Back to top

La meva finestra al món

Una noia fa una fotografia d'un mural

El mòbil s’ha convertit en la nostra finestra al món. Ens permet informar-nos, entretenir-nos, expressar-nos i, el millor de tot, relacionar-nos els uns amb els altres. El mòbil ens fa viatjar per tot arreu sense moure'ns de lloc. Ens permet parlar amb els nostres amics o veure què fan. Fa que puguem comunicar-nos i socialitzar-nos, i el que fem i mostrem a través del mòbil s’ha convertit en un element molt important en la configuració de la nostra identitat. Actualment el mòbil és un complement de la nostra vida i ens sembla inimaginable viure sense ell.

Així, vivim de la mà dels nostres telèfons mòbils i gaudim de les grans oportunitats que ens ofereixen. Són l’epicentre de la nostra vida digital, però, tot i els seus grans aspectes positius, és important prendre consciència de l'ús que li donem. Quant de temps el fem servir? Sabem viure sense ell? Sabem viure sense els "m'agrada"? O, encara més important: hi mostrem una imatge real de nosaltres? Som conseqüents amb qui som a les xarxes i les aplicacions que utilitzem a través del mòbil en el nostre dia a dia? Som conscients que tot el que fem va deixant un rastre que, en algun moment, ens pot afectar?

A través del mòbil mostrem qui som o qui volem ser. L’utilitzem per comunicar-nos i per conviure amb la realitat. Ser conscients del que fem i de com actuem amb el mòbil és una qüestió clau per tenir una bona relació amb aquest dispositiu que, al cap i a la fi, forma part essencial del nostre dia a dia, de la nostra identitat i de les nostres relacions amb els altres.

Icona d'una mà apuntant cap avall   A les pestanyes de sota, trobareu la proposta d'activitats per treballar aquesta qüestió amb el vostre alumnat. Feu un cop d'ull a les diferents pestanyes per veure la seqüència de les tres sessions proposades. Trobareu els continguts relacionats i les pautes de desenvolupament de les activitats a la guia per al professorat.

Què treballarem?

Símbol de 'vist'

Les oportunitats i els riscos que ens ofereixen els dispositius mòbils.

Símbol de 'vist'

La dependència envers els dispositius mòbils i les tecnoaddiccions.

Continguts

Símbol de 'vist'

Reflexió sobre els nostres patrons d'ús del telèfon mòbil.

Símbol de 'vist'

Experiment: ens desconnectem.  

Símbol de 'vist'

Debat sobre aspectes positius i negatius que ens aporta l'ús del mòbil.

Símbol de 'vist'

Elaboració conjunta d'un decàleg per a un bon ús dels telèfons mòbils i les xarxes socials.

Àmbits competencials:

 • Acció tutorial
 • Àmbit lingüístic
 • Àmbit artístic
 • Àmbit social
 • Àmbit de cultura i valors
 • Àmbit tecnològic
 • Àmbit digital

Proposta de temporització: 3 sessions d'una hora

Materials necessaris:


Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la primera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat.

1. Per començar...

Per endinsar-nos en la temàtica, dedicarem la primera sessió a la visualització del reportatge ‘No puc viure sense tu', del programa 30 minuts, de TV3.

Fotograma del reportatge 'No puc viure sense tu'

Plantegem preguntes per reflexionar. Un cop visualitzat el reportatge, plantejarem una sèrie de preguntes per reflexionar conjuntament. Si volem, podem portar-les impreses i repartir-les a l’alumnat. Comentarem les respostes en veu alta a l'aula. En cas que no doni temps de respondre-les totes, podem continuar durant la pròxima sessió. Les preguntes són les següents:

