Back to top

Cinema, més que entreteniment

Butaques d'una sala de cinema

El cinema és molt més que entreteniment. És cultura, és art, és societat. El cinema és agitador de consciències i generador d’estímuls que ens fan reaccionar. Té la capacitat de fer-nos reflexionar sobre diferents tipus de situacions, algunes properes, d'altres més distants. Ens permet conèixer altres modus vivendi, identificar-nos amb els i les protagonistes, remoure’ns a la butaca tot generant-nos moltes sensacions i sentiments. I és que estem parlant del setè art.

El cinema té la capacitat de produir aprenentatge. A través de les emocions que genera el seu llenguatge, ens apropa al món i ens ajuda a entendre’l d’una manera més vivencial. Ens permet desenvolupar les nostres habilitats reflexives i crítiques, i replantejar-nos i assentar els nostres valors.

Aprendre a entendre què ens diu un film, el perquè i el com ens ho diu és, doncs, una eina necessària per gaudir plenament del cinema i tenir eines per veure el món des d’una altra perspectiva. Despertar la mirada crítica és essencial per fer de l’entreteniment una experiència enriquidora i constructiva que ens permeti conèixer millor la realitat.

En aquesta unitat didàctica ens endinsarem en el cinema com a transmissor de valors i coneixements. 

Icona d'una mà apuntant cap avall   A les pestanyes de sota, trobareu la proposta d'activitats per treballar aquesta qüestió amb el vostre alumnat. Feu un cop d'ull a les diferents pestanyes per veure la seqüència de les tres sessions proposades. Trobareu els continguts relacionats i les pautes de desenvolupament de les activitats a la guia per al professorat

Què treballarem?

Símbol de 'vist'

El cinema com a transmissor de valors i coneixements.

Símbol de 'vist'

El llenguatge cinematogràfic.

Símbol de 'vist'

El format i desenvolupament d'un cineclub. 

Com ho farem?

Símbol de 'vist'

Ronda d'opinions sobre les pel·lícules que més ens han impactat. 

Símbol de 'vist'

Anàlisi d'una pel·lícula relacionada amb una temàtica concreta. 

Símbol de 'vist'

Programació i realització d'un cine club a través de l'autoorganització de l'alumnat i el treball cooperatiu.

Àmbits competencials:

 • Acció tutorial
 • Àmbit lingüístic
 • Àmbit tecnològic
 • Àmbit social
 • Àmbit artístic
 • Àmbit de cultura i valors
 • Àmbit digital

Proposta de temporització: 3 sessions d'una hora. O 2 sessions d’una hora i sessions extra en funció de les pel·lícules escollides.

Materials necessaris:


Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la primera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat.

1. Per començar..

Treballarem diferents temàtiques que ens preocupen o ens interessen a través de la potencialitat del cinema com a transmissor de valors i coneixement. Per fer-ho, engegarem un diàleg al voltant del cinema i anirem anotant a la pissarra les idees clau que vagin sorgint. Per dinamitzar-ho, podem llançar preguntes com les següents:

 • Us agrada anar al cinema?
 • Acostumeu a veure pel·lícules? Les veieu a casa o al cinema?
 • Cada quant de temps aneu al cinema? Per quin motiu?
 • I cada quant mireu pel·lícules?
 • Demanarem als alumnes que més els agradi anar el cinema que expliquin les diferències, sota el seu punt de vista, entre veure una pel·lícula a casa o veure-la a la gran pantalla.
 • Podeu enumerar els gèneres cinematogràfics que coneixeu? (Els anirem anotant a la pissarra)
 • Quin és el gènere que més us agrada?

D’aquesta manera, tindrem una radiografia general de l’aula per saber quin vincle tenen amb el cinema i si estan més o menys familiaritzats amb aquest tipus de llenguatge audiovisual.

Convidem a la reflexió. A continuació, demanarem que tots i totes pensin per un moment en una pel·lícula que els hagi impactat especialment i que escriguin en un paper el títol i el motiu.

A continuació, compartirem els títols que han sorgit i obrirem una ronda d’opinions sobre el tema. Demanarem que cadascú expliqui la pel·lícula que li ha vingut a la memòria i, sobretot, el motiu pel qual encara ara la recorda. En un debat final, reflexionarem sobre aquestes experiències per prendre consciència que el cinema és més que entreteniment. A la guia per al professorat trobareu agunes pautes per a la dinamització del diàleg.

2. Ens hi endinsem

A continuació, proposarem crear un cineclub! A la guia per al professorat trobareu més informació sobre què és un cineclub i els origens d'aquest fenomen.

Organitzarem l’aula en grups i farem que cada equip esculli una temàtica a tractar. L’única condició serà que les temàtiques no es repeteixin. Cada grup haurà de buscar a la xarxa 4 films que tractin la temàtica en qüestió. Haurem d’escollir, també, si preferim treballar-ho a través de pel·lícules o de curtmetratges.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 1r o 2n d’ESO
Com a professorat, podem escollir les temàtiques que creiem necessari treballar. O, podem donar-los opcions de temes i que cada grup en triï un. Si ho creieu convenient, podeu acotar la cerca de films al format curtmetratge.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 3r o 4t d’ESO
Recomanem que sigui el mateix alumnat, organitzat en grups, qui triï les temàtiques i el format dels films. L’única condició serà que no es repeteixin i, posteriorment, donarem unes pautes perquè les pel·lícules o curtmetratges que se’n derivin serveixin per a la reflexió.

