Back to top

El mòbil, jo i els altres - Primària

Telèfon mòbil enfocant el cel estrellat

Tenir accés a un telèfon intel·ligent pot modificar la nostra manera de comunicar-nos i relacionar-nos. Els smartphones amplifiquen el nostre ventall de relacions socials, faciliten el contacte entre persones d'àmbits i procedències molt diverses i ens situen en un ritme de comunicació i d'accés a la informació ràpid, constant i immediat. Els avantatges i les virtuts d'aquests aparells són inabastables i indiscutibles. Alhora, la multiplicitat d'usos d'internet també ens porta a un univers d'innovacions constants, noves situaciones, noves oportunitats i, també, nous riscos dia dia, i hem de trobar la manera d'afrontar-los pas a pas. Aturar-nos i decidir com volem conviure amb el nostre inseparable dispositiu mòbil resulta cada vegada més una necessitat vital. 

En aquest sentit, i de cara als més joves i als infants, hem de tenir molt present que ser nadiu digital no vol dir tenir alfabetització digital ni implicar ser competent digital. Per tant, tan evident és que no regalaríem mai un cotxe a un noi o noia sense assegurar-nos que ha après a conduir, com que tampoc regalar als infants i joves uns dispositius que ofereixen l'entrada al món virtual sense haver-los explicat, prèviament, quines són les dinàmiques i la lògica de funcionament a la xarxa.

És indispensable que acompanyem als infants en el seu camí cap a la tan preuada gestió autònoma dels dispositius mòbils i, per això, començar per la tríada "el mòbil, jo i els altres" pot ser una bona manera de vehicular la reflexió amb l'alumnat. Reflexionar sobre la relació que tenim amb els altres a través de les xarxes i saber treure profit de tot allò beneficiós que ens aporten les nostres relacions socials és tan important com saber quins són els seus perills. Només d'aquesta manera podrem eludir fets com el ciberassetjament.

Icona d'una mà apuntant cap avall   A les pestanyes de sota, trobareu la proposta d'activitats per treballar aquesta qüestió amb el vostre alumnat. Feu un cop d'ull a les diferents pestanyes per veure la seqüència de les tres sessions proposades. Trobareu els continguts relacionats i les pautes de desenvolupament de les activitats a la guia per al professorat.

Què treballarem?

Símbol de 'vist'

Les oportunitats i els riscos que ens planteja l'accés al mòbil i a internet d'una forma autònoma.

Símbol de 'vist'

L'autopercepció, la identitat, l'ego i com ens influencien les interaccions amb les altres persones, ja siguin presencials o virtuals.

Símbol de 'vist'

Agressió, assetjament i ciberassetjament: causes i conseqüències.

Continguts

Símbol de 'vist'

Debat sobre per què voldríem un mòbil.

Símbol de 'vist'

Joc de preguntes i respostes sobre els riscos que planteja internet.

Símbol de 'vist'

Activitat individual sobre la identitat i els nostres cercles d'influència.

Símbol de 'vist'

Visualització de vídeos sobre l'assetjament i el ciberassetjament i exercicis a l'aula per reflexionar sobre aquesta problemàtica. 

Símbol de 'vist'

Visualització del reportatge: 'Bullying: no comptis amb mi' i plantejament de mesures de prevenció.

Àmbits competencials:

 • Acció tutorial
 • Àmbit lingüístic
 • Àmbit digital
 • Àmbit de coneixement del medi
 • Àmbit d'educació en valors

Proposta de temporització: 3 sessions d'una hora

Materials necessaris:

 • Guia per al professorat
 • Projector a l’aula 
 • Ordinador amb accés a internet
 • Dispositius amb accés a internet
 • Pissarra o suport digital
 • Folis i colors

Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats per a la primera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat.

Treball fora de l'aula. Abans de començar aquesta sessió a l'aula, demanarem als infants que expliquin a casa que, properament, farem unes activitats a l'aula per reflexionar sobre els riscos i les oportunitats que ens ofereixen els telèfons mòbils i internet, amb la idea que obrin un debat similar a casa. 

1. Per començar...

Plantegem una pregunta. En funció de si els infants de la nostra aula disposen de telèfon mòbil propi o no, plantejarem a l'aula aquestes dues preguntes amb la idea d'obrir un debat inicial:

 • Per què vull un mòbil? Per fer què?
 • Per a què faig servir el telèfon mòbil?

Anirem apuntant a la pissarra les seves respostes, en format llista, i marcarem el nombre de persones que comparteixen la mateixa idea al costat de cada argument. 

