Back to top

02. Stories!

.Un jove subjecta una fotografia

Creem stories! Els éssers humans tenim una gran capacitat per explicar històries. Històries que, tant si són verdaderes com si són inventades, tenen com objectiu entretenir, interessar o ensenyar quelcom al públic.

Hi ha moltes maneres d’explicar històries. Actualment, l’audiovisual és el format per excel•lència, i no només per la capacitat de projecció que aconsegueix a través del cinema o la televisió, sinó també perquè ha arribat directament a les nostres mans gràcies a l'aparició de dispositius com els telèfons intel·ligents, les tauletes o les càmeres. Ara, doncs, hem de prendre consciència de tot allò que podem arribar a fer nosaltres gràcies al bon ús de la tecnologia i aprofitar-ho. I és que, avui en dia, tots som potencials productors d’històries audiovisuals i, gràcies a internet i a les xarxes socials, podem compartir-les amb el món. Quina història uns animeu a explicar?

Icona d'una mà apuntant cap avall   A les pestanyes de sota, trobareu la proposta d'activitats per crear un projecte audiovisual amb el vostre alumnat. Feu un cop d'ull a les diferents pestanyes per veure la proposta d'activitats de les tres sessions proposades. Trobareu els continguts relacionats i les pautes de desenvolupament de les activitats a la guia per al professorat. 

Has utilitzat aquest projecte d'aula o algun altre material eduCAC amb la teva classe? 

 

Què treballarem?

Símbol de 'vist'

Les característiques principals del llenguatge audiovisual.

Símbol de 'vist'

El procés d'elaboració d'un projecte audiovisual.

Com ho farem?

Símbol de 'vist'

Elaboració d'una història d'stories en format audiovisual.

Símbol de 'vist'

Experimentació del procés de preproducció, producció i postproducció d'un projecte audiovisual.

Símbol de 'vist'

Visualització conjunta i publicació del material creat.

Àmbits competencials:

 • Acció tutorial
 • Àmbit lingüístic
 • Àmbit tecnològic
 • Àmbit social
 • Àmbit artístic
 • Àmbit digital

Proposta de temporització: 3 sessions d'1 hora

Materials necessaris:

 • Guia per al professorat
 • Projector a l’aula
 • Accés a internet
 • Pissarra o suport digital
 • Ordinadors o dispositius amb accés a internet i programari d'edició de vídeo
 • Dispositiu mòbil que permeti l’enregistrament de vídeo i de so (càmera, telèfon intel·ligent, tauleta, etc.)
 • Cable de transmissió d’arxius (USB)

Materials complementaris del projecte d'aula:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la primera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat. 

1. Per començar...

Abans de desenvolupar la nostra història en format audiovisual, obrirem un petit debat sobre si tot allò que pengem a les xarxes, com ara les històries (conegudes com a stories) que es poden publicar a llocs com Instagram, Snapchat o Facebook, són entreteniment.

Per dinamitzar aquesta part de la sessió, podem fer ús de les idees recollides a la introducció que trobareu a la guia per al professorat i plantejar preguntes com ara:

 • En el nostre temps lliure o quan estem avorrits, entrem a les nostres xarxes socials per mirar què han penjat els nostres amics i contactes?
 • Quin és l’objectiu dels vídeos que pengem a les xarxes, per exemple a través dels stories
 • Dediquem un temps a pensar què hi volem explicar i quina és la millor manera de fer-ho?

2. Proposem el projecte: creem una història d'stories

Inspirem-nos. Per comprendre que tot allò que produïm a través dels nostres dispositius també pot ser un producte audiovisual d’entreteniment o divulgació, visualitzarem els primers 5 minuts de la pel·lícula ‘Life in a Day’A continuació, posarem en comú les conclusions sorgides de la visualització del fragment i anirem apuntant a la pissarra les idees clau. A la guia per al professorat trobareu una proposta de preguntes per dinamitzar el debat sobre el film.