 • Ens sentim identificats/des amb els joves que parlen de la seva relació amb el mòbil?
 • De mitjana, quanta estona al dia calculem que dediquem a utilizar el mòbil?
 • Per a què els fem servir majoritàriament? Podem fer una llista a la pissarra amb les funcions que més fem servir, ordenades de més a menys ús. 
 • El primer que fem quan ens llevem i l'últim que fem abans d'anar a dormir és consultar el mòbil? Per què?
 • Fem un bon ús del mòbil? Considerem que l'utilitzem amb responsabilitat?
 • Hem sentit algun cop nerviosismse, estrès, ansietat o ens hem sentit desprotegits/des per no portar el mòbil a sobre?
 • El nostre rendiment a l'escola s'ha vist afectat algun cop per la nostra relació amb el mòbil? 
 • Estem d'acord amb l'afirmació "tenir likes és l'objectiu que tots els joves persegueixen"?
 • Alguna vegada hem expressat els nostres sentiments o pensaments a una altra persona a través d'una pantalla (mòbil, ordinador, tauleta) perquè consideràvem que en persona no seríem capaços de fer-ho? Com ens hem sentit?
 • Alguna vegada hem tingut un malentès o una discussió amb una altra persona (amic/ga, familiar, parella, etc.) i creiem que ha sigut perquè ens estàvem expressant a través d'una pantalla?
 • Fem els deures amb el mòbil al costat? Tenir-lo a prop ens ajuda o ens distreu?
 • Quines sensacions ens genera el so d'un missatge que ens arriba al mòbil? (sigui una notificació d'una xarxa social, un missatge directe, un correu electrònic, etc.)
 • Quanta estona seguida podem estar sense utilitzar el mòbil?

Finalment, utilitzarem aquesta darrera pregunta com a pretext per proposar un experiment per fer fora de l’horari lectiu, de cara a la propera sessió.

I si volem treballar la temàtica amb més profunditat, també podem optar per visualitzar el capítol Conectados, del programa ‘Salvados’, de La Sexta, d’una hora de duració.

Treball fora de l'aula:

2. Fem un experiment

Per reflexionar sobre el temps que passem amb el mòbil i el temps que dediquem a comunicar-nos a través de les xarxes socials, farem un experiment fora de l’aula per veure què sentim quan no portem a sobre el mòbil i quan no tenim aquestes eines de comunicació. Què passa si ens "desconnectem"? Com ens sentim si ens oblidem del mòbil durant una bona estona?

Ho comprovarem intentant estar el màxim temps possible sense utilitzar el mòbil i sense accedir a les nostres xarxes socials des d'altres dispositius. En cas que hi hagi alumnes que no tinguin mòbil, poden fer l’experiment centrant-se només amb l’ús de les xarxes socials.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 1r o 2n d’ESO
Apuntarem en un full quines són les nostres sensacions, quant de temps hem estat i què ens ha portat a tornar a utilitzar el dispositiu o consultar les xarxes socials. Portarem aquestes anotacions a la propera sessió, juntament amb les respostes a les preguntes de la sessió anterior. 

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 3r o 4t d’ESO
Quan ja no puguem més, agafarem el mòbil o una càmera i ens gravarem explicant les nostres sensacions, quant temps hem estat sense i què ens ha portat a tornar a utilitzar el mòbil o a consultar les xarxes. Portarem el vídeo a la propera sessió (ja sigui a través d’un USB o d’una eina de compartir arxius com Dropbox o Drive). També portarem les respostes a les preguntes proposades en la sessió anterior.


Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la segona sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat.

3. Compartim conclusions i resultats

Reprenent la sessió anterior, posarem en comú les respostes a les preguntes proposades i continuarem responent aquelles que no ens va donar temps de comentar. Anirem apuntant a la pissarra les idees clau que vagin sortint.

Compartim els resultats de l’experiment. Utilitzant les respostes a la darrera pregunta de l’activitat anterior, repassem: quant temps vam dir que podíem estar sense mòbil? I quins han estat els resultats de l’experiment?