Sigui quin sigui el nivell educatiu, podem optar per vincular l’activitat a altres projectes del centre educatiu, als continguts d’una matèria concreta o a alguna temàtica que interessi especialment al grup classe. Per exemple, l’assetjament escolar, els trastorns alimentaris, la diversitat cultural, la prevenció del consum de drogues, el masclisme... Són algunes de les moltes qüestions que podem treballar a través del cinema i que ens serviran per activar la posterior reflexió a l’aula.


Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la segona sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat. 

3. Cerca i selecció de films

Un cop els grups estiguin organitzats i les temàtiques repartides, cada equip es centrarà en la selecció de films i cerca d’informació sobre les obres:

 • Cada grup haurà de buscar, a través d’internet, 4 pel·lícules o curtmetratges relacionats amb el tema. Caldrà consensuar si ens centrarem en pel·lícules o en curts.
 • Hauran de fixar-se en si els films que pre-seleccionen són aptes per la seva edat. En els casos que no sigui així, hauran d’especificar a partir de quina edat estan permesos.
 • Hauran d’intentar trobar, sempre que sigui possible, pel·lícules o curtmetratges que tractin el tema des d’enfocaments diversos.
 • Hauran de preparar una fitxa d’informació per a cada pel·lícula o curtmetratge escollit. A la guia per al professorat trobareu un exemple de fitxa d’informació per tal que l’alumnat la completi de manera grupal.

Així, deixarem temps a l’aula perquè busquin informació sobre cada film i vagin omplint la fitxa. Si no tenen prou temps, hauran d’organitzar-se per continuar la recerca a casa. Per fer la cerca d’informació a l'aula, els grups hauran de disposar d’ordinadors o dispositius amb accés a internet.

Els següents recursos poden ser útils per facilitar la cerca de pel·lícules en funció de les temàtiques a treballar, així com per documentar-vos com a docents sobre alguns dels films que poden triar:

 • Cinescola. Web que proposa pel·lícules per treballar a l’aula amb Primària i Secundària, en relació a les diferents matèries. També s’hi inclouen propostes didàctiques sobre els films.
 • Cineclubs escolares. Projecte del Perú que dóna eines per al treball del cinema a l’aula a través de la creació de cineclubs. Al seu web podeu trobar una proposta de pel·lícules internacionals classificades per temàtiques i valors a treballar.
 • AulaCorto. Portal educatiu que ofereix una selecció de curts i les seves corresponents guies didàctiques per utilitzar el curtmetratge com a eina educativa. L’alumnat pot consultar el catàleg i, si us registreu com a docents, podreu visualitzar els curts en línia.

4. Explicació del treball fora de l’aula

Un cop cada grup hagi omplert la fitxa per a cada film seleccionat, caldrà fer la selecció final per presentar al cineclub. Optarem per alguna de les opcions següents, que hauran de portar a terme en grup fora de l’aula:

Icona d'un clip

Si han optat per treballar el tema a partir de pel·lícules, com a grup hauran d’escollir-ne dues de les que els hi semblin més interessants o apropiades per treballar la temàtica i veure-les a casa. Finalment, un cop vistes, hauran de triar, entre tots i totes, una sola pel·lícula.

Icona d'un clip

Si han optat per treballar el tema a partir de curtmetratges, en grup o individualment hauran de veure a casa els 4 curtmetratges escollits. Finalment, entre tots i totes, hauran d’escollir-ne un de sol.

D’aquesta manera, quedarà seleccionat un film per grup. A més de la selecció del film que presentaran, cada grup haurà de preparar l’activitat de previsualització. Per això, per a la propera sessió hauran de tenir a punt els ítems següents:

 • Una breu presentació de la pel·lícula o del curtmetratge
 • La sinopsi
 • Una fitxa d’informació
 • La justificació de la tria del film i el raonament sobre què els hi sembla interessant d’aquesta obra per tal d’haver decidit veure-la a classe i comentar-la
 • Unes preguntes per generar debat-reflexió a l’aula després d’haver vist el film

Com preparar els ítems. Deixarem que sigui l'alumnat qui triï com ho vol fer i presentar. Poden portar una fitxa com la treballada durant la sessió 1, i fer-ne una exposició a l'aula. O poden generar un document amb la sinopsi i les preguntes per incitar a la reflexió. Fins i tot, poden animar-se a dissenyar un cartell per anunciar els films que es projectaran, o elaborar un programa de mà per repartir als companys i companyes. Animem-los a ser originals i creatius!

5. Organitzem el cineclub

Entre tots i totes, haurem de consensuar si treballarem a través de curtmetratges o de pel·lícules. Si ens decantem pels curtmetratges podrem desenvolupar el cineclub en una sola sessió (o dues, en funció de la durada dels curts escollits), mentre que si ens decantem per llargmetratges necessitarem més sessions.

