Back to top

Saben el que volem? - Primària

Un plat amb galetes

La publicitat té la intenció de vendre productes, serveis, marques... Per fer-ho, dissenya estratègies i utilitza tècniques publicitàries i de màrqueting que, sovint, estan molt vinculades als estereotips socials: les campanyes es dirigeixen a un grup social, edat i gènere concrets, i ens transmeten missatges pensats per aconseguir la nostra empatia. Tot plegat, amb l'objectiu de generar el desig o la sensació de necessitat de compra, convèncer el públic d'una determinada idea o transmetre uns valors en concret.

Aquestes tècniques publicitàries existeixen des que existeix la publicitat. Ara, l'univers d'internet ofereix a les marques moltes possibilitats per arribar als seus públics objectiu i per fer-ho d'una manera més precisa. Per què? Doncs perquè cada vegada que accedim a internet, cadascú de nosaltres realitza una sèrie d'accions i totes aquestes accions van deixant un rastre sobre nosaltres, és el que es coneix com la nostra petjada digital. Aquesta petjada digital és possible, entre altres coses, perquè totes les pàgines web utilitzen una eina anomenada 'galetes', que s'encarreguen d'emmagatzemar tot un seguit d'informació sobre nosaltres: la nostra edat, les nostres aficions, el lloc on vivim, els continguts que consultem, els temes que ens interessen, etc. És increïble la quantitat d'informació que aboquem a la xarxa sense adonar-nos-en, i sense plantejar-nos si realment volem donar-la o si cal que la donem. 

Per tractar la pressió de la publicitat amb els infants i joves caldrà que treballem en una doble direcció. Per una banda, fer-los prendre consciència de les generalitzacions amb les quals funciona la publicitat i, per l'altra, introduir-los en el món de la publicitat personalitzada com a futurs receptors dels missatges directes, adaptats als seus gustos personals.

Icona d'una mà apuntant cap avall   A les pestanyes de sota, trobareu la proposta d'activitats per treballar aquesta qüestió amb el vostre alumnat. Feu un cop d'ull a les diferents pestanyes per veure la seqüència de les tres sessions proposades. Trobareu els continguts relacionats i les pautes de desenvolupament de les activitats a la guia per al professorat.

Què treballarem?

Símbol de 'vist'

El llenguatge publicitari i els seus objectius.

Símbol de 'vist'

El públic objectiu i els estereotips a la publicitat.

Símbol de 'vist'

La publicitat a internet i a les xarxes socials.

Símbol de 'vist'

Les galetes (cookies), els seus usos i els objectius que persegueixen.

Com ho farem?

Símbol de 'vist'

Reflexions i debats a l'aula sobre la publicitat, els estereotips i l'ús de les nostres dades.

Símbol de 'vist'

Activitat pràctica al voltant del públic objectiu i els estereotips en publicitat.

Símbol de 'vist'

Recerca sobre els diversos tipus de galetes (cookies), els seus usos i objectius.

Àmbits competencials: 

 • Acció tutorial
 • Àmbit lingüístic
 • Àmbit de coneixement del medi
 • Àmbit d'educació en valors
 • Àmbit digital
 • Àmbit aprendre a aprendre

Proposta de temporització: 3 sessions d'una hora

Materials necessaris:

 • Guia per al professorat
 • Projector a l’aula amb accés a internet
 • Pissarra o suport digital
 • Ordinadors o dispositius amb accés a internet

Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la primera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat.

1. Per començar...

Entre tots i totes, a través del diàleg, intentarem respondre les preguntes següents i anirem apuntant els resultats i les idees clau a la pissarra:

 • Què és la publicitat?
 • Quin objectiu té la publicitat?
 • A qui va dirigida?

2. Anem a veure-ho més clar

Un cop ens hem endinsat en el món de la publicitat, ens posarem en el lloc d'un/a publicista. Per fer-ho, mostrarem amb el projector les fotografies següents:

Retrats de persones de diferents edats

Entre tots i totes analitzarem cadascuna de les persones de les fotos i les definirem per edat, gènere i alguna característica que ens cridi l'atenció, i ho anirem apuntant a la pissarra. Seguidament, ens imaginarem que comptem amb els productes següents: un medicament, una vídeo-consola, productes de depilació, roba, una càmera, productes de neteja, un peluix i llaminadures. I haurem de decidir quin d'aquests productes volem vendre a cada una de les persones representades en les imatges. Només podrem associar un producte a una persona. 

