Back to top

L'espectacle dels fets

Un grup de persones fa fotografies d'un espectacle

L’objectiu de qualsevol notícia és informar. Però, totes les notícies que veiem als mitjans de comunicació i a internet tenen aquesta finalitat? Si informar és posar al corrent d'algun fet al públic, tot s'hi val en la manera com ho expliquem?

Per diversos factors, la informació no sempre ens arriba amb el rigor propi del llenguatge informatiu. La lluita per les audiències o la intervenció de les dinàmiques d’internet poden fer que l’objectiu d’informar de vegades es desviï cap al d'entretenir.

I què passa quan volem entretenir en comptes d’informar? Doncs que els fets s’espectacularitzen, que es cerquen les emocions per atraure el públic i s’utilitzen formes més pròpies de la ficció per crear un relat de fets reals. I aleshores, les imatges no tenen filtre i la música té un paper fonamental. El llenguatge canvia (Quaderns del CAC 36, pàgina 55). Imatges casolanes, informació extreta d’internet, testimonis de les xarxes, ritmes frenètics... Tot a la cerca de l’interès d’un espectador que, pel seu accés il·limitat a imatges de tota mena, va perdent sensibilitat.

Si l’objectiu de qualsevol notícia o peça informativa és informar, és important que siguem conscients de quan ens estan informant i quan ens estan entretenint. Amb aquesta unitat didàctica reflexionarem sobre aquesta realitat i posarem l’èmfasi en la importància d'adquirir eines que ens ajudin a destriar la informació de l’entreteniment en els missatges que rebem dels mitjans, per tal de tenir sempre una mirada crítica sobre el que veiem.

Icona d'una mà apuntant cap avall   A les pestanyes de sota, trobareu la proposta d'activitats per treballar l'espectacularització de la informació amb el vostre alumnat. Feu un cop d'ull a les diferents pestanyes per veure la seqüència de les tres sessions proposades. Trobareu els continguts relacionats i les pautes de desenvolupament de les activitats a la guia per al professorat. 

Què treballarem?

Símbol de 'vist'

Les característiques d'una notícia rigorosa.

Símbol de 'vist'

L'espectacularització de la informació als mitjans de comunicació.

Símbol de 'vist'

El procés d'elaboració d'una notícia.

Com ho farem?

Símbol de 'vist'

Elaboració d'un decàleg de què es considera una notícia amb rigor.

Símbol de 'vist'

Cerca i anàlisi de notícies de l'àmbit social o cultural.

Símbol de 'vist'

Elaboració, edició, enregistrament i publicació d'una notícia.

Símbol de 'vist'

Visualització conjunta de les notícies creades.

Àmbits competencials: 

 • Acció tutorial
 • Àmbit lingüístic
 • Àmbit tecnològic
 • Àmbit social
 • Àmbit de cultura i valors
 • Àmbit digital

Proposta de temporització: 3 sessions d'una hora

Materials necessaris:

 • Guia per al professorat
 • Projector a l’aula per a la visualització dels vídeos
 • Pissarra o suport digital
 • Ordinadors amb accés a internet i programari d'edició de vídeo
 • Dispositiu amb enregistrament mòbil (càmera, telèfon intel·ligent, tauleta, etc.)
 • Cable de transmissió d’arxius (USB)

Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la primera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat.

1. Per començar...

Introducció del tema partint d’un debat per extreure un decàleg de què es considera una notícia amb rigor.

2. Anem a veure-ho més clar

Un cop extretes les conclusions, ens plantegem si totes les notícies que veiem tenen aquestes característiques. Per veure-ho més clar, dividirem la classe en grups de 5 i proposarem la següent activitat d’anàlisi de notícies dels mitjans de comunicació.

Cerca d’una notícia d’actualitat. Per començar, organitzats en grups, buscarem en un mitjà de comunicació una notícia d’actualitat, de l'àmbit social o cultural, en format audiovisual.

Anàlisi d’una notícia. Un cop els grups hagin seleccionat una notícia, l’haurem de visualitzar per analitzar-la i respondre les preguntes que trobareu a la taula plantejada en l'apartat 2.2 de la guia per al professorat.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 1r o 2n d'ESO
Recomanem fer primer l’activitat de manera conjunta, analitzant plegats una notícia proposada pel professor o professora. A continuació, es replicarà el procés en el treball de grup amb la notícia que hagin cercat.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 3r o 4t d'ESO
Per anar més enllà de la televisió, podem proposar que cerquin notícies no només a canals de televisió, sinó també a mitjans i canals digitals (diaris i revistes digitals, canals de Youtube, xarxes dels mitjans de comunicació, etc.)

Posem-ho en comú. Quan tots els grups acabin l’activitat, ens reunim per tal de compartir les conclusions i obrir un debat.


Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la segona sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics relacionats amb cada activitat a la guia per al professorat.

3. Ara nosaltres: preparem una notícia

Amb els mateixos grups del primer dia, proposarem elaborar una notícia o reportatge que duri entre 1 i 2 minuts.
Per començar, farem una reunió d'equip per tal de plantejar-nos què volem explicar a la notícia. Si volem, podem escollir un tema d'actualitat del nostre entorn més proper. Hem de tenir sempre present que seguirem els principis del rigor informatiu.

Prepararem la notícia seguint el guió tècnic que trobareu en l'apartat 3.2 de la guia per al professorat.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 3r o 4t d'ESO
Per treballar l’espectacularització de la informació amb més profunditat, experimentarem amb els elements propis de la ficció que acostumen a utilitzar-se per fusionar informació i entreteniment. Així doncs, farem dues notícies: una amb totes les característiques pròpies del llenguatge informatiu, i una altra pròpia de l’infoentreteniment.