Què farem nosaltres? Proposarem el projecte a realitzar: una història feta d’stories! Haurem de pensar com, amb un conjunt d’stories individuals, podem crear una història més gran entre tots i totes. De la mateixa manera, nosaltres haurem de pensar què volem mostrar com a grup i quines imatges necessitem gravar individualment perquè el conjunt d'stories mostri el que volem explicar. 

I què volem mostrar nosaltres? La temàtica concreta pot estar vinculada als projectes del centre educatiu o als interessos del grup classe. També es pot vincular al treball previ de les unitats didàctiques d’eduCAC o dels itineraris transversals. O podem donar total llibertat a l'alumnat. En qualsevol dels casos, podem plantejar temes o fórmules que els serveixi com a punt de partida per als seus projectes. A la guia per al professorat trobareu alguns exemples per plantejar a l'aula. 

I això com ho expliquem a través d'stories? Doncs els stories, al cap i a la fi, són escenes que gravem, muntem i compartim a les xarxes. Per tant, si treballem en equip en la concepció d'una idea, podem definir com haurien de ser les escenes per explicar una història entre tots i totes. A la guia per al professorat trobareu un exemple. 

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 5è o 6è de primària
Plantejarem el repte i treballarem el tema que volem tractar a la nostra història col·lectiva. Trobareu alguns exemples de temes a la guia per al professorat. 

Com gravarem les imatges?

 • Dins de l’horari lectiu. Necessitarem càmeres o dispositius que ens permetin mostrar un moment de la nostra realitat del dia a dia a l’escola. Podem gravar-nos a l’hora del pati, a l’hora del menjador, durant una classe, etc. Podem fer parelles o grups per facilitar el desenvolupament de l’activitat.
 • Fora de l’horari lectiu. En aquest cas, si els i les alumnes encara no disposen de mòbil o de càmera, necessitarem la complicitat de les famílies, ja que necessitaran un dispositiu amb capacitat d’enregistrament de vídeo per gravar les imatges sobre la temàtica acordada del nostre dia a dia. En funció de la temàtica, també podem fer parelles o grups si no hi ha disponibilitat de càmeres per a tothom.
Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 1r o 4t de l'ESO
Proposarem realitzar el projecte audiovisual en grups de 5. Per tant, es desenvoluparan tants productes audiovisuals com grups de treball es generin. Podem vincular el treball als projectes del centre educatiu, als continguts d’una matèria concreta o als interessos del grup classe. Es pot fer un petit debat amb tot el grup classe per consensuar un tema general o podem plantejar tants temes com grups de treball hi hagi. A partir d'aquí, haurem de decidir si gravar: individualment o en grup; dins o fora de l'horari lectiu i posar un límit de temps.

Abans d’endinsar-nos en la fase de preproducció o de preparació del nostre projecte, veurem el vídeo següent i prendrem nota dels aspectes clau que haurem de tenir en compte en aquesta fase del procés:

3. Reunió d'equip

Un cop hem visualitzat el vídeo, farem una primera reunió d’equip per posar en comú les nostres conclusions sobre el vídeo que acabem de veure:

 • Tenim clars els diferents passos que haurem de desenvolupar durant la fase de preproducció?
 • Hem entès en què consisteix cada pas?
 • Algun cop ens hem fixat en els diferents plans dels que parla el vídeo quan miràvem, per exemple, una pel·lícula o sèrie? Ens ha quedat clar per què s’utilitza cadascun d’ells?
 • Érem conscients que per fer un contingut audiovisual cal tenir tot això en compte?

Demanarem que vagin recollint en un llistat, que els servirà de guia durant la sessió següent, cada pas o element a tenir en compte i les idees clau relacionades. En l'apartat 3 de la guia per al professorat trobareu un exemple d'aquest llistat, amb el ítems necessaris per recollir la informació.


Materials complementaris del projecte d'aula:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la segona sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat. 

4. Pensem i desenvolupem la nostra idea

Per començar, farem un breu repàs dels conceptes i aspectes clau treballats en la sessió anterior. A continuació, seguirem els passos proposats per la fase de preproducció. És a dir, desenvoluparem la idea del nostre vídeo, per fer-ho haurem de tenir en compte la pluja d'idees, el nostre públic objectiu, la duració i el gènere.

