Back to top

De què parlem?

Dos joves comenten una revista

Us heu plantejat mai fins a quin punt sou amos dels vostres pensaments? Les nostres preocupacions envers la realitat no sempre les escollim nosaltres mateixos. La televisió, el cinema i internet són elements que poden influenciar les nostres inquietuds, interessos o preocupacions sobre temàtiques determinades.

Els mitjans de comunicació | L’agenda temàtica
Els temes escollits pels mitjans de comunicació, el temps de duració que hi dediquen, la intencionalitat i com es mostren les notícies no és quelcom arbitrari. Aquestes decisions poden estar determinades per diferents factors: des dels interessos empresarials del mitjà de comunicació fins a la seva línia editorial o ideològica, passant per les estratègies de cerca de la màxima audiència.

L'univers d'internet | L’agenda temàtica popular
Internet va aconseguir que poguéssim intervenir, o almenys tenir una major influència, en l’agenda temàtica dels mitjans. Amb les nostres publicacions a les xarxes socials, a webs i a blogs propis, i amb les nostres interaccions amb els continguts, tenim una porta d’accés a la selecció de l’agenda. Però alhora, aquestes plataformes també tenen els seus sistemes de filtre dels continguts.

Actualment, els mitjans de comunicació i l’univers d’internet es retro-alimenten per a la creació d’una agenda temàtica que marca el ritme de les nostres preocupacions i interessos. Quin paper juguen els mitjans sobre la nostra percepció de la realitat? Ens hem preguntat si allò que rebem, tant dels mitjans com d’internet, és neutral? Qui decideix quins continguts m’interessen o què apareix en primer lloc i què apareix a continuació? Aquesta unitat didàctica ens permetrà prendre consciència d’aquesta realitat, i explorar-la per tal d’entendre com ens arriba a influenciar el funcionament de l’agenda temàtica.

Icona d'una mà apuntant cap avall   A les pestanyes de sota, trobareu la proposta d'activitats per treballar l'agenda temàtica amb el vostre alumnat. Feu un cop d'ull a les diferents pestanyes per veure la seqüènciade les tres sessions proposades. Trobareu els continguts relacionats i les pautes de desenvolupament de les activitats a la guia per al professorat.

Què treballarem?

Símbol de 'vist'

L'agenda setting o agenda temàtica dels mitjans de comunicació.

Símbol de 'vist'

La retroalimentació entre els mitjans de comunicació i l'univers d'internet en la definició de l'agenda.

Símbol de 'vist'

El procés de presa de decisions en la pràctica periodística.

Com ho farem?

Símbol de 'vist'

Dinàmiques i debat al voltant de l'agenda mediàtica.

Símbol de 'vist'

Visualització d'un vídeo i treball de reflexió individual i grupal.

Símbol de 'vist'

Creació d'un sumari informatiu radiofònic.

Àmbits competencials:

 • Acció tutorial
 • Àmbit lingüístic
 • Àmbit tecnològic
 • Àmbit social
 • Àmbit de cultura i valors
 • Àmbit digital

Proposta de temporització: 3 sessions d'una hora

Materials necessaris:

 • Guia per al professorat
 • Projector a l’aula per a la visualització dels vídeos
 • Pissarra o suport digital
 • Ordinadors o dispositius amb accés a internet
 • Dispositiu mòbil que permeti l’enregistrament (càmera, telèfon intel·ligent, tauleta, etc.)
 • Cable de transmissió d’arxius (USB)

Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats per a la primera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat.

1. Per començar...

Agafem un paper i, individualment, escrivim quin tema d’actualitat creiem que és el que preocupa més a nivell social. A continuació, els agrupem tots i els apuntem a la pissarra.

 • Els temes sorgits s’assemblen?
 • Per què gairebé tothom ha escrit el mateix o temes semblants o relacionats?
 • Què creieu que hi ha darrere d’aquestes coincidències? Què fa que tots tinguem en ment preocupacions similars?

2. Anem a veure-ho més clar

A continuació visualitzarem un vídeo que ens mostra com els mitjans de comunicació poden influenciar sobre els temes que ens preocupen i dels quals parlem.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 1r o 2n d'ESO
'La parrilla a la plancha: los informativos y la agenda setting’, de la web La mirada cautiva, de la Universitat Politècnica de València. Aquest vídeo ens mostra què és l’agenda temàtica i com la viuen els periodistes.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 3r o 4t d'ESO
Tràiler de la pel·lícula Spotlight. 
Aquesta pel·lícula, basada en fets reals, és un exemple concret de com els mitjans tenen el poder de decidir què surt a la llum pública.