4. Fem una notícia

Un cop hem preparat tot el que necessitem segons el guió tècnic, posem fil a l’agulla per gravar o descarregar tot el material necessari per produir la notícia.

Amb un dispositiu que permeti l’enregistrament de so gravarem la veu en off (la narració de la notícia).
Amb un dispositiu que permeti l’enregistrament de vídeo gravarem les imatges:

 • Les imatges necessàries per descriure els fets.
 • Un stand-up (un/a reporter/a davant de càmera explicant, en 10-20 segons, una part de la notícia).
 • Algun testimoni, si així ho creiem convenient.

Ens descarregarem les imatges o vídeos d’internet que ens siguin necessaris per explicar els fets.

Per a més informació sobre el procés de gravació, us recomanem consultar el mòdul instrumental ‘Producció. Gravem!’, que en mostra els seus aspectes essencials.

Preparem la pròxima sessió. Quan tinguem tot el material necessari gravat o descarregat, el passarem a l’ordinador i el guardarem bé per tenir-lo a punt per a la següent sessió.


Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la tercera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics relacionats amb cada activitat a la guia per al professorat.

5. Editem la notícia

Treball d’edició. Seguint el guió tècnic, ens distribuirem en els grups de l’anterior sessió per editar el material necessari. Ho farem en un ordinador o en un dispositiu en què tinguem un programa o aplicació d’edició de vídeo (MovieMaker, iMovie, etc.) i editarem les notícies preparades anteriorment seguint el guió tècnic.

Recordem que la seva duració ha de ser d’entre 1 i 2 minuts i recomanem que es guardi enformats com .mov o .mp4. Per a més informació sobre l’edició d’un vídeo, us recomanem consultar el mòdul instrumental ‘Postproducció. Editem!’, que mostra com fer-ho.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 3r o 4t d'ESO
Editarem les dues notícies de manera que quedin en un mateix vídeo: en primer lloc, la nostra notícia i, a continuació, el nostre experiment amb l'infoentreteniment. Afegirem entre l'una i l'altra una capçalera en què avisarem els espectadors d'aquest experiment.

Preparem els vídeos per a la visualització. Per facilitar la visualització de les notícies i compartir-les amb la resta de la classe, us proposem dues opcions perquè trieu segons les vostres preferències:

Opció 1) Utilitzar eines col·laboratives, com ara Dropbox o Google Drive.

Opció 2) Utilitzar eines d'allotjament de vídeos, com Youtube o Vimeo.

6. Visualitzem les notícies

Visualitzarem les notícies realitzades per analitzar com ha resolt l’encàrrec cada grup i comprovarem si som capaços de detectar els elements d’una notícia rigorosa i els d’una espectacularitzada. Partirem dels conceptes treballats a l’inici de la unitat per reflexionar en grup sobre cada notícia. A la guia per al professorat trobareu una proposta de preguntes per dinamitzar el debat.

Més enllà de l’anàlisi conjunta dels vídeos, introduirem al debat preguntes que portin l’alumnat a reflexionar sobre la importància de mantenir una actitud activa i una mirada crítica quan rebem informacions dels mitjans de comunicació o d’internet i què podem fer per distingir entre els fets i l’espectacle.

Finalment, haurem de pactar un comentari conjunt que reculli les conclusions del grup classe.


Materials complementaris de la unitat didàctica:

La desinformación en la era de la información

Col·loqui amb Gumersindo Lafuente, periodista pioner del periodisme digital a Espanya i Daniel García Andújar, artista visual, al programa A punto con la 2, de RTVE.
Aplicació: Aquest recurs pot ser interessant al final de la primera sessió.
Nivell educatiu: Primer cicle d'ESO.

L'ofici de corresponsal i l'espectacularització de la informació

Vídeo educatiu del portal eduCaixa, que ens mostra la visió de la periodista i corresponsal Rosa Maria Calaf sobre l’espectacularització de la informació.
Aplicació: Recurs útil per complementar la 1a sessió.
Nivell educatiu: Tots els nivells d'ESO.

Cómo se hacen las noticias según 'Demasiado tarde'

Paròdia sobre els canals que mostren les notícies de forma exagerada. 'Demasiado Tarde' és un programa de CNN Chile conduït per Nicolás Copano.
Aplicació: Aquest vídeo es pot utilitzar per complementar la 2a sessió.
Nivell educatiu: Segon cicle d'ESO.

Malas y buenas prácticas en el uso de redes sociales en TV

Aquest article de la web ‘Clases de periodismo’ indica algunes bones i males pràctiques dels periodistes quan utilitzen les xarxes socials com a fonts d’informació.
Aplicació: Proposem la lectura d'aquest article abans de començar l'activitat 3.
Nivell educatiu: Segon cicle d'ESO.

La crisis como espectáculo

Article de Salomé Berrocal, Marta Redondo i Luís Miguel Torres, publicat a la revista 'Communication & Society', de la Universitat de Navarra (2015).
Aplicació: per ampliar i aprofundir conceptes que apareixen en les activitats de la unitat didàctica.
Nivell educatiu: Documentació per al professorat.

Prensa vs Youtubers

Vídeo del youtuber i periodista “Dani in the Jungle”, on mostra la seva percepció sobre els canvis que ha generat Youtube als mitjans de comunicació.
Aplicació: Aquest vídeo es pot utilitzar un cop acabat tot el treball proposat a la unitat didàctica per generar debat a l'aula.
Nivell educatiu: Segon cicle d'ESO.