitarem, doncs, un cable USB que ens permeti passar tot el material del dispositiu a un ordinador. També podem utilitzar una memòria externa o guardar-ho en alguna carpeta compartida al núvol, com ara Dropbox o Drive.


Materials complementaris del projecte d'aula:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la tercera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat. 

9. Per començar...

Abans de començar amb l’edició, visualitzarem el vídeo d’eduCAC sobre el procés de postproducció i prendrem nota dels aspecte clau.

10. Editem

Per editar les nostres imatges, necessitarem un programa o aplicació que ens permeti fer-ho. Us proposem algunes opcions gratuïtes com ara: Windows Movie Maker, iMovie, VideoPad, FilmoraGo o Splice, entre d'altres.

Escollim els vídeos: En primer lloc, hem de seleccionar els clips de vídeo. És important visualitzar-ho tot i fer una selecció dels plans que ens agraden més.

 • Tallem-los: Un cop seleccionats els clips, eliminarem del clip original les parts que no ens interessen: un moment en què se sent un so que no volem, una part on ens hem equivocat, algun moment que es veu borrós o mogut, etc.
 • Ordenem els clips: Ara que hem escollit i tallat els clips, hem d’ordenar-los per tal que la notícia, vídeo o reportatge tingui el sentit que li volem donar. És important ser conscients que l’ordre que escollim determina el significat de la imatge i tenir en compte la duració total que vam marcar per al vídeo.
 • Posem-hi transicions: Una transició és el recurs que utilitzem per enllaçar dos clips i, en funció del tipus de transició que triem, pot donar-li un efecte diferent al nostre vídeo. És important pensar i decidir quina és la transició més convenient en cada cas en funció del que volem transmetre.
 • Introduïm el so: Partint de les imatges que hem escollit i ordenat, introduirem tot el material extra que té a veure amb l’àudio: la veu en off, la música i els efectes de so
 • Posem els títols: Amb el suport dels programes d'edició, inclourem text per tal de complementar les imatges i el so. A més, ens pot ser útil per escriure el títol, per reforçar algun concepte o per posar-hi els crèdits, per exemple.
 • Per acabar, exportem: Exportar vol dir guardar el vídeo que hem fet de manera que ja no es pugui editar, i que el puguem veure i compartir sense problemes. Els millors formats són avi, mpeg, mov i mp4. Per fer-ho, hem de clicar a 'Arxiu > Exportar' i seleccionar el format que volem. Un cop fem clic a acceptar, haurem de ser pacients i esperar els moments que triga el vídeo en estar a punt.

A la guia per al professorat trobareu unes pautes de treball més detallades per seguir cada pas. 

11. Després, mirem-ho!

Visualitzarem els vídeos dels companys i companyes i els comentarem recolzant-nos amb les preguntes següents:

 • Com s'ha tractat el tema? Quin ha estat l'enfocament? Es percep objectivitat?
 • Les imatges gravades estan ben escollides? És a dir, s’adeqüen al contingut?
 • Hi ha relació del text (ja sigui veu en off o títols) amb les imatges?
 • El muntatge està ben resolt?
 • Què és el que més ens ha agradat?
 • Què milloraríem?

12. Compartim-ho!

Per compartir els resultats de la nostra feina amb la comunitat educativa, podem penjar els vídeos als canals del centre educatiu: la web, el seu canal de Youtube o de Vimeo, xarxes socials com Facebook, Twitter o Instagram. I en tot cas, no dubteu a fer-nos-ho arribar a eduCAC!


Materials complementaris del projecte d'aula:

Fem de periodistes!

Web del Departament d’Ensenyament que engloba recursos per treballar el periodisme a l’aula.
Aplicació: Per aprofundir en conceptes que es treballen a les sessions 1 i 2.
Nivell educatiu: Cicle superior d’educació primària i tots els nivells d’ESO.

Quan es vol informar

Descripció: Recurs web amb continguts audiovisuals educatius en relació al gènere informatiu.
Aplicació: Es pot utilitzar a la primera sessió per treballar conceptes clau (l'objectivitat, el llenguatge, etc.)
Nivell educatiu: Cicle superior d’educació primària i tots els nivells d’ESO.

Audiovisuals a l’aula

Web de recursos didàctics per treballar l’audiovisual a l’aula.
Aplicació: Material de consulta per al professorat, aquí disposeu de més recursos per si considereu que cal reforçar alguns conceptes a l'aula.
Nivell educatiu: Cicle superior d’educació primària i tots els nivells d’ESO.