Obrim un debat. A continuació, per contrastar els arguments dels infants, plantejarem una segona pregunta important, que pot variar segons les circumstàncies: 

 • Per què el meu pare o mare no vol comprar-me un mòbil?
 • Per què el meu pare o mare ha decidit comprar-me un mòbil?

A la guia per al professorat trobareu algunes pautes per a la dinamització del debat.

2. Entrem en un univers de descobriments

Per fer veure als nens i les nenes que amb la seva reivindicació d'accedir a un telèfon mòbil estan demanant entrar a un nou univers, proposem fer un joc a l'aula. 

Aprofitarem la plataforma Kahoot per accedir a un qüestionari en línia sobre els usos habituals a la xarxa i les condicions generals de navegació per internet. Kahoot és una eina molt útil perquè ens permet aprendre mitjançant el joc. 

A la guia per al professorat trobareu totes les instruccions detallades i les pautes a seguir per començar a jugar!

3. Reflexionem

Per fer un tancament de la sessió i amb l'objectiu de recollir unes conclusions, plantejarem algunes qüestions a l'aula: 

 • Coneixíem totes les opcions i tots els riscos que planteja la xarxa?
 • Què hem après amb les pregunte i respostes del joc?
 • Quins temes no coneixíem gens o no ens havíem plantejat mai?
 • Les qüestions sobre les quals teníem la resposta clara, com les sabíem?
 • Queda alguna qüestió per resoldre o algun tema que no hàgim entès del tot bé?
 • Penseu que ja ho sabeu tot per accedir a un telèfon mòbil amb accés internet de forma autònoma? O hi ha aspectes sobre la xarxa que encara desconeixem?
 • Considerem que internet és un espai concret i estàtic o un espai amb múltiples opcions i canviant? Què pot implicar això?

Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats per a la segona sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat.

4. Cercles d'influència

Per començar, proposarem dibuixar en un full un cercle per representar el propi "jo". Seguidament, caldrà que cadascú inclogui en el dibuix els cercles que representin amb qui es relaciona més en el seu dia a dia. Els dibuixarem sobreposats al propi "jo", més o mensy grans i més o menys dins del cercle "jo", segons la rellevància que atorguem a cadscun d'ells, és a dir, segons si ens hi relacionem més i, per tant, si ens poden importar o afectar més les seves opinions, el que ens expliquin, el que opinin de nosaltres, etc. 

Farem l'exercici de manera individual. Si volem i tenim temps, podem exposar davant de la classe alguns dels dibuixos resultants, tot compartint les reflexions que ens ha generat. 

A la guia per al professorat trobareu l'explicació de l'activitat més detallada i les pautes per a la seva realització. 

5. Construïm-nos

Per complementar l'activitat dels cercles d'influència, veurem uns minuts del reportatge 'Especial mòbils', emès pel programa InfoK de TV3, concretament el fragment 'Què és l'ego?', en el que escoltarem les reflexions i els consells de la psicòloga Elena Crespi. 

Reflexionem. Com a introducció, abans de veure el vídeo del programa, plantejarem algunes preguntes a l'aula per reflexionar i compartir opinions: 

 • Com és que els humans ens agrada tant fer-nos selfies?
 • Què ens pot generar veure que tenim molts o pots likes? O veure que tenim molts o pocs seguidors? Molts o pocs amics virtuals amb qui jugar en línia?
 • També comptem les nostres amistats en el pla físic? O comptem quantes persones riuen al pati quan faig una broma?
 • Veieu alguna diferència entre jugar a un joc amb altres usuaris virtuals o jugar amb persones que tenim físicament al costat?

A la guia per al professorat trobareu més preguntes per a dinamitzar el debat, així com una fitxa que repartirem a l'alumnat perquè puguin respondre una sèrie de preguntes relacionades amb el que explica la psicòloga Crespi.

6. Arribem a conclusions

Per tancar la sessió, posarem en comú tot el que hem anat apuntant a la fitxa en relació a les reflexions de la psicòloga i observarem si tots i totes hem entès les seves respostes de la mateixa manera o no. A continuació, demanarem al grup classe si estem d'acord amb tot el que la psicòloga ha exposat en el vídeo i si ens havíem plantejat aquestes qüestions alguna vegada o no. 

Finalment, ens organitzarem en petits grups, de 3-4 alumnes, per tal de compartir totes les reflexions i plantejar cinc conclusions finals pròpies sobre tot el que hem tractat durant la sessió d'avui i el que vam tractar a la primera sessió. 

Després d'una estona, les compartim en veu alta, a través d'un/a portaveu de cada grup, amb l'objectiu d'obtenir un document final amb conclusions/observacions que reflecteixin els pensaments de tota la classe. Podem penjar aquest full final a l'aula per tenir presents totes les nostres reflexions d'ara endavant. 


Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats per a la tercera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat.

7. Identitat virtual

Per començar, plantejarem una activitat per qüestionar-nos per què de vegades a internet duem a terme determinades accions que gairebé segur no faríem fora de les xarxes.

Projectarem el vídeo següent, que és un recurs audiovisual de la campanya 'De aquí no pasas', de Save the Children, sobre protecció de la privacitat dels menors d'edat a internet. 

Un cop vist el vídeo, proposem articular un debat en relació a les preguntes següents: 

 • L'escena representada en el vídeo pot semblar ridícula, però som conscients que moltíssimes persones tenen publicada abundant informació seva personal a la xarxa?

8. L'assetjament no és broma

Després del debat sobre com acotem a internet i l'impacte que poden generar les nostres accions a la xarxa, projectarem el vídeo següent del Campus Virtual d'Educació Digital Intec, del Ministeri d'Educació de la Ciutat Autònoma de Buenos Aires. 

A continuació, treballarem amb l'alumnat la diferència entre bromejar i assetjar. Per fer-ho, ens organitzarem en grups de 3-4 persones i repartirem a cada grup una taula que trobarem a la guia per al professorat, juntament amb les pautes per a dinamitzar l'activitat. 

Les dimensions del ciberassetjament. Un cop l'alumnat tingui clar quan i com podem trobar-nos davant d'un cas d'assetjament, passarem a concretar quines són les característiques del ciberassetjament. Per això, projectarem el vídeo següent, creat per Magic Markers, una empresa de comunicació establerta a Bogotà (Colòmbia). 

A la guia per al professorat trobareu una proposta d'activitat per treballar el vídeo amb l'alumnat.

9. Plantem cara a l'assetjament

Per tancar aquesta sessió, visualitzarem el reportatge 'Bullying: no comptis amb mi' del programa InfoK, de Televisió de Catalunya, que descriu el ciberassetjament, mostra vivències al voltant d'aquesta problemàtica i dona algunes recomanacions sobre com contribuir a evitar-lo. 

Si disposem de prou temps, recomanem mirar el reportatge sencer, però per tal de deixar un espai de temps per comentar el vídeo dins d'aquesta sessió, podem projectar el programa fins al minut 11:22.

Finalment, plantejarem unes preguntes a l'aula que ens han de servir per acabar de reflexionar i, també, per plantejar mesures de prevenció. Trobareu les preguntes i unes pautes per guiar el debat a la guia per al professorat. 


Materials complementaris de la unitat didàctica:

Especial mòbils

Reportatge del programa InfoK sobre l’ús o abús que fem del mòbil. La peça ens anima a reflexionar per treure el màxim profit d’aquesta eina, sense deixar que ella ens domini a nosaltres.
Aplicació: Es pot dedicar una sessió prèvia extra a visualitzar el programa i comentar-lo amb l’alumnat.
Nivell educatiu: Cicle Superior de Primària.

Internet Segura

Web de la Generalitat de Catalunya que facilita recursos i recomanacions per a la seguretat a la xarxa. A més, compten amb un canal de Youtube amb vídeos relacionats amb el tema.
Aplicació: Es pot recomanar la seva consulta com a treball fora de l'aula entre les sessions 2 i 3.
Nivell educatiu: Cicle Superior de Primària.

Assetjament

Vídeo del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb recomanacions per fer un bon ús d’internet, tot posant el focus en la prevenció de l’assetjament.
Aplicació: Aquest recurs es pot visualitzar a l'inici o al final de la tercera sessió.
Nivell educatiu: Cicle Superior de Primària.

Dia de Internet 2018 #StopCiberAcoso

Vídeo elaborat per Telefónica per conscienciar sobre com aturar el ciberassetjament està a les nostres mans.
Aplicació: Aquest recurs pot ser útil per complementar la tercera sessió.
Nivell educatiu: Cicle Superior de Primària.

Yo a eso no juego. Bullying y ciberbullying en la infancia

Estudi elaborat per Save The Children sobre l’assetjament i el ciberassetjament a l’Estat espanyol durant el 2017.
Aplicació: Aquest recurs pot ser útil per al professorat per preparar la sessió 3.
Nivell educatiu: Documentació per al professorat.

Pantallas amigas

Web per a la promoció de l'ús segur i saludable de les noves tecnologies en relació a la infància i l'adolescència.
Aquest recurs pot ser útil per dotar de més eines el professorat a l’hora de preparar el desenvolupament de les activitats.
Nivell educatiu: Cicle Superior de Primària.