Un cop tinguem la idea, plantejarem:

 • El títol i la sinopsi (el resum de la història que volem explicar)
 • Desenvolupem la nostra idea, haurem de fer el guió literari i l’storyboard per convertir la nostra idea en un projecte audiovisual.
Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 5è o 6è de primària
Realitzarem un guió esquemàtic amb els textos i idees clau i ens centrarem en l’elaboració de l’storyboard.

 • El guió literari. Partint de la sinopsi, desenvoluparem la idea fins extraure les diferents escenes de la nostra història. En trobareu un exemple a l'apartat 4.3 de la guia per al professorat. 
 • L'storyboard. Un cop tenim la nostra idea, ens imaginarem com es visualitzarà la nostre història, dibuixant en ordre cronològic cada pla que volem que es vegi. En trobareu algunes pautes i una petita plantilla a l'apartat 4.4 de la guia per al professorat.                   

5. Finalment, preparem el rodatge

Pla de rodatgeUn cop tinguem la nostra proposta ben desenvolupada, planificarem el rodatge. Tenint en compte els següents criteris:

 • En funció de les necessitats de la història i de les imatges que ens hem imaginat, pensarem en quin ordre gravarem cada pla per tal de facilitar la feina de gravació.
 • Ens apuntarem tot allò necessari per al rodatge, per tal de repartir-nos les tasques entre els membres de l’equip i preparar-ho per tenir-ho tot llest per a la gravació: atrezzo, personatges i lloc.

Després, traslladarem tots aquests ítems a un document anomenat pla de rodatge. En trobareu una plantilla a l'apartat 5.1 de la guia per al professorat. 

El procés de producció. Per preparar-nos per a la gravació de les nostres imatges, visualitzarem el vídeo següent i prendrem nota dels aspectes clau de la següent fase del procés: el rodatge.

Treball fora de l'aula:

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 5è o 6è de primària
En funció de la temàtica escollida, desenvoluparem aquesta part de la proposta com a treball fora de l’aula o en una sessió extra dedicada a la gravació.

6. Primer, tenir-ho tot a punt

Abans de començar el rodatge, farem una reunió d’equip per repassar els aspectes següents:

 • El guió, l’storyboard i el pla de rodatge.
 • Recordar els rols de cadascú.
 • Mirar si tenim tot el material que necessitem.

Per refrescar les recomanacions a tenir en compte, podem tornar a visualitzar el vídeo sobre el procés de producció, disponible a la web i al canal de Youtube d’eduCAC.

7. Després, gravem!

 • Gravem les imatges. Sense perdre de vista el nostre guió, gravarem totes aquelles imatges previstes.
 • Gravem el so. Un cop hem gravat totes les imatges, si així ho hem pensat, gravarem la veu en off.

A la guia per al professorat trobareu aquestes pautes més desenvolupades. 

8. Finalment guardem el material

Un cop tinguem tot el material gravat, l’haurem de guardar bé per tenir-lo tot a punt per a la pròxima sessió, que dedicarem a l’edició del nostre vídeo. Necessitarem, doncs, un cable USB que ens permeti passar tot el material del dispositiu a un ordinador. També podem utilitzar una memòria externa o guardar-ho en alguna carpeta compartida al núvol, com ara Dropbox o Drive.


Materials complementaris del projecte d'aula:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la tercera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat. 

9. Per començar...

Visualitzarem el vídeo següent i prendrem nota dels aspectes clau que haurem de tenir en compte en aquesta fase del procés: l’edició.

