Què és eduCAC?

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, presenta eduCAC, un programa d'educació en comunicació que neix amb l’objectiu prioritari de promoure l’educació mediàtica en àmbits educatius formals i informals.

eduCAC té la voluntat de proporcionar, fonamentalment a les escoles, però també a les famílies, recursos educatius per fer un ús crític i responsable dels mitjans de comunicació. 

Els objectius principals del projecte són:

 • potenciar el coneixement del llenguatge audiovisual i impulsar bons hàbits en el consum audiovisual dels infants i joves, a través d’eines i activitats per a la comunitat educativa; 
 • fomentar els coneixements i les habilitats de comprensió que permeten a les persones utilitzar amb eficàcia i seguretat els mitjans;
 • posicionar el CAC com una institució referent en el foment del coneixement dels llenguatges audiovisuals i la formació de ciutadans i ciutadanes crítics en el consum dels continguts audiovisuals

Dintre del web d’eduCAC es pot accedir a: 

 • materials didàctics per al professorat, amb recursos pedagògics sobre els mitjans de comunicació i el llenguatge audiovisual i formació/informació sobre activitats i projectes relacionats;
 • continguts i propostes per a les famílies relacionades amb el consum dels audiovisuals i per mitjà d’internet entre infants i adolescents;
 • la convocatòria anual dels Premis el CAC a l’escola.

Els recursos per al professorat estan integrats per:

 • 12 unitats didàctiques per fomentar l’anàlisi crítica dels mitjans, centrades en informació, entreteniment, publicitat i bones pràctiques amb internet,
 • 3 itineraris transversals adjacents per treballar els valors,
 • 4 projectes d’aula per posar en pràctica els coneixements apresos,
 • 4 mòduls instrumentals de suport per aportar eines en el procés de dur a terme activitats pràctiques al professorat que ho necessiti, i
 • formació per a professorat i altres activitats.
Esquema funcionament materials