Back to top

Dades d´accès

Introduïu una adreça de correu electrònic vàlida. Tots els correus provinents del sistema seran enviats aquí. L'adreça no es fa mai pública i només s'utilitzarà en cas que desitgeu rebre una nova contrasenya o notificacions per correu.
Es permeten alguns caràcters especials, incloent-hi l'espai, el punt (.), el guió (-), l'apòstrof ('), el guió baix (_) i el símbol @.

Dades personals

Si ets docent, indica l’especialitat. Si ets estudiant, indica el teu nivell d’estudis. Si no ets ni docent ni estudiant, indica la teva professió.

Dades de l´entitat (escola, institut, centre de recursos pedagògics, associacions de mares i pares, etc)

Àrees d'interès
A l’empara del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), són necessàries les vostres dades identificatives i el municipi de residència, amb la finalitat de poder crear un compte nou i rebre el butlletí eduCAC. El titular del Registre d’Activitat del Tractament és el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Així mateix, el titular pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment pel tractament de les seves dades personals, i donar-se de baixa del compte que ha creat. Per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió i portabilitat, ho podeu realitzar a través del correu electrònic audiovisual@gencat.cat, o bé, per correu ordinari al carrer dels Vergós, 36, 08017 Barcelona, indicant quin dret voleu exercir, adjuntant el vostre DNI o document acreditatiu de la vostra identitat.
Image CAPTCHA
Escriu els caràcters que mostra la imatge.