Aprofitant les descripcions ja anotades a la pissarra anteriorment (sexe, edat, descripció bàsica de la persona a través de la seva imatge i característiques principals) hi afegirem el producte que li volem vendre i les idees clau que ens han portat a fer aquesta tria. Podem organitzar-ho en format quadre a la pissarra. A la guia per al professorat trobareu un exemple de quadre omplert. 

3. Reflexionem

A continuació, posarem en comú els resultats de l’activitat anterior i farem una reflexió conjunta per extreure’n conclusions. Ens preguntarem, doncs, en què ens hem basat en escollir uns productes o uns altres per a cada persona.

A la guia per al professorat trobareu una proposta de preguntes per dinamitzar el debat, així com els diferents conceptes relacionats que podeu anar introduint, com ara el públic objectiu o els estereotips associats a la publicitat.


Materials complementaris de la unitat didàctica:

4.La publicitat que rebem. Treball fora de l'aula

4.1.Observem. Per tal d'enllaçar les preguntes plantejades en aquesta primera sessió amb les activitats de la segona sessió, plantejarem a l'alumnat que, durant uns dies, ens fixem en quin tipus de publicitat ens arriba i a través de quins canals ens arriba (televisió, cartells publicitaris, internet, aparadors de botigues, videojocs, etc.). Per fer aquest exercici, a la guia per al professorat trobareu una taula per repartir a l'alumnat.
4.2. Preguntem. Proposem als nens i nenes de l'aula que preguntin a casa, als pares, mares, avis, germans més grans o altres familiars, si saben què són les galetes (cookies). A partir de les respostes que obtinguin, hauran de plantejar una definició pròpia. 

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la segona sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat. 

5. Comparem els anuncis que rebem

En aquesta segona sessió posarem en comú les tasques que vam realitzar fora de l'aula. Presentarem el quadre que cada alumne/a hagi omplert amb la informació sobre el tipus de publicitat que rebem i els mitjans per on la rebem, i compararem els resultats. 

Primer, anirem anotant a la pissarra les dades recollides per l'alumnat. Després, farem una dinàmica de moviment: a partir del que hagi exposat un/a alumne/a, ens agruparem segons les coincidències que trobem en relació a la publicitat que rebem. És a dir, si el primer noi o noia exposa que ha rebut publicitat sobre calçat esportiu, tots els nois i noies que hagin rebut publicitat sobre el mateix producte, es posaran de peu i s'agruparan en un espai concret de l'aula. En aquest moment, mirarem què podem tenir en comú totes aquestes persones per haver rebut publicitat sobre un mateix tipus de producte.

Després, plantejarem un seguit de preguntes a l'aula, amb la idea d'obrir el debat i fer reflexionar a l'alumnat sobre les associacions d'idees que la publicitat i internet construeixen sobre els nostres perfils i interessos. A la guia per al professorat trobareu l'activitat més detallada. 

6. Com ho fa la publicitat a internet?

Amb el següent exercici introduirem l'alumnat a les noves tècniques publicitàries, basades en la publicitat personalitzada. 

Per començar, demanarem a l'alumnat que comparteixin els resultats del seu treball fora de l'aula sobre les galetes (cookies), de manera que podrem veure què saben sobre la qüestió, què han descobert... I plantejarem una sèrie de preguntes per reflexionar què sap la gent del seu voltant sobre les galetes i com és que, a vegades, ens trobem acceptant conceptes a internet que potser no entenem o no sabem per a què serveixen. A la guia per al professorat trobareu les preguntes i les pautes per dinamitzar el debat. 


Materials complementaris de la unitat didàctica:

A continuació trobareu la proposta d'activitats de la tercera sessió. Podeu consultar els conceptes teòrics i les pautes de desenvolupament de cada activitat a la guia per al professorat. 

7. Situem les galetes

Ara sí, per concretar amb l'alumnat què són i per a què serveixen les galetes, projectarem a l'aula el vídeo 'Qué son los Cookies y para que sirven' del canal de Youtube 'Marketing Digital y Redes Sociales, de Rodrigo Hernández.