Tant si hem recollit els resultats de l’experiment en vídeo com si ho hem fet per escrit, compartirem l'experiència i explicarem les sensacions viscudes, sigui projectant els vídeos o explicant els resultats. De manera conjunta, indicarem si ens hem sentit igual o si discrepem en alguna cosa. Per dinamitzar aquesta part de la sessió podem utilitzar, per exemple, les preguntes següents:

 • Què és el que més trobàvem a faltar del mòbil durant l’experiment?
 • Quantes notificacions i missatges teníem quan el vam tornar a agafar? Eren importants? Eren urgents?
 • Creiem que estem enganxats al mòbil?
 • Què pensem de les sensacions dels altres durant l’experiment?
 • Creiem que l’ús problemàtic del mòbil és només una qüestió de temps? O pesa diferent el temps que hi passem en funció del que estiguem fent?

A partir de l'experiment realitzat:

 • Creieu que us hauríeu de posar alguna o vàries auto-normes d'ús del mòbil? A casa teniu alguna norma referent a l'ús del mòbil? Per exemple, una hora límit de consulta, o moments en els no es pot fer servir, etc.? Aquesta norma és comuna per tots els membres de la família o només per alguns?
 • Si no en teniu cap, creieu que seria necessària? Vosaltres en marcaries alguna? Quina?

4. Debatem

Al reportatge de 'No puc viure sense tu', del programa 30 minuts, acaba posant èmfasi en la importancia de saber aprofitar les oportunitats que ens brinden els telèfons mòbils, però advertint que per això cal triar en cada moment per quin motiu i de quina manera els utilitzem.

Per aprofundir en els aspectes positius del mòbil i reflexionar sobre els usos positius i negatius, realitzarem un debat en forma de role playing. Dividirem la classe en dos grups: un dels grups haurà de debatre centrant-se en els aspectes negatius de la nostra relació amb els mòbils i l’altre, en els positius.


Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la tercera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat.

5. Fem un decàleg

On està la línia que separa un bon o un mal ús del mòbil? És només una qüestió de temps o es tracta també de com i per a què l’utilitzem? Arriba el moment de transformar les nostres conclusions en un criteri propi a l’hora d’utilitzar els nostres dispositius mòbils. Així, elaborarem un decàleg amb les 10 idees clau que pensem que marquen un bon ús dels telèfons intel·ligents.

Treball en grup per a l’elaboració del decàleg. Dividirem la classe en grups de 5 per elaborar, de manera col·laborativa, el seu decàleg. Com a punt de partida, podem recuperar les idees sorgides durant la sessió anterior sobre els aspectes positius i els negatius de la nostra relació amb els mòbils. Les preguntes següents ens poden servir també com a guia de l’activitat:

 • Quanta estona al dia creiem que hauríem de dedicar al mòbil?
 • Què podem fer per ser menys dependents del mòbil?
 • Com podem fer que el mòbil ens resulti una eina enriquidora i beneficiosa?
 • A l'hora d'utilitzar el mòbil i les xarxes, en quins moments creiem que és necessari aplicar els nostres valors i principis?
 • Quan ens comuniquem a través d’aplicacions de missatgeria, què hem de tenir en compte per evitar malentesos o altres aspectes negatius?
 • Quan publiquem continguts a les xarxes socials, què hem de pensar abans d'actuar?
 • Com podem d'actuar per tal de ser nosaltres mateixos a la xarxa?

Posada en comú. Quan els grups hagin consensuat les seves 10 accions, normes o criteris, ho posarem en comú. Escollirem, entre tots i totes, les 10 més representatives a través del diàleg i el debat. D’aquesta manera, després del treball grupal, elaborarem col·lectivament el decàleg final.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 1r o 2n d’ESO
Buscarem 10 imatges o fotografies que il·lustrin les diferents idees del nostre decàleg. Podem utilitzar fotografies fetes pels alumnes, o buscar-les en webs o plataformes on poden trobar-se imatges de domini públic o aptes per ser compartides tot citant correctament els seus autors. Algunes opcions per trobar imatges poden ser:

 • Pixabay. Imatges de domini públic.
 • Google Imatges, tot indicant a la cerca avançada que necessitem imatges de domini públic o utilitzables per a l’ús no comercial.
 • Flickr Creative Commons, tot citant correctament l’autoria de les imatges, com s’indica en la mateixa plataforma.

Un cop tinguem les 10 imatges seleccionades, prepararem un pòster o un mural amb les 10 idees del decàleg.