A partir d’aquí, haurem de decidir com organitzem el cineclub: si fem una marató de curts, veiem una pel·lícula a la setmana durant un trimestre o una al mes durant tot el curs, etc. També haurem de decidir si ho fem només amb la nostra aula o ho obrim a d’altres cursos, convertint-ho en un projecte de centre. Fins i tot, podem plantejar-nos proposar-ho com un projecte d'aprenentatge i servei i organitzar-ho en col·laboració amb alguna entitat del barri o municipi per obrir-ho a tota la comunitat.


Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de les sessions extres proposades per aquesta unitat didàctica. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat. 

6. Benvinguts al cineclub!

Abans de visualitzar els films escollits, els grups responsables hauran de fer la presentació de l’obra proposada i contextualitzar-la davant del grup classe.

Es pot fer només en veu alta davant de la resta de companys/es o demanar que portin la informació impresa, en forma de fitxa. També podeu animar-los a dissenyar cartells per informar de la pel·lícula de la setmana i penjar-los a l’aula o al centre educatiu, animar-los a dissenyar i repartir programes de mà o a fer qualsevol tipus de presentació encara més creativa.

 • En cas que treballem aquesta unitat didàctica amb curtmetratges, visualitzarem tots els curts durant aquesta sessió o, en funció de la durada dels curtmetratges, en dues. En aquest cas, cada grup haurà de fer la seva presentació abans de veure el curtmetratge que ens proposa.
 • En cas que treballem aquesta unitat didàctica amb llargmetratges, replicarem les activitats proposades en aquesta sessió en tantes sessions com siguin necessàries per completar la programació que ens hem marcat entre tots i totes.

7. Mirem el film

Després de la presentació, visualitzarem el film. En cas que haguem optat pel cineclub de curtmetratges, els veurem tots dins d’aquesta sessió o, en funció de la seva durada, en dues sessions. En cas que ens haguem centrat en llargmetratges, mirarem una de les pel·lícules proposades pels grups.

8. Reflexionem

Els grups hauran de portar preparades una sèrie de preguntes per llançar a l’aula després de la visualització del film, que ens serviran per generar un debat posterior. Algunes preguntes genèriques que podem plantejar podrien ser les següents:

 • Quins valors expressa la història?
 • Quines conclusions podem treure de la història?
 • Quins aspectes del film ressaltaries –guió, direcció, música, fotografia, producció, interpretació, etc.?–
 • Què hem après amb aquest film?
 • Quins sentiments us ha generat?

Com que cada grup haurà treballat un tema diferent, la idea és que acabeu veient pel·lícules que tractin diferents problemàtiques socials i que l’alumnat pugui reflexionar sobre diferents temes d'interès.


Materials complementaris de la unitat didàctica:

Cinescola

Web que recull recursos educatius en relació al cinema i proposa pel·lícules per treballar a l’aula amb Primària i Secundària, en relació a les diferents matèries.
Aplicació: Documentació per al professorat. Aquest recurs també ens pot ser d’utilitat a l’hora de cercar films per treballar les temàtiques que ens haguem proposat per al nostre cineclub.
Nivell educatiu: Tots els nivells d’ESO.

Cineclubs escolares

Web del projecte peruà ‘Cineclubs escolares’, que dóna eines a la comunitat educativa per al treball del cinema a l’aula a través de la creació de cineclubs.
Aplicació: Documentació per al professorat. Aquest recurs també ens pot ser d’utilitat a l’hora de cercar films per treballar les temàtiques que ens haguem proposat per al nostre cineclub.
Nivell educatiu: Tots els nivells d’ESO.

65 cortometrajes para educar en valores

Recurs web del Centre de Comunicació i Pedagogia, on trobareu una selecció de curtmetratges amb valor educatiu i pautes per al treball a l'aula.
Aplicació: Aquest article pot ser útil per a la creació d'un cine club de curtmetratges, o per buscar curtmetratges que tractin alguna temàtica concreta.
Nivell educatiu: Tots els nivells d’ESO.

7 películas sobre trastornos alimenticios

Article publicat al web 'El estímulo', amb un lllistat de pel·lícules sobre els trastorns alimentaris.
Aplicació: Aquest article ens pot ser d’utilitat si ens plantegem incloure el tema dels trastorns alimentaris al nostre cineclub.
Nivell educatiu: Tots els nivells d’ESO.

Fichas didácticas elaborades por docentes

Recurs web del programa 'Educazine' on podem trobar fitxes didàctiques per treballar algunes pel·lícules segons el nivell educatiu.
Aplicació: Aquest recurs pot ser útil a l’hora de cercar pel·lícules segons la temàtica que ens interessi.
Nivell educatiu: Tots els nivells d’ESO.

La importancia del uso del cine como medio educativo

Article publicat al web de l'Observatori de l'oci i l'entreteniment digital, que recull reflexions sobre com el cinema pot ser una eina pedagògica.
Aplicació: Documentació per al professorat.
Nivell educatiu: Tots els nivells d’ESO.