Un cop vist el vídeo, apuntarem a la pissarra una definició conjunta sobre allò que hem entès que són les galetes (cookies), partint del llenguatge propi dels infants. A més a més, a la guia per al professorat trobareu un quadre per repartir a l'alumnat que planteja vàries preguntes: com obtenen informació sobre nosaltres? Què ens aporta acceptar que guardin les nostres dades i moviments per la xarxa? Què pot tenir de negatiu acceptar que guardin les nostres dades i moviments per la xarxa? Les galetes (cookies) són bones o dolentes?

8. Investiguem les galetes

A continuació, passarem de l'anàlisi a la reflexió. A partir de tot el treballat fins ara, arriba el moment de preguntar-nos: "I què passa amb tota aquesta informació que recullen sobre nosaltres?"

Anem a investigar-ho. Farem grups de 3-4 alumnes i demanarem que cada grup faci una cerca per internet amb l'objectiu de trobar la definició d'un tipus de galeta en concret:

 • Galetes pròpies o de tercers
 • Galetes tècniques
 • Galetes de personalització
 • Galetes d'anàlisi
 • Galetes publicitàries
 • Galetes de publicitat personalitzada

Deixarem entre 15 i 20 minuts perquè facin la cerca per internet (necessitarem un ordinador per grup o una tauleta o dispositiu mòbil) i anotin les respostes. 

A continuació, compartirem els resultats en veu alta, un/a portaveu de cada grup explicarà la descripció del tipus de galeta que els hi ha tocat investigar. A la guia per al professorat trobareu algunes preguntes per dinamitzar aquest apartat. 

9.Reflexionem

Com a tancament de tot el treballat fins ara, plantejarem algunes preguntes a l'aula amb la idea de generar debat i fer reflexionar a l'alumnat: 

 • Érem conscients de l'existència de la publicitat personalitzada abans de treballar aquest concepte a l'aula?
 • Ens sembla correcta aquesta estratègia publicitària? O ens sembla invasiva?
 • El fet de rebre publicitat específica dirigida a nosaltres ens ha pogut influir, alguna vegada, sobre allò que demanem als pares i mares que ens comprin?

A la guia per al professorat trobareu més preguntes per a dinamitzar el debat i fer el tancament de la sessió.


Materials complementaris de la unitat didàctica:

Publicitat - Arts i oficis

Reportatge del programa Arts i Oficis, del Canal 33, sobre l'ofici de publicista i els canvis de la professió degut als nous models de comunicació.
Aplicació: Aquest vídeo pot complementar la primera sessió, com a introducció en el món de la publicitat.
Cicle Superior de Primària.

¿Qué es la publicidad y para qué sirve?

Article i vídeo que expliquen els diversos formats que pot prendre la publicitat digital.
Aplicació: Pot ser útil projectar el vídeo a l’aula entre la primera i la segona sessió, per enfocar el treball fora de l’aula i prendre consciència dels canals que pren la publicitat.
Cicle Superior de Primària.

La muñeca que eligió conducir

Curtmetratge d’Audi Espanya que ens fa reflexionar sobre els estereotips de gènere a les joguines i anima a trencar la diferenciació entre joguines “de nens” i “de nenes”.
Aplicació: Per complementar la primera sessió i generar debat sobre els estereotips de gènere a la publicitat.
Cicle Superior de Primària.

Por qué recoge Google estos datos

Vídeo creat per Google per explicar als usuaris els motius pels quals recullen les nostres dades de navegació.
Aplicació: El vídeo es pot projectar a l’aula al final de la segona sessió, per tal de fomentar o complementar el debat.
Cicle Superior de Primària.

¿Qué es el Marketing de Contenidos?

Vídeo de l’agència de publicitat Qualium que explica en què consisteix el màrqueting de continguts i el promociona com la millor manera de captar visites a les webs i de vendre el producte.
Aplicació: Per complementar la primera o la segona sessió.
Cicle Superior de Primària.

La publicitat i el negoci de les nostres dades

Reportatge del programa ‘Valor Afegit’, de TV3, que tracta com internet i l’ús de les dades que generem ha revolucionat el món de la publicitat.
Aplicació: Es pot visualitzar després d’haver treballat la unitat didàctica a l’aula.
Cicle Superior de Primària.