Back to top

Saben el que volem?

Un jove mira una paret plena de documents i idees

La publicitat té la intenció de vendre productes, serveis, marques... Per fer-ho, dissenya estratègies i utilitza tècniques publicitàries i de màrqueting que, sovint, estan molt vinculades als estereotips socials: les campanyes es dirigeixen a un grup social, edat i gènere concrets, i ens transmeten missatges pensats per aconseguir la nostra empatia. Tot plegat, amb l'objectiu de generar el desig o la sensació de necessitat de compra, convèncer el públic d'una determinada idea o transmetre uns valors en concret. 

Aquestes tècniques publicitàries existeixen des que existeix la publicitat, sempre en constant evolució per trobar noves fórmules per arribar de manera més efectiva al seu públic objectiu. I, ara, l’univers d’internet ha donat a les marques moltes possibilitats per arribar a a un públic cada vegada més extens i variat. Aprofitant els nous canals, aconsegueixen actuar de manera molt més precisa i efectiva, encara que les seves accions es guien en funció dels estereotips i de la generalització. El big data o gestió de dades massives i els algoritmes al voltant de de les nostres cerques i comportaments permeten al món de la publicitat afinar molt més les seves accions.

En aquest context, és important prendre consciència d’aquestes noves eines i estratègies de la publicitat, entendre com funcionen i reflexionar sobre com ens poden afectar en el nostre dia a dia. Ser-ne conscients i conseqüents és un factor clau per ser amos de les nostres decisions i desenvolupar un criteri propi. Decidim per nosaltres mateixos, segons els nostres interessos i necessitats, i no pel que les marques considerin que ens ha d'interessar!

Icona d'una mà apuntant cap avall   A les pestanyes de sota, trobareu la proposta d'activitats per treballar aquesta qüestió amb el vostre alumnat. Feu un cop d'ull a les diferents pestanyes per veure la seqüència de les tres sessions proposades. Trobareu els continguts relacionats i les pautes de desenvolupament de les activitats a la guia per al professorat. 

Què treballarem?

Símbol de 'vist'

El llenguatge publicitari i els seus objectius.

Símbol de 'vist'

El públic objectiu i els estereotips a la publicitat.

Símbol de 'vist'

La publicitat a internet i a les xarxes socials.

Símbol de 'vist'

El big data i els algoritmes en el món de la publicitat.

Com ho farem?

Símbol de 'vist'

Reflexions i debats a l'aula sobre la publicitat i els estereotips.

Símbol de 'vist'

Activitat pràctica al voltant del públic objectiu i els estereotips en publicitat.

Símbol de 'vist'

Anàlisi de la publicitat en les nostres xarxes socials i debat posterior.

Àmbits competencials: 

 • Acció tutorial
 • Àmbit lingüístic
 • Àmbit tecnològic
 • Àmbit social

Proposta de temporització: 2 sessions d'una hora

Materials necessaris:

 • Guia per al professorat
 • Projector a l’aula amb accés a internet
 • Pissarra o suport digital
 • Dispositius amb accés a internet

Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la primera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat. 

1. Per començar...

Entre tots i totes, a través del diàleg, intentarem respondre les preguntes següents i anirem apuntant els resultats i les idees clau a la pissarra:

 • Què és la publicitat?
 • Quin objectiu té la publicitat?
 • A qui va dirigida?

2. Anem a veure-ho més clar

Un cop ens hem endinsat en el món de la publicitat, ens posarem en el lloc d'un/a publicista. Per fer-ho, mostrarem amb el projector les fotografies següents:

Retrats de persones de diferents edats
Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 1r o 2n d'ESO
Analitzarem cadascuna de les persones de les fotos i les definirem per edat, gènere i alguna característica que ens cridi l'atenció, i ho anirem apuntant a la pissarra.

Després, exposarem els productes següents: un medicament, una vídeo-consola, productes de depilació, roba, una càmera, productes de neteja, un peluix i llaminadures.

Entre tots i totes, debatrem per decidir quin és el producte que vendríem a cadascú. Ho escriurem a la pissarra, al costat de les persones corresponents, i les idees clau que ens han portat a aquesta tria.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 3r o 4t d'ESO
Ens dividirem en grups de 5 i analitzarem conjuntament cadascuna de les persones de les fotos.Les definirem per edat, gènere i alguna característica que ens cridi l'atenció. Quan ho tinguem consensuat, ho escriurem en un full.

Al costat de cada descripció, indicarem quins productes vendríem a cadascuna de les persones, tot raonant el perquè de la tria.

Un cop hagin acabat tots els grups, ho posarem en comú per comparar les diferents opcions dels grups.

3. Reflexionem

A continuació, posarem en comú els resultats de l’activitat anterior i farem una reflexió conjunta per extreure’n conclusions. Ens preguntarem, doncs, en què ens hem basat en escollir uns productes o uns altres per a cada persona.

A la guia per al professorat trobareu una proposta de preguntes per dinamitzar el debat, així com els diferents conceptes relacionats que podeu anar introduint, com ara el públic objectiu o els estereotips associats a la publicitat.


Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la segona sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat.

4. Com ho fa la publicitat a internet?

L’univers d’internet ofereix a les marques moltes possibilitats per arribar als seus públics i per fer-ho d’una manera ràpida i precisa. El big data o gestió de dades massives, i els algoritmes al voltant de les nostres cerques i comportaments, permeten al món de la publicitat afinar molt més les seves accions.

