Back to top

Personatges

Grup de persones

Els personatges de les pel·lícules i les sèries, així com els anomenats influencers, els youtubers o els personatges públics que seguim a través de les xarxes socials, ens acompanyen en el nostre dia a dia i, de vegades, els podem sentir tan propers com qualsevol altra persona del nostre cercle social més pròxim. Com un més dels nostres amics, el caràcter, l'actitud i les accions d'aquests personatges tenen una influència sobre nosaltres, en les nostres accions, valors i inquietuds. I és que, en molts casos, ens inspiren, desperten la nostra admiració i ens transmeten una sensació de familiaritat que ens hi fa sentir identificats o, si més no, que ens hi vulguem assemblar. D'aquesta manera, aquests personatges ens influencien en la definició de la nostra identitat.

Tanmateix, de vegades passem per alt que es tracta de personatges creats per transmetre'ns aquestes sensacions, a través d'uns mecanismes estereotipats, amb atributs i característiques molt marcades, que fan que sigui molt més fàcil sentir-nos identificats amb ells. En definitiva, fan que els reconeguem i que els sentim propers a nosaltres. I és que no hem d'oblidar que són personatges i la seva manera de ser i actuar està marcada per un relat i, per això, hem de saber detectar la seva ficció. En aquesta unitat didàctica no parlarem només dels personatges de ficció, de les sèries o de les pel·lícules, sinó també dels anomenats influencers o els personatges públics que seguim a través de les xarxes socials i mitjans de comunicació. Persones de carn i os, immerses, també, en relats que van més enllà de la realitat.

Icona d'una mà apuntant cap avall   A les pestanyes de sota, trobareu la proposta d'activitats per treballar aquesta qüestió amb el vostre alumnat. Feu un cop d'ull a les diferents pestanyes per veure la seqüència de les tres sessions proposades. Trobareu els continguts relacionats i les pautes de desenvolupament de les activitats a la guia per al professorat

Què treballarem?

Símbol de 'vist'

La construcció de personatges i els estereotips.

Símbol de 'vist'

La identificació amb els personatges i la seva influència sobre nosaltres.

Símbol de 'vist'

Els personatges de ficció i els personatges sorgits de les xarxes (els influencers i els youtubers).

Com ho farem?

Símbol de 'vist'

Anàlisi de personatges escollits pels alumnes.

Símbol de 'vist'

Introducció al fenomen fanfiction.

Símbol de 'vist'

Aproximació als processos de preproducció, producció i postproducció d'un curtmetratge.

Símbol de 'vist'

Creació d'un curtmetratge.

Àmbits competencials:

 • Acció tutorial
 • Àmbit lingüístic
 • Àmbit tecnològic
 • Àmbit social

Proposta de temporització: 3 sessions d'una hora

Materials necessaris:

 • Guia per al professorat
 • Projector a l’aula per a la visualització dels vídeos
 • Pissarra o suport digital
 • Ordinadors o dispositius amb accés a internet
 • Dispositiu mòbil que permeti l’enregistrament (càmera, telèfon intel·ligent, tauleta, etc.)
 • Cable de transmissió d’arxius (USB)

Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la primera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat

1. Per començar

Ens endinsarem en el món dels personatges a través del joc. Per fer-ho, dividirem la classe en grups de 5 i, partint de la familiaritat que molts d’ells ens desperten, jugarem a endevinar personatges.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 1r o 2n d'ESO
Com a tasca prèvia a la sessió, demanarem a l’alumnat que esculli una sèrie o una pel·lícula conjuntament, i en visualitzarem algun fragment durant la sessió. Si preferim centrar la dinàmica en els influencers o altres personatges del món de l’entreteniment, els demanarem noms dels seus personatges preferits i durant la sessió visualitzarem els seus perfils d’Instagram. Es poden trobar fàcilment a través d’una cerca a Google. Seguidament, repartirem a cada grup una targeta amb el nom d'un dels personatges de la sèrie, pel·lícula o dels "famosos" escollits.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 3r o 4t d'ESO
Cada grup es reunirà per fer una petita pluja d’idees sobre els seus personatges preferits, siguin de sèries o de pel·lícules o del món de la televisió, la música o les xarxes socials. A partir d’aquesta pluja d’idees, cada grup triarà un personatge, tenint en compte que sigui reconegut per a la majoria de la classe.

Reflexions prèvies. Quan tots els grups tinguin el seu personatge, els demanarem que reflexionin conjuntament sobre els aspectes següents, i que en prenguin nota:

 • D'on surt el personatge? Per què és important per a la seva història o per què és famós?
 • Ens agrada? Per què?
 • 10 adjectius o característiques destacades.
 • És una influència per a nosaltres? Per què?

Juguem a endevinar personatges. A continuació, els grups sortiran per torns a la pissarra i presentaran el personatge sense dir el seu nom, només a través dels adjectius i característiques que han pensat en grup. La resta de grups haurà d’endevinar de quin personatge els parlen.