Compatim el decàleg
Un cop tinguem preparat el nostre pòster o mural, l’ubicarem en algun espai del centre o de l’aula, per tal que sigui ben visible. També podem compartir-ho a la web o xarxes socials del centre, compartint els 10 missatges amb les seves respectives 10 imatges.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 3r o 4t d’ESO
Plasmarem el nostre decàleg en format audiovisual. Per fer-ho, podem proposar, per exemple, que 10 alumnes de la classe expliquin a càmera les 10 accions o criteris, o podem representar-les i complementar les imatges amb textos o una veu en off.
Com a suport d’aquesta part de l’activitat, podem visualitzar els mòduls instrumentals sobre la preproducció, la producció i la postproducció d’un producte audiovisual.

Compartim el decàleg
Un cop tinguem el nostre vídeo, el podem visualitzar conjuntament i compartir-lo a la web, canal de Youtube i/o a les xarxes socials del centre educatiu, així com amb les famílies de l’alumnat, per tal que arribi a tota la comunitat educativa.

En aquesta unitat didàctica us proposem l'elaboració del producte final dins de la mateixa sessió, però també us animem a convertir aquesta iniciativa en un projecte audiovisual d'aula, que permeti a l'alumnat experimentar les fases de preproducció, producció i postproducció. Per fer-ho, us recomanem elaborar el decàleg seguint els passos proposats a les sessions del Projecte d'aula 4. Dins i fora de la xarxa.


Materials complementaris de la unitat didàctica:

NOU RECURS: Ànima lliure i el mòbil

Com és la relació que tenim amb el mòbil? Ànima lliure, la instagramer i youtuber de Merlí en adolescents.cat dóna el seu parer.
Aplicació: per ampliar la sessió 1 i també per l'elaboració del decàleg a la sessió 3.
Nivell educatiu: cicle superior de primària i tots els nivells d'ESO.

Empantallades

Capítol del programa 'Oh My Goig!', de Betevé, parant especial atenció a la relació dels dispositius i les xarxes socials amb la sexualitat.
Aplicació: Proposem la seva visualització per complementar la sessió 2 i per facilitar l’elaboració del decàleg en la sessió 3.
Nivell educatiu: Segon cicle d'ESO.

Conectados

Capítol del programa ‘Salvados’, de La Sexta, en què Jordi Évole entrevista diversos experts per parlar de la dependència envers els telèfons mòbils.
Aplicació: Aquest programa pot complementar la sessió 1, per ampliar la informació i generar més oportunitats de debat.
Nivell educatiu: Tots els nivells d'ESO.

La tendència de viure menys connectats als nostres dispositius electrònics

Vídeo del programa ‘Generació Digital’, on es reflexiona sobre la necessitat d’estar connectats.
Aplicació: Per complementar la visualització del reportatge proposat a la sessió 1.
Nivell educatiu: Tots els nivells d'ESO.

Really?

Anunci del Windows Phone 7 que utilitza l'addicció als mòbils amb ironia per cercar la complicitat del seu públic objectiu.
Aplicació: Podem utilitzar aquest vídeo al principi de la segona sessió per reflexionar sobre la dependència envers els mòbils.
Nivell educatiu: Tots els nivells d'ESO.

El contrato que una madre exigió a su hijo para tener un iPhone

Article de M.J.Pérez-Barco, publicat al diari 'ABC', que mostra les regles que una escriptora va posar al seu fill en regalar-li un telèfon intel·ligent.
Aplicació: La lectura d'aquest article pot servir com a punt de partida per a l'elaboració del nostre decàleg.
Nivell educatiu: Tots els nivells d'ESO.

Tecnoaddiccions

Vídeo educatiu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya que mostra com pot afectar l'excés en l'ús del mòbil a la nostra vida.
Aplicació: Aquest vídeo pot ser un bon recurs per reprendre la temàtica al principi de la segona sessió, i preguntar-nos si ens ha passat mai.
Nivell educatiu: Tots els nivells d'ESO.