Back to top

05. Quin xou!

Plató de televisió

Ens agrada que ens entretinguin, que ens expliquin històries. La ficció en l’àmbit audiovisual, és a dir, el cinema i les sèries, ens permeten desconnectar i poder submergir-nos en altres realitats diferents de la nostra. Des de fa unes dècades, però, la televisió ha instaurat programes que s’intenten allunyar de la ficció i que transformen la realitat en un espectacle. Aquests nous formats, que també ens permeten entretenir-nos, son els anomenats xous d’impacte o telerealitat. Cal remarcar que aquests xous tenen un gran èxit, però en què es basa aquest èxit?

Els xous d’impacte tracten temàtiques d’interès general com ara l’amor, l’èxit, la convivència, la millora personal o, fins i tot, l’esport i l’alimentació i exposen els sentiments i la intimitat dels altres per crear un espectacle. Són temàtiques d’interès general al voltant de les quals podem sentir-nos identificats o posicionar-nos en relació amb els comportaments o els conflictes de persones "reals" convertides en personatges d’entreteniment.

Com amb tots els continguts audiovisuals que consumim, quan busquem entretenir-nos també és important tenir una mirada crítica. I quan ens trobem davant d’aquest tipus de programes cal que ens allunyem dels estereotips i de la idea d’èxit que de vegades s’hi promou, tot avaluant si els valors que s’hi mostren implícits encaixen amb els nostres. 

En aquesta unitat es proposa partir de l’experiència del mateix alumnat per entrar en els xous d’impacte que consumeix. A partir d’aquí es fan propostes per reflexionar i analitzar els xous d’impacte des de diverses perspectives: els estereotips que reflecteixen, els valors que s’hi promouen, com funcionen o quin és el rol que tenen els concursants, el jurat o el públic. La finalitat és facilitar recursos per poder fer-ne un consum crític i responsable.

Has utilitzat aquesta unitat o alguna altra amb la teva classe? 

 

infografia ud5

 

objectiu competencial ud5

dimensions i competències ud5

Si cliqueu a la pestanya del costat: "Seqüència d'activitats" podreu veure la descripció de les sessions i activitats proposades. 


Materials complementaris de la unitat didàctica:

Símbol de 'vist'

SESSIÓ 1 - M'AGRADA EL XOU!

Activitat 1. Els xous d'impacte
Es reconeixen els elements que caracteritzen els xous d’impacte i es treballa sobre el seu funcionament per elaborar una definició i una anàlisi al respecte.

Símbol de 'vist'

SESSIÓ 2 - UN REALITY ÉS CULTURA?

Activitat 2. Tipus de xous d'impacte
S’identifiquen i es classifiquen els diversos tipus de xou d’impacte segons la seva temàtica. Es llegeix un article sobre un xou d’impacte en concret, se’l compara amb altres i es reflexiona sobre els aprenentatges que pot generar i la influència de la temàtica.

Activitat 3. Hi ha estereotips als xous d'impacte?
Es planteja una anàlisi dels xous d’impacte a partir dels estereotips, dels valors i altres elements observables en fragments dels programes ‘Operación Triunfo’ i 'Eufòria'.

Símbol de 'vist'

SESSIÓ 3 - PRESENTO EL MEU XOU!

Activitat 4. Els xous d'impacte son el reflex de la nostra societat? Reflexió final
Es visualitza un vídeo en el qual la influenciadora Juliana Canet dona la seva opinió sobre els xous d’impacte i, a partir de les seves afirmacions, es reflexiona sobre la nostra societat i els xous d’impacte.

Activitat 5. Fem una presentació multimèdia en grup
S’elabora un pòster digital en grup a partir d’un xou d’impacte consensuat per tot l’equip i es comparteix.

Cada sessió està pensada per una durada aproximada de dues hores. 

 


Materials complementaris de la unitat didàctica:

ud5 realitat vs reality

 

¿Qué es un 'cani' o una 'choni'? - Salvados

Mercè Oliva, doctora en Comunicació Social, explica com els mitjans espanyols, a través dels "realities" i les sèries ajuden a consolidar els estereotips de la 'choni' i el 'cani' estigmatitzant la classe obrera.
Aplicació: per reflexionar sobre l’impacte que generen els xous d’impacte en la cultura popular i en l’imaginari col·lectiu.

Cómo se hace el casting de un reality: miles de candidatos, psicólogos e improvisaciones con un sujetador

Exposa exemples concrets sobre com va ser el procés de càsting viscut per persones que van intentar entrar a participar en alguns dels xous d'impacte més populars dels últims anys.
Aplicació: per aprofundir sobre la lògica del funcionament dels xous d’impacte.

Los efectos perversos de los 'reality shows'

Documental dirigit per Fernando Martín, emès a Canal Plus l’any 2005 sobre la història i repercussió dels 'reality shows'.
Aplicació: la visualització d'aquest documental pot complementar el treball de la unitat, en una sessió prèvia per introduir la temàtica.

Elements per estudiar la telerealitat a l’educació secundària

Article de Ramon Breu publicat a la revista ‘Quaderns del CAC’, amb propostes per treballar la telerealitat amb alumnat de secundària.
Aplicació: per trobar més propostes per aprofundir en tot allò treballat durant el desenvolupament de la unitat didàctica.

Netflix perfecciona sus 'realities'

Article de Natalia Marcos, publicat a 'El País', que exposa com Netflix ha incorporat també la telerealitat en el seu catàleg, aprofitant així un format que tradicionalment ha funcionat molt bé a la televisió, i donant-li noves possibilitats.
Aplicació: per conèixer la singularitat de la telerealitat en les plataformes digitals d'"streaming".

Los motivos por los que OT ha seducido a los más jóvenes

Article d'álvaro P.Ruiz de Elvira, publicat a 'El País', que repassa com 'Operación Triunfo' ha evolucionat i ha introduït nous formats per tal de connectar amb un públic nou, menor de 40 anys.
Aplicació: la lectura de l'article pot servir per veure com la televisió també intenta renovar-se per tal de connectar amb les noves audiències.