Mentre el grup presenti els adjectius escollits, un dels membres de l’equip els anirà anotant a la pissarra, en forma de columna. Quan els companys i companyes endevinin de quin personatge es tracta, escriuran a dalt de tot de la columna el seu nom i d’on sorgeix (sèrie, pel·lícula, Youtube, etc.).

Farem el mateix amb cada grup, fins que a la pissarra quedin anotats tots els personatges treballats i els adjectius corresponents.

Debatem. Finalment, repassarem conjuntament els adjectius i característiques i iniciarem un debat a l’aula:

 • En què s'assemblen entre ells? I a nosaltres, s'hi assemblen?
 • Ens agraden? Per què?
 • Si es tracta de personatges de ficció, són importants per les seves històries? Quina evolució fan dins de la sèrie o la pel·lícula?
 • Si es tracta d'influencers o de personatges públics, quin és el relat que ens expliquen en els seus missatges? Ens parlen sempre del mateix tipus de coses? Ens ensenyen tota la realitat de les seves vides?
 • Quants d'ells tenen més adjectius positius que negatius?
 • Hi ha alguna columna amb tots els adjectius (o la majoria) positius? Si és així, com és possible que algú no tingui cap defecte?
 • Responen a algun estereotip?
 • Aquests personatges influencien la nostra manera de ser? És a dir, repetim les conductes que ells tenen o intentem ser com ells (pel que fa a la manera de vestir, les activitats d'oci, els comportaments, etc.)?
 • Si és així, penseu que la seva influència és positiva?
 • Coneixeu algú per a qui algun personatge d'aquest tipus sigui una influència negativa? Per què penseu que és així?

Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la segona sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat

2. Pensem un fanfiction

Per aprofundir en els personatges i la seva influència, ens endinsarem en un fenomen cultural anomenat fanfiction. Es tracta de creacions i històries que parteixen de l’univers d’obres de ficció, siguin de la literatura, el cinema o el món de les sèries i la televisió. Un fenomen que ha vist multiplicat el seu impacte gràcies a internet i a la creació de comunitats al voltant dels productes audiovisuals o culturals.

Per descobrir el món del fanfiction, visualitzarem el vídeo següent del youtuber Javier Muniz, que ens explica les claus per fer un fanfiction. D’aquesta manera, plantejarem l’activitat al voltant de les característiques principals d’aquest tipus de creacions. Si no podem veure el vídeo sencer, visualitzarem del minut 2:50 al 6:25.

Partint de les idees clau extretes del vídes, agafarem el personatge escollit durant la sessió anterior i, en els mateixos grups, plantejarem un curtmetratge d’un minut sobre què passaria si ens trobéssim el personatge escollit en el nostre barri o municipi.

Així, construirem una història basada en l’univers del personatge escollit, portant-lo a qualsevol espai del nostre entorn més proper, des de l’institut fins a l’estació, passant per una plaça, una botiga, el carrer o la casa d’algú.

Definim el nostre personatge. Per pensar i planificar el nostre curtmetratge, primer analitzarem bé el personatge. Podem utilitzar els ordinadors o els mòbils per visualitzar vídeos o imatges sobre ell/a, o els seus perfils a les xarxes socials o a Youtube. Anirem recollint informació sobre els aspectes que configuren la seva identitat en una taula com la proposada a l'apartat 2.1 de la guia per al professorat

Pensarem més característiques que ens ajudin a definir com es comportarà el personatge en la nostra història quan ens el trobem al nostre barri o municipi, i per què actuarà d’una determinada manera o una altra. A l'apartat 2.1 de la guia per al professorat trobareu diversos exemples per facilitar el desenvolupament de l'activitat.

Pensem la història. A partir del treball de definició del personatge, pensarem quina serà la història que plasmarem al curtmetratge. Haurem de plantejar una situació que reflecteixi com és el personatge tal com l’hem construït en el treball previ. I, com que parlem d’una història en format audiovisual, haurem d’intentar pensar audiovisualment. Per això, abans de posar fil i a l’agulla, visualitzarem el vídeo següent:

A continuació, cada grup pensarà i prepararà el seu curtmetratge, tot seguint els passos següents:

 • Escriure una sinopsi, breu resum sobre la història, amb el seu plantejament, nus i desenllaç.
 • Fer un storyboard on plantejarem la nostra història en imatges a través de dibuixos que representin els plans i escenes que formaran el curtmetratge.
 • Fer un guió tècnic, que descrigui què passarà i com ho gravarem.

A la guia per al professorat trobareu alguns exemples i plantilles per facilitar el desenvolupament de l'activitat.

Preparem el rodatge. Finalitzarem la sessió preparant la gravació, que realitzarem fora de l’horari lectiu. Per entendre què és un rodatge i què hem de tenir en compte per a la producció del nostre curtmetratge, visualitzarem el vídeo següent:

Després de veure el vídeo, els grups continuaran treballant en la planificació del curtmetratge, centrant-se en la fase de producció i gravació del curtmetratge. En cas que als grups els hagi quedat alguna qüestió pendent, es pot plantejar que l’acabin fora de l’horari lectiu abans d’endinsar-se en la gravació del curtmetratge.