Consolidació dels conceptes teòrics sobre l’agenda mediàtica. Mentre visualitzem els vídeos, anirem anotant individualment les frases o les qüestions que més ens impacten en relació al control que tenen els mitjans sobre la nostra percepció de la realitat.

Treball en grup per a l’anàlisi i resum del vídeo. Per grups, elaborarem un resum del que hem vist i posem en comú les frases o idees anotades per cadascú. Entre tots i totes, escollirem quina és la que millor reflecteix els aspectes clau de l’agenda temàtica i ho justificarem.

Posada en comú i reflexió conjunta. Per acabar, escriurem a la pissarra les frases escollides pels diferents grups. Entre tots i totes, mirarem si les frases escollides són diferents i cada grup justificarà perquè ha escollit una frase i no una altra per resumir tot el que hem après sobre l’agenda temàtica. Adonem-nos que filtrar la realitat, encara que només sigui triant una sola frase que condensi tot allò treballat, no és tan fàcil i pot tenir una influència en la nostra percepció de les coses.


Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats per a la segona sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics relacionats amb cada activitat a la guia per al professorat.

3. I nosaltres?

De les preocupacions socials que vam treballar en la sessió anterior, passem als assumptes que ens preocupen a cadascú de nosaltres. Individualment, escriurem quin tema és el que ens preocupa més a nosaltres mateixos i ho posarem en comú. Per facilitar el desenvolupament i dinamització de l'activitat, trobareu alguns exemples i pautes concretes a l'apartat 3 de la guia per al professorat.

4. Fem un sumari

Basant-nos en el treball de la primera sessió i de l’activitat anterior, ens posarem en el lloc d’aquells que filtren la realitat: els periodistes als mitjans de comunicació.

Reunió d’equip. Dividirem la classe en els grups de la sessió anterior i hauran de decidir i elaborar el sumari d’un noticiari de ràdio. Als mitjans el temps és limitat i, per això, en un informatiu de ràdio s’han de seleccionar els temes que es tractaran i assignar-los una duració determinada. En el nostre cas, serà un sumari d’entre 1 i 2 minuts. Ens reunirem per escollir 3 temes, redactar les 3 notícies i prendre decisions importants:

 • Quines 3 notícies triem per al nostre sumari d’informatiu? Ens basarem en els temes que hem assenyalat en l’activitat anterior, com a qüestions que ens preocupen al grup classe.
 • En quin ordre ho presentem?
 • Quant de temps dediquem a cada notícia?
 • Quines paraules utilitzem, és a dir, des de quin punt de vista explicarem el tema?

Elaboració de l’escaleta. Un cop fet el debat i el treball previ, farem una escaleta que reculli tot el que necessitem per preparar el sumari del nostre informatiu. Podeu trobar un model d'escaleta a l'apartat 4.2 de la guia per al professorat.

Reflexions finals. Després de realitzar tot aquest procés de treball, reflexionem!

 • Quines han estat les dificultats a l’hora d’escollir?
 • Per què hem escollit unes notícies i no unes altres?
 • Creiem que hem estat objectius en el moment de prendre decisions?
 • Com creiem que les nostres decisions afectaran l’opinió pública?
 • Quina reflexió extraiem sobre l’agenda mediàtica?

Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats per a la tercera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics relacionats amb cada activitat a la guia per al professorat.

5. Gravem el sumari

Seguint l’escaleta creada en l’anterior sessió i en els mateixos grups, gravem el sumari de l’informatiu amb un dispositiu que permeti l’enregistrament de veu. Algunes recomanacions per als grups de treball:

 • Escollim 3 persones del grup (una per cada notícia). A més de tenir en compte aspectes com a qui li fa més il·lusió o qui llegeix millor, vetllarem per mantenir la paritat de gènere.
 • Posem el dispositiu a l’alçada de la boca, ni massa lluny, ni massa a prop!
 • Llegim amb calma i vocalitzant per tal que s’entengui.
 • Tinguem en compte el temps estipulat per a cada notícia.
Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 1r o 2n d’ESO
En funció de com hagi assimilat el grup classe els conceptes treballats, podem dedicar més temps a la reflexió i en el debat ometre l’apartat de gravació amb dispositius.
Si decidim deixar de banda l’enregistrament, podem llegir les notícies en veu alta per posar en comú la feina feta i extreure conclusions entre tots i totes a partir de l’escolta de les propostes dels altres.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 3r o 4t d’ESO
Si comptem amb temps per fer-ho, es pot transformar l’activitat en l’elaboració d’un sumari en format audiovisual, és a dir, reproduint el sumari d’un telenotícies.
El material proposat al Projecte d'aula 'Fem periodisme' ens pot resultar útil, ja que ens mostra els passos a seguir a l’hora d’enregistrar imatges. Els vídeos dels mòduls instrumentals també són un bon recurs per tenir en compte els passos necessaris d’una producció audiovisual.

6. Escoltem els sumaris

Valoració per grups dels diferents sumaris. Escoltarem els sumaris elaborats i pensarem, per grups, una frase de 140 caràcters (la mesura d’una piulada de Twitter) que sintetitzi les nostres conclusions sobre allò que hem escoltat. Recordem que, tot i que les xarxes socials són un lloc de lliure expressió, hem d’intentar no faltar al respecte, escriure correctament i ser coherents amb els nostres valors.

Posada en comú. Amb cada sumari, posarem en comú les piulades que cada grup hagi redactat perquè tothom tingui un feedback com sovint el reben els mitjans, a través de Twitter. Comprovarem si tots els grups han arribat a les mateixes conclusions i debatrem sobre els perquès de les coincidències o de les diferències.

7. Per acabar

Finalitzarem la sessió amb un petit debat. Per què parlem d’algunes coses en comptes d’unes altres? És a dir, de què parlem? Per facilitar la dinamització del debat, trobareu propostes específiques a l'apartat 7 de la guia per al professorat.


Materials complementaris de la unitat didàctica:

Eli Pariser: Cuidado con la “burbuja de filtros” en la red

Conferència de l’autor i especialista en internet Eli Pariser, sobre els algoritmes de les xarxes socials i com les plataformes de cerca fan que visquem en una “bombolla de filtres” que influeix en la nostra visió del món.
Aplicació: Recurs complementari per a la 1a sessió.
Nivell educatiu: Segon cicle d’ESO.

Spotlight

Pel·lícula de Tom McCarthy de l’any 2015 on es mostra la història d’un equip de periodistes immersos en una investigació periodística. El film mostra les pressions que es poden rebre a l’hora d’escollir quines temàtiques surten a la llum.
Aplicació: La visualització del film es pot utilitzar com a introducció al tema en una sessió prèvia.
Nivell educatiu: Segon cicle d’ESO.

Periodisme i ciutadà

Article publicat a 'El Periódico', on el periodista Joan Cañete reflexiona sobre els canvis que internet ha portat al periodisme i l’entrada de la ciutadania en les dinàmiques del diari.
Aplicació: Material complementari per aprofundir en com internet i la interacció amb l’audiència influeixen en la definició de l’agenda.
Nivell educatiu: Tots els nivells d’ESO.

Anuari dels Silencis Mediàtics Mèdia.cat

Projecte de periodisme d’investigació que cada any fa un recull de reportatges sobre a temes silenciats pels grans mitjans de comunicació.
Aplicació: Podem proposar la consulta d'aquest projecte per veure quins tipus de temes s’hi recullen i reflexionar sobre per què van quedar fora de l'agenda.
Nivell educatiu: Tots els nivells d’ESO.

Dietram Scheufele: 'Pese a las redes sociales, los medios aún controlan la agenda pública'

Entrevista, publicada al diari 'El Mundo', al catedràtic de la Universitat de Wisconsin-Madison, un dels investigadors més destacats actualment sobre l'"agenda setting".
Aplicació: Lectura complementària per a la consolidació dels aprenentatges.
Nivell educatiu: Segon cicle d’ESO.

Twitter y la teoría de la Agenda Setting: mensajes de la opinión pública digital

Article de Raquel Rubio García, de la Universitat Carlos III de Madrid, publicat a la revista 'Estudios sobre el mensaje periodístico', de la Universitat Complutense de Madrid.
Aplicació: Per aprofundir en els conceptes que es treballaran a l’aula.
Nivell educatiu: Documentació per al professorat.