10. Editem

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 5è o 6è de primària
Per posar en comú tot el material, recomanem que a l’hora de guardar el material gravat s’hagi fet en una carpeta compartida al núvol, sinó l'alumnat l'haurà de portar en un llapis de memòria o portar el dispositiu i el cable USB. D’aquesta manera, a l’inici de la sessió ja comptarem amb tot el material necessari per a l’edició. 
Amb tot el material preparat, engegarem el procés d’edició a l’ordinador vinculat amb el projector de l’aula. Així, farem l’edició de manera conjunta tot tenint en compte les opinions de l’alumnat i intentant que, en unir tots els vídeos, el nostre projecte tingui coherència.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 1r a 4t d'ESO
Farem l’edició per grups i, per tant, hem d’importar tot el material gravat en el dispositiu on editem (utilitzant cable USB, el núvol...).
Recordem que l’objectiu és fer una història d’stories! Per tant, podem plantejar-nos editar cadascuna de les peces de manera individual, a més de muntar la història completa.

Per editar les nostres imatges, necessitarem un programa o aplicació que ens permeti fer-ho. A continuació, us proposem algunes opcions gratuïtes, com ara: Windows Movie Maker, iMovie, VideoPad, FilmoraGo o Splice, entre d'altres.

Escollim els vídeos: En primer lloc, hem de seleccionar els clips de vídeo. És important visualitzar-ho tot i fer una selecció dels plans que ens agraden més.

 • Tallem-los: Un cop seleccionats els clips, eliminarem del clip original les parts que no ens interessen: un moment en que se sent un so que no volem, una part on ens hem equivocat, algun moment que es veu borrós o mogut, etc.
 • Ordenem els clips: Un cop escollits i tallats els clips, els ordenarem perquè el nostre vídeo tingui el sentit que li volem donar. És important tenir en compte que l’ordre que escollim determina el significat de la imatge i que la duració total del vídeo ha de ser d’entre 30 segons i 1 un minut.
 • Posem-hi transicions:Una transició és el recurs que utilitzem per enllaçar dos clips, i en funció del tipus de transició que triem pot donar-li un efecte diferent del nostre vídeo. És important pensar i decidir quina és la transició més convenient en cada cas en funció del que volem transmetre.
 • Introduïm el so: Partint de les imatges que hem escollit i ordenat, introduirem tot el material extra que té a veure amb l’àudio: la veu en off, la música i els efectes de so.
 • Posem els títols: Amb el suport dels programes d'edició, inclourem text per tal de complementar les imatges i el so. A més, ens pot ser útil per escriure el títol, per reforçar algun concepte o per posar-hi els crèdits, per exemple.
 • Per acabar, exportem: Exportar vol dir guardar el vídeo que hem fet de manera que ja no es pugui editar, i que el puguem veure i compartir sense problemes. Els millors formats són avi, mpeg, mov i mp4. Per fer-ho, hem de clicar a 'Arxiu > Exportar' i seleccionar el format que volem. Un cop fem clic a acceptar, haurem de ser pacients i esperar els moments que triga el vídeo en estar a punt.

A la guia per al professorat trobareu aquests punts més desenvolupats. 

11. Finalment, compartim-ho!

Un cop tinguem tots els vídeos llestos, mirarem els resultats de la feina que hem fet tots i totes! Així, visualitzarem els vídeos i els comentarem conjuntament en un debat final amb el grup classe. Per dinamitzar-lo, podem llançar al grup les preguntes que trobareu a la guia per al professorat. 

Si ens agrada el resultat que hem obtingut podem penjar els nostres vídeos a través de xarxes com Youtube o Vimeo o, fins i tot, al Facebook i/o l’Instagram de l’escola. En el cas que ho feu, no dubteu en fer-nos-ho arribar a eduCAC!


Materials complementaris del projecte d'aula:

Life in a day

Documental basat en les imatges que milers de persones van gravar de la seva vida quotidiana durant un dia.
Aplicació: Mirar el documental complet en una sessió prèvia, per entendre com es pot explicar una història a través de les imatges gravades per diferents persones.
Nivell educatiu: Tots els nivells d’ESO.

Llenguatge cinematogràfic

Blog especialitzat en recursos educatius sobre la comprensió del llenguatge cinematogràfic, dirigit per Ramon Breu i Xavier Breil.
Aplicació: Documentació per al professorat.
Nivell educatiu: Cicle superior d’Educació primària i tots els nivells d’ESO.