TREBALL FORA DE L'AULA:

3. Gravem el fanfiction

Per tal d’ubicar les històries en diferents espais habituals dels joves dins el seu municipi o barri i potenciar les relacions i vincles entre els adolescents al voltant d’un repte educatiu, la gravació dels curtmetratges es realitzarà fora de l’horari lectiu.

Per realitzar el rodatge, haurem d’escollir el paper de cada persona del grup:

 • El personatge escollit, protagonista de la història
 • Els personatges secundaris
 • Un/a càmera
 • Un/a director/a

En funció de les necessitats de la història, es prepararan també els elements de vestuari o disfresses per al desenvolupament de la gravació.

Un cop ho tinguem tot gravat, caldrà guardar bé tot el material enregistrat per tal de tenir-lo a punt per a la sessió següent, en què l’editarem i visualitzarem.


Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la seqüència didàcde la tercera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat

4. Editem el fanfiction

Engegarem la sessió compartint breument una valoració del procés de gravació per a cadascun dels grups. Han tingut alguna dificultat? Tenen alguna anècdota o aspecte a destacar? Han gaudit de l’experiència o l’han trobat complicada?

A continuació, visualitzarem conjuntament el vídeo següent:

Seguint les recomanacions del vídeo i el guió tècnic elaborat durant la sessió anterior, ens distribuirem en els mateixos grups per editar el material necessari per al nostre curtmetratge. Ho farem en un ordinador o en un dispositiu mòbil on hi hagi instal·lat un programa d’edició de vídeo (MovieMaker, iMovie, etc..), on editarem les gravacions preparades anteriorment.

Recordem que la seva duració ha de ser d’1 minut i recomanem que guardi en formats com .mov o .mp4. Un cop el vídeo estigui enllestit, el guardarem a l’ordinador o dispositiu des del qual es farà la projecció i visualització conjunta dels curts elaborats pels diferents grups.

5. Fem un fanfiction fòrum

Un cop tinguem tots els vídeos acabats, ens disposarem a visualitzar-los i a compartir l’experiència amb els altres companys.

 • Hem descobert aspectes nous sobre el personatge analitzat?
 • A l’hora de pensar la història i traslladar el personatge al nostre entorn més proper, ha canviat la nostra manera de veure’l?
 • Quins valors pensem que transmet? Es tracta d’un model a seguir?
 • Les seves característiques responen a estereotips?
 • Quina és la nostra reflexió sobre la diferència entre la ficció i la realitat? Pensem que és fàcil ocultar la línia que les separa? I detectar-la?

Materials complementaris de la unitat didàctica:

Youtubers: els nous ídols

Reportatge del programa ’30 minuts’, de TV3, dedicat al fenomen dels youtubers, el seu èxit entre els adolescents i l’esquerda generacional i comunicativa que suposa amb els món adult.
Aplicació: Aquest recurs es pot utilitzar com a complement de la primera sessió.
Nivell educatiu: Tots els nivells d'ESO.

Real influencers

Article sobre el vídeo promocional de la companyia tecnològica Blinklearning, que destaca la importància dels influencers i posa l'accent en un altre tipus d'influencers: els professors.
Aplicació: Aquest recurs es pot utilitzar al final de la 1a sessió.
Nivell educatiu: Tots els nivells d'ESO i documentació pel professorat.

Revolució digital i tendències culturals: el fenomen influencer

Article de Liliana Arroyo, investigadora i docent de la UB, publicat al blog del CCCB Lab, on exposa com el fenomen influencer està revolucionant àmbits com la publicitat i el màrqueting.
Aplicació: Lectura per complementar les sessions 1 i 2.
Nivell educatiu: Segon cicle d'ESO i documentació per al professorat.

El Rincón: especial influencers

Vídeo promocional d’un capítol dedicat als influencers en el programa ‘Al Rincón’, d’Antena 3, on es mostren alguns conceptes clau sobre aquests personatges.
Aplicació: La visualització del vídeo i debat posterior pot complementar la 1a sessió.
Nivell educatiu: Segon cicle d'ESO.

Los 6 arquetipos españoles de influencers en social media

Article publicat per l’agència IKI Mèdia, que explica els principals tipus d’influencers segons les temàtiques que aborden o les seves actituds a l’hora de publicar.
Aplicació: Aquesta lectura pot complementar la sessió 2.
Nivell educatiu: Tots els nivells d'ESO.

Las preferencias de los adolescentes sobre los personajes televisivos de ficción seriada

Estudi de Oihane Korres i Iciar Elexpuru, de la Universitat de Deusto.
Aplicació: La lectura de les pàg.11-14 pot servir per debatre per què ens atreuen els diversos personatges.
Nivell educatiu: Segon cicle d'ESO i documentació pel professorat.