Amb les dades i el rastre que anem deixant a la xarxa, les diferents plataformes i aplicacions del món d’internet ofereixen a les marques un espai de relació amb els seus públics objectiu que facilita el disseny de campanyes de publicitat.

Ara bé, com funciona això del big data i els algoritmes?

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 1r o 2n d'ESO
Per descobrir com funcionen els algoritmes, visualitzarem el reportatge ‘Veritats de mentida’, del programa Sense Ficció, de Televisió de Catalunya. Concretament, mirarem el fragment que va del minut 32 al 34:45, en què s’explica en què consisteixen els algoritmes i perquè s’utilitzen.

Icona d'un clip

Si la nostra classe és de 3r o 4t d'ESO
Per descobrir com funcionen els algoritmes, individualment llegirem l'article ‘Los algoritmos y robots toman la publicidad’, publicat al blog CreaCultura. Si tenim temps, també podem visualitzar el vídeo proposat per a 1r i 2n d’ESO: ‘Veritats de mentida’, del programa Sense Ficció, de Televisió de Catalunya.

Un cop feta aquesta introducció, intentem fer, entre tots i totes, un esquema de com funciona la publicitat a internet basant-nos en les preguntes següents:

 • Què aportem nosaltres a internet?
 • Quan i com deixem dades a internet?
 • Què fan els algoritmes amb la informació que hi aportem?
 • Com utilitza la publicitat aquests algoritmes?

5. Com ens afecta a nosaltres?

Mirem exemples. Per reforçar la comprensió sobre com funciona la publicitat a internet, anirem a veure-ho en la nostra realitat. Així, ens fixarem en quin tipus de publicitat ens apareix a nosaltres. Per comprovar-ho, dividirem la classe en diferents grups. Per fer aquesta activitat necessitarem ordinadors per als equips. En cas que no tinguem accés a l’aula d’informàtica del centre, també es pot desenvolupar fent servir dispositius mòbils.

Cadascun dels equips, accedirà a les xarxes socials dels membres del grup (o d’alguns), per tal de veure quin tipus de publicitat arriba a cadascú. Anirem recollint, per grups, el tipus de productes que arriben a les xarxes de les persones que hem consultat.

Reflexionem. A continuació, ho posarem en comú i anirem anotant a la pissarra, els principals tipus de producte que s’anuncien a les xarxes socials del grup classe. Podem anotar també, per exemple, quin tipus de productes s’anuncien en les de les noies i quins en les dels nois.

A partir dels resultats recollits pels diferents grups, engegarem un debat a l’aula. Podem llançar preguntes com les següents per dinamitzar el debat:

 • Ens sentim identificats amb aquests productes?
 • Han encertat el que volem, necessitem o ens pot interessar?
 • Trobem alguna diferència entre el que ha aparegut a les noies i el que ha aparegut als nois?
 • Quines conseqüències pensem que tenen aquestes diferències?
 • Ens sembla correcta aquesta estratègia publicitària?
 • Ens sembla invasiva?
 • Algun cop ens ha influït en les nostres decisions de compra o en els nostres desitjos?
 • Quins riscos o aspectes negatius veiem en que s’utilitzin les nostres dades per fer-nos arribar publicitat pensada específicament per persones com nosaltres?
 • Quins avantatges trobem?
 • I quins desavantatges?

Materials complementaris de la unitat didàctica:

Publicitat - Arts i oficis

Reportatge del programa Arts i Oficis, del Canal 33, sobre l'ofici de publicista i els canvis de la professió en la seva adaptació als nous models de comunicació.
Aplicació: Aquest vídeo pot complementar la primera sessió, com a introducció en el món de la publicitat.
Nivell educatiu: 2n cicle d’ESO.

Jóvenes y publicidad

Estudi d’INJUVE i la FAD (Fundación de Ayuda contra la drogadicción) sobre els valors presents en la comunicació publicitària adreçada als joves.
Aplicació: Recomanem la lectura del punt 7 de l’estudi, sobre com els joves entenen la publicitat.
Nivell educatiu: Documentació per al professorat.

Morning rituals - Do not track

Episodi de la sèrie documental interactiva Do not track, de Brett Gaylor, sobre la privacitat a internet, que mostra el rastre que deixem a la xarxa i com aquestes dades es capten i s'utilitzen.
Aplicació: Per aprofundir en el tema dels algoritmes i el "big data", a la 2a sessió. És un recurs en anglès.
Nivell educatiu: Segon cicle d’ESO.

What Facebook knows about you

Vídeo de la sèrie 'Breaking the black box', de ProPublica, sobre com Facebook utilitza les nostres dades per vendre-les als anunciants.
Aplicació: Pot complementar la 2a sessió, per entendre què són els algoritmes i reflexionar sobre les dades que deixem a internet. Es tracta d'un recurs en anglès.
Nivell educatiu: Segon cicle d’ESO.

La publicidad

Recurs audiovisual de l’INTEF sobre la publicitat, dins la sèrie ‘Mirar y Ver’, que tracta l'educació en comunicació.
Aplicació: Aquests vídeos poden complementar la 1a sessió, per consolidar els conceptes relacionats amb el llenguatge publicitari.
Nivell educatiu: Tots els nivells d’ESO.

Hey Instagram, don't tell me when to freeze my eggs

Article d’opinió publicat a la revista digital Wired, sobre un cas concret d’anunci rebut a través de les xarxes socials com a conseqüència d’aquesta vinculació de publicitat i algoritmes.
Aplicació: Documentació per al professorat, de cara a preparar la 2a sessió.