Back to top

De què parlem?

Dos joves comenten una revista

De què parlem a les converses de carrer, a les reunions familiars o als bars? Parlem del que veiem, del que sentim, del que ens preocupa. Però, a escala global, per què ens preocupen unes coses i no unes altres? Generalment, acostumem a parlar de la informació que tenim a l’abast i, la major part d’aquesta informació la rebem dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials.

La televisió, la ràdio o la premsa ens envolten en el nostre dia a dia i això fa que tinguin un gran pes sobre allò que pensem. Aquest fet és el que van detectar, entre d’altres, els sociòlegs Maxwell McCombs i Donald Shaw l’any 1972, i el van batejar amb el nom d’Agenda Setting, és a dir, l’agenda mediàtica que els mitjans decideixen i que fan que nosaltres tinguem, com a conseqüència, una agenda de preocupacions global.

Amb tot, ara, a més d’espectadors (i de receptors passius de la informació) som també usuaris, i tenim la capacitat de poder interactuar. Això ha provocat que la teoria de l’agenda mediàtica es pugui veure modulada quan pensem en els sistemes d’informació via internet. Les possibilitats que ens ofereix internet ens donen més poder per decidir la nostra pròpia agenda, però per exercir-lo cal mantenir sempre una mirada crítica i una actitud activa. Vivim un moment ple d’oportunitats per democratitzar l’accés a la informació. I en aquest món de possibilitats, cal que ens preguntem: de què volem parlar? Cal ser conscients de la influència que tenen tant els mitjans com l’univers d’internet sobre la nostra percepció de la realitat, i la selecció dels temes que es consideren rellevants en cada moment és una part molt important d’aquesta influència.

Així doncs, internet ens ofereix l’oportunitat de sortir de l’agenda mediàtica, però alhora, a través dels algoritmes, podem entrar en bombolles de filtres dins de les xarxes i aquestes poden condicionar també les nostres opinions.

Al llarg d’aquesta unitat didàctica, treballarem el concepte d’agenda mediàtica amb l’alumnat i els guiarem en el procés d’aprenentatge per tal que prenguin consciència sobre com els mitjans de comunicació ens influencien, tot convidant-los a reflexionar sobre l’abast d’aquesta influència. 

infografia ud1nova

 

Símbol de 'vist'

SESSIÓ 1 - L'AGENDA MEDIÀTICA

Activitat 1. Com ens informem? 
A partir d'una reflexió guiada sobre la informació que consumim i l'exposició dels criteris de noticiabilitat a través de dos vídeos, es reflexiona sobre com els mitjans condicionen la nostra mirada sobre la realitat. 

Activitat 2. L'agenda mediàtica
S’introdueix el concepte d'agenda mediàtica a partir dels coneixements adquirits en l'activitat anterior, i a partir de les reflexions d'un periodista d'informatius. .

Activitat 3. L'agenda mediàtica a internet i les xarxes socials 
Es trasllada el concepte a internet i a les xarxes socials per veure com és d'important tenir una mirada crítica i una actitud activa quan ens informem.

Símbol de 'vist'

SESSIÓ 2 - FEM UN SUMARI DE RÀDIO

Activitat 4. Fem un sumari de ràdio
Es proposa escollir 3 temes i redactar 3 notícies amb el seu titular i una breu explicació. S'elabora una escaleta per preparar el sumari.

Símbol de 'vist'

SESSIÓ 3 - GRAVEM EL SUMARI DE RÀDIO

Activitat 5. Gravem el sumari de ràdio
En funció dels grups, es fan propostes per llegir, gravar o fer un vídeo del sumari a partir dels tutorials eduCAC.

Activitat 6. Escoltem els sumaris i els valorem 
Es valoren les produccions a partir de missatges a un mur compartit i a partir de l'etiqueta proposada.

Activitat 7. Reflexió individual sobre l’agenda mediàtica i com afecta a les nostres vides
Es planteja una pregunta a l’aula perquè l’alumnat reflexioni individualment sobre tot allò treballat.

Cada sessió està pensada per una durada aproximada de dues hores. 

objectiu competencial i competències clau ud1

Si cliqueu a la pestanya "Seqüència d'activitats" podreu veure la descripció de les sessions